Direkt till innehållet

Grön rehab

Gällande remisser fram till 2021-12-31

Region Halland har avtal med fem leverantörer om Grön Rehab i Halland.

Grön Rehab vänder sig till personer som har en lätt till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterat tillstånd. Målgruppen i första hand blir patient med utmattningssyndrom F 43. 8A då remittent på Vårdcentralen bedömer att patient/deltagare kan delta på Grön rehab under 12 veckor och Försäkringskassan godkänner det. Ett intygsunderlag ska ingå som styrker att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom med minst 25 %. Grön Rehab i Region Halland står som en komplettering till den övriga rehabilitering och behandlingsprocesser i den rehabiliteringsplan som patient/deltagare genomför via sin vårdcentral, en social aktivitet som vårdcentralen inte själva kan erbjuda. Målet med de patienter/deltagare som deltar i den aktivitet som leverantören av Grön rehab bedriver enligt avtal med Region Halland ska öka sin hälsa och återfå sin arbetsförmåga.

Process och instruktion beskriver rutinen för remiss och där finns även de avtalade leverantörernas kontaktuppgifter.

Gällande remisser från 2022-01-01

Region Halland har avtal med fem leverantörer om Grön Rehab i Halland.

Grön Rehab vänder sig till personer som har en lätt till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterat tillstånd. Målgruppen i första hand blir patient med utmattningssyndrom F 43. 8A då remittent på Vårdcentralen bedömer att patient/deltagare kan delta på Grön rehab under 12 veckor och Försäkringskassan godkänner det. Ett läkarintyg ska ingå som styrker att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom med minst 25 % om patienten avser att ansöka om ersättning till Försäkringskassan. Grön Rehab i Region Halland står som ett komplement i en rehabiliteringsplan som patient/deltagare genomför via sin vårdcentral, en aktivitet som vårdcentralen inte själva kan erbjuda. Målet är att tillhandahålla en Grön rehab-miljö i kombination med pågående behandling via sin vårdcentral. Patienten/deltagaren ska öka sin hälsa och komma närmare arbete och återfå sin arbetsförmåga, för att kunna vara kvar eller återgå i arbete, studier eller annan sysselsättning.

Process och instruktion beskriver rutinen för remiss och där finns även de avtalade leverantörernas kontaktuppgifter.

Prislista för upphandlade leverantörer Grön rehab i Halland

Prislista Grön Rehab 2022 (220310)

Utomlänspatienter

I de fall vårdgivaren har utomlänspatienter som söker Grön rehab finns en vägledning beskrivet i detta dokument.

2022 Utomlänspatient Grön rehab

 

Senast ändrad: