Direkt till innehållet

Grön rehab

Region Halland har avtal med fem leverantörer om Grön Rehab i Halland.

Grön Rehab vänder sig till personer som har en lätt till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterat tillstånd. Målgruppen i första hand blir patient med utmattningssyndrom F 43. 8A då remittent på Vårdcentralen bedömer att patient/deltagare kan delta på Grön rehab under 12 veckor och Försäkringskassan godkänner det. Ett intygsunderlag ska ingå som styrker att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom med minst 25 %. Grön Rehab i Region Halland står som en komplettering till den övriga rehabilitering och behandlingsprocesser i den rehabiliteringsplan som patient/deltagare genomför via sin vårdcentral, en social aktivitet som vårdcentralen inte själva kan erbjuda. Målet med de patienter/deltagare som deltar i den aktivitet som leverantören av Grön rehab bedriver enligt avtal med Region Halland ska öka sin hälsa och återfå sin arbetsförmåga.

Process och instruktion beskriver rutinen för remiss och där finns även de avtalade leverantörernas kontaktuppgifter.

Senast ändrad: