Direkt till innehållet

Rutiner, blanketter och manualer SITHS

RutinerSITHS - Beställa och återlämna

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-02-21 16:38:21
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Funktionscertifikat - utgivning av

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-18 10:53:52
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - HCC Person till befintligt kort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-18 15:41:55
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Id-kontroll av reservkortsmottagare för kommun och privat vårdgivare

Typ: Rutin
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 13:04:14
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Id-kontroll personal och uppdragstagare

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 13:05:47
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Information om SITHS-kort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-12-21 12:23:35
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Information till dig som har skyddade personuppgifter inom Region Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-18 15:48:47
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Information till student

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-18 15:58:33
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Kontroll av återlämnade SITHS-kort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-03-02 09:34:52
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Korttyper

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-02-15 08:00:49
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - korttyper RH

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-10-14 12:43:34
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Kortutgivning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-24 14:09:38
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Loggkontroll

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-24 14:11:42
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Nyanmälan och avregistrering av korthandläggare (KRA)

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-11-07 09:42:05
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Nyanmälan och avregistrering av reservkortshandläggare (LRA)

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 11:00:35
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Organisation och roller

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 13:06:20
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Personer med skyddade personuppgifter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 10:59:52
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkort till utländsk personal

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 10:59:37
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkortsutgivning på arbetsplats inom Region Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 13:03:30
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkortsutgivning på Servicecenter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-02-15 08:13:58
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Revisioner, loggkontroll, riskanalys och missbruk av certifikat

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 10:59:32
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Samordningsnummer

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-26 10:31:43
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Spärra kort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-26 10:31:35
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Testkort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-26 10:31:30
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

BlanketterSITHS - Beställning av företagskort

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 13:05:17
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Beställning av SITHS-kort

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 13:03:58
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Id-kontroll med intygsgivare - kvittens

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-18 15:45:12
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Intyg om styrkt identitet

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-18 16:00:52
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkort kvittens

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 10:59:43
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkort kvittens med hjälp av arbetskamrater

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 13:07:21
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

ManualerSITHS - 365id-Scanner - manual

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 13:03:45
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Låsa upp PIN-kod med PUK-kod - manual

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-24 15:00:17
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkort - aktivering - Manual

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 13:07:25
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Senast ändrad: