Direkt till innehållet

Enteral nutrition

Infarter och skötselråd

Nasogastrisk sond - återinsättning

Gastrostomi

Gastrostomi - checklista för vård

Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel

Förvaring av sondnäring och näringsdryck

Behov, uppstart och komplikationer

Vårdriktlinje - Nutrition Enteral 

Utskrivning

Lathund som kan vara ett stöd för personal vid utskrivning av patient med enteral nutrition.

Lathund hemgång EN

Beställning av nutritionsprodukter

Informationsmaterial att lämna till patient eller anhörig om hur beställning av sondnäring och näringsdrycker går till.

Information om beställning av nutritionsprodukter

För mer information kring beställning av nutritionsprodukter:

Resursenheten för nutrition

Kontaktuppgifter

EN-dietist Norr (Falkenberg, Varberg, Kungsbacka)

Johanna Måttgård Andersson

Tel: 0738-67 17 93

EN-dietist Söder (Halmstad, Hylte, Laholm)

Johanna Johansson

Tel: 0764-95 31

Funktionsbrevlåda för icke patientrelaterade ärenden

EN-dietist@regionhalland.se

Checklista som kan vara ett stöd inför kontakt med dietist.

Checklista inför kontakt EN-dietist

Relaterad information

Här hittar du mer information om enteral nutrition:

Terapirekommendationer

Vårdhandboken

Senast ändrad: