Direkt till innehållet

Rutiner, blanketter och manualer SITHS

RutinerSITHS - Beställa och återlämna

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 08:46:52
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Funktionscertifikat - utgivning av

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 08:48:06
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - HCC Person till befintligt kort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 08:51:49
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Id-kontroll av reservkortsmottagare för kommun och privat vårdgivare

Typ: Rutin
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 08:52:31
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Id-kontroll personal och uppdragstagare

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 10:43:45
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Information om SITHS-kort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 10:44:09
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Information till dig som har skyddade personuppgifter inom Region Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 08:57:11
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Information till student

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 08:56:46
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Kontroll av återlämnade SITHS-kort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 08:57:35
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Korttyper

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-02-15 08:00:49
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - korttyper RH

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 08:57:57
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Kortutgivning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Pedersen Henrik RK STAB, Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:42:54
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Loggkontroll

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:46:52
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Nyanmälan och avregistrering av korthandläggare (KRA)

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:47:09
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Nyanmälan och avregistrering av reservkortshandläggare (LRA)

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:47:20
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Organisation och roller

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:47:31
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Personer med skyddade personuppgifter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:47:40
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkort till utländsk personal

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:48:21
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkortsutgivning på arbetsplats inom Region Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 10:39:56
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkortsutgivning på Servicecenter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2021-03-09 11:15:09
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare: Bosdotter Malin RGS VS IT
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Revisioner, loggkontroll, riskanalys och missbruk av certifikat

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:48:40
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Samordningsnummer

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:49:58
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Spärra kort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:49:11
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Testkort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:50:22
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

BlanketterSITHS - Beställning av kort/certifkat - blankett

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2021-04-13 14:08:19
Granskare:3916;#Bosdotter Malin RGS VS IT;#3916;#Bosdotter Malin RGS VS IT;#70;#Pedersen Henrik RK STAB
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare: Bosdotter Malin RGS VS IT
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Intyg om styrkt identitet

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 08:55:56
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkort kvittens

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2021-02-11 08:54:01
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkort kvittens med hjälp av arbetskamrater

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:48:13
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

ManualerSITHS - 365id-Scanner - manual

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 08:41:55
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Låsa upp PIN-kod med PUK-kod - manual

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-11-12 09:47:01
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SITHS - Reservkort aktivering Manual

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2021-02-12 08:12:10
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Magnus
Medförfattare: Bosdotter Malin RGS VS IT
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Rutiner

Blanketter

Manualer

Senast ändrad: