Direkt till innehållet

Kontaktmannagrupp – Avgiftshandboken

Inom Region Halland finns ett forum för information och diskussion om avgiftsfrågor, ”Kontaktmannagruppen för avgiftsfrågor”.

Vid frågor inom detta område kan ni vända er till någon av nedanstående representanter.

Sammankallande:

Britt-Inger Pettersson, GAS Redovisningsservice

Hallands Sjukhus Halmstad

Karin Nilsson, sekretariatet VO 2

Karin Porsmyr Kliniken för kirurgi och onkologi VO 3

Margareta Petersson, Barnkliniken VO 4

Anneli Nilsson, Kvinnokliniken VO 4

Marie Hultgren, Barnkliniken VO 4

Charlotta Andersson, Akutkliniken VO 1

Hallands Sjukhus Varberg

Charina Andersen, Ortopedkliniken VO 3

Åsa-Maria Petersson, Sjukhusadministration VO 5

Linda Vahlund, Centralkassan

Hallands Sjukhus Kungsbacka

Ditti Arvidsson, VO6

Närsjukvården Halland

Caroline Svensson, ekonom, Ekonomiavdelningen

Ambulans diagnostik och hälsa, ADH

Gunilla Petersson, Medicinsk diagnostik

Åsa Grönberg, Hälsa och funktionsstöd

Psykiatrin Halland

Britt-Marie Nilsson, Vuxenpsykiatri Halmstad

RGS Teleservice

Linda Gustavsson

Privata vårdgivare Vårdval Halland

Petra JacobsonMinnesanteckningar

Minnesanteckningar 2018-02-22

Minnesanteckningar 2017-02-28

Senast ändrad: