Direkt till innehållet

För chef

Du som är chef godkänner alltid medarbetares forskningsansökan. Forskningstid kan endast tas ut när möjlighet finns från klinisk verksamhet. Forskningsmedel som beviljats för medarbetaren ska täcka lönekostnader vid forskningstid så det inte belastar klinikens budget. Forskningstid registreras enligt rutin i självservice och du som chef attesterar tiden.Senast ändrad: