Direkt till innehållet

NovoRapid (insulin aspart)

Aktuellt läkemedel

NovoRapid FlexPen 100 E/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Tillgänglighet

NovoRapid FlexPen 100 E/ml förfylld injektionspenna är restnoterad och beräknas preliminärt åter i början av juli. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga, däremot påverkas inte övriga beredningar för NovoRapid av restsituationen.

Behandlingsalternativ

I Region Halland rekommenderas Insulin aspart Sanofi SoloStar (biosimilar till NovoRapid) samt Insulin lispro Sanofi Solostar (biosimilar till Humalog) som förstahandsalternativ bland direktverkande måltidsinsulin. Både alternativen är tillgängliga under restperioden. NovoRapid FlexPen är inte direkt utbytbart mot dessa, utan nytt recept behöver skrivas.

Observera att patienten behöver få information och instruktion vid byte till injektionspennan SoloStar, då denna skiljer sig från FlexPen.

Se även delkapitel Insulin i Terapirekommendationer Halland.

 

Läkemedelskommittén HallandSenast ändrad: