Direkt till innehållet

Rutiner, blanketter och manualer SITHS

Rutiner

SITHS - Beställa och återlämna
Titel: SITHS - Beställa och återlämna
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-05
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS - Nyanställd - Avslut av anställning
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Funktionscertifikat – utgivning av
Titel: SITHS - Funktionscertifikat – utgivning av
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Id-kontroll av reservkortsmottagare för kommun och privat vårdgivare
Titel: SITHS - Id-kontroll av reservkortsmottagare för kommun och privat vårdgivare
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Id-kontroll personal och uppdragstagare
Titel: SITHS - Id-kontroll personal och uppdragstagare
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Information om SITHS-kort
Titel: SITHS - Information om SITHS-kort
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Information till dig som har skyddade personuppgifter inom Region Halland
Titel: SITHS - Information till dig som har skyddade personuppgifter inom Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Sekretess - SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Information till student
Titel: SITHS - Information till student
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Kontroll av återlämnade SITHS-kort
Titel: SITHS - Kontroll av återlämnade SITHS-kort
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Kortutgivning
Titel: SITHS - Kortutgivning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Loggkontroll
Titel: SITHS - Loggkontroll
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS - IT-behörighet och loggning
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Nyanmälan och avregistrering av korthandläggare (KRA)
Titel: SITHS - Nyanmälan och avregistrering av korthandläggare (KRA)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Nyanmälan och avregistrering av reservkortshandläggare (LRA)
Titel: SITHS - Nyanmälan och avregistrering av reservkortshandläggare (LRA)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Organisation och roller
Titel: SITHS - Organisation och roller
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Personer med skyddade personuppgifter
Titel: SITHS - Personer med skyddade personuppgifter
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Reservkort till utländsk personal
Titel: SITHS - Reservkort till utländsk personal
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Reservkortsutgivning på Servicecenter
Titel: SITHS - Reservkortsutgivning på Servicecenter
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Reservkortsutgivning på arbetsplats inom Region Halland
Titel: SITHS - Reservkortsutgivning på arbetsplats inom Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-01
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Revisioner, loggkontroll, riskanalys och missbruk av certifikat
Titel: SITHS - Revisioner, loggkontroll, riskanalys och missbruk av certifikat
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS - Revisioner
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Samordningsnummer
Titel: SITHS - Samordningsnummer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Spärra kort
Titel: SITHS - Spärra kort
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Testkort
Titel: SITHS - Testkort
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - korttyper RH
Titel: SITHS - korttyper RH
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS – Publicera Region Hallands certifikat till befintligt kort
Titel: SITHS – Publicera Region Hallands certifikat till befintligt kort
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer

Blanketter

SITHS - Beställning av SIS-kort
Titel: SITHS - Beställning av SIS-kort
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Beställning av SITHS-kort
Titel: SITHS - Beställning av SITHS-kort
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Beställning av företagskort
Titel: SITHS - Beställning av företagskort
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Beställning av kort/certifkat - blankett
Titel: SITHS - Beställning av kort/certifkat - blankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-05
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Intyg om styrkt identitet
Titel: SITHS - Intyg om styrkt identitet
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-02-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Reservkort kvittens
Titel: SITHS - Reservkort kvittens
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Reservkort kvittens med hjälp av arbetskamrater
Titel: SITHS - Reservkort kvittens med hjälp av arbetskamrater
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer

Manualer

SITHS - 365id-Scanner - manual
Titel: SITHS - 365id-Scanner - manual
Typ: Manual
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Låsa upp PIN-kod med PUK-kod - manual
Titel: SITHS - Låsa upp PIN-kod med PUK-kod - manual
Typ: Manual
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Öberg Magnus RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
SITHS - Reservkort aktivering Manual
Titel: SITHS - Reservkort aktivering Manual
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Gustafsson Kristin NSVH TR HSTD
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer

Senast ändrad: