Direkt till innehållet

Information – kommunal vårdgivare

På denna sida kan du som chef/hygienansvarig/hygienombud finna kunskapsunderlag, informations-/utbildningsmaterial och arbetsmaterial att använda i hygienarbete på din vårdenhet.

 

Webbsidor med bra vårdhygienisk information

 

Informations-/utbildningsfilmer:

Basal hygien i vård och omsorg (utbildningsfilm 2016 - Vårdhygien Södra Älvsborg)

Sagan om den rena handsken - Film framtagen av Hygiengruppen på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds Sjukhus AB i samarbete med Södersjukhusets VRI-grupp

Den osynliga utmaningen I - Folkhelseinstituttet Norge

Den osynliga utmaningen II - Handskar ersätter inte handhygien

Welcome on Board – Infection Prevention at the University Hospital Zurich

Influensa - att förhindra smittspridning - Skaraborgs sjukhus

 

Övrigt material

 

 

 

Senast ändrad: