Direkt till innehållet

Receptblanketter och e-recept

Ny receptblankett, elektronisk förskrivning huvudregel

Under våren 2021 kommer en ny receptblankett att tas i bruk. Denna ersätter de båda tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Förändringen gäller både för de receptblanketter som används om recept förskrivs för hand samt receptblanketter som används vid utskrift i skrivare kopplade till ordinationssystem.

Även om vi idag går mot elektronisk förskrivning som huvudregel finns det undantagsfall när manuellt skrivna recept ändå kan behövas, till exempel vid driftstopp i ordinationssystemet.

När sker förändringarna?

 • De tidigare receptblanketterna kan användas längst till och med 30 april 2021, men beroende på vilket ordinationssystem du använder kan receptblanketterna behöva bytas ut tidigare i receptskrivare. För datorer kopplade till NCS Läkemedelsmodul sker denna uppdatering den 17 mars.
 • Elektronisk förskrivning som huvudregel för alla recept på läkemedel och teknisk sprit införs 1 oktober 2021. Läs mer nedan om när undantag från elektronisk förskrivning får göras.

Vem berörs av förändringarna?

Alla förskrivare som skriver recept på läkemedel och teknisk sprit till människor.

Enbart läkemedel och teknisk sprit berörs av de nya föreskrifterna, vilket innebär att exempelvis spolvätskor, förbrukningsartiklar/hjälpmedel samt livsmedelsanvisningar till barn under 16 år även i fortsättningen kan undantas från elektronisk förskrivning.

Varför sker förändringarna?

Patientsäkerheten ökar. Förändringarna regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2019:32).

Den nya receptblanketten

 • Två receptblanketter blir en: Samma receptblanketten kommer att användas vid förskrivning av läkemedel till människa, inklusive särskilda läkemedel och tekniskt sprit, och ersätter de tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Fen nya receptblanketten är försedd med serienummer för spårbarhet.
 • Varje receptblankett kan enbart uppta ett läkemedel. På grund av detta kan de nya receptblanketterna inte användas i receptskrivare förrän inställningarna är uppdaterade.
 • Receptblanketten har anpassats utifrån förändringar i läkemedelsförmånslagen 2 juni 2020. Skriver du ut recept direkt från NCS Läkemedelsmodul hamnar rätt information automatiskt i rätt fält. Om du däremot behöver fylla i receptblanketten manuellt, exempelvis vid driftstörning, kan det vara bra att observera att informationsrutorna på receptblanketten till viss del har fått nya platser. Följande information har tillkommit:

   • Om patienten är förmånsberättigad.
   • Om villkor för förmånsbegränsningar uppfylls för läkemedel (behöver enbart fyllas i för läkemedel med subventionsbegränsning, se FASS).
   • Om läkemedlet ska subventioneras enligt ex. Smittskyddslagen (SML).

När uppdateringen är genomförd kommer elektronisk utskrift av receptblankett från NCS Läkemedelsmodul att ske precis som det gör vid utskrift idag. Initialt kan streckkoden vid utskrift från VAS via formulär SK att hamna lite för långt ned på blanketten, men detta kommer att justeras under april månad.

Från och med 1 maj 2021 får enbart den nya receptblanketten användas för manuell förskrivning av recept.

Läs mer om beställning av receptblanketter nedan.

Elektronisk förskrivning som huvudregel

Från och med den 1 oktober 2021 är huvudregeln att alla recept på läkemedel och teknisk sprit till människa förskrivas elektroniskt. För att kunna förskriva recept behöver alla förskrivare från det datumet ha tillgång till ett elektroniskt system som är anslutet till den nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten kommer att tillhandahålla ett enklare webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning (Förskrivningskollen), men det finns även andra webbaserade tjänster eller appar att tillgå. Du som förskrivare behöver se över dina möjligheter att förskriva läkemedel elektroniskt.

När får undantag göras från kravet på elektronisk förskrivning?

 • Om det föreligger teknisk störning vid förskrivningstillfället som omöjliggör elektronisk förskrivning.
 • Receptet förskrivs så att patienten ska kunna hämta ut ett läkemedel på apotek i annat EES-land.
 • Förskrivaren bedömer att patienten har särskilda skyddsbehov.
 • Det föreligger något annat särskilt skäl.

Observera att avsaknad av elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl att göra undantag för detta krav! Detta gäller även pensionerade förskrivare och vid så kallad fritidsförskrivning.

Nedan finns information om hur du kan skaffa dig tillgång till webbaserade tjänster för receptförskrivning eller beställa receptblanketter med eller utan tryckt förskrivar- och arbetsplatskod.

Region Halland ansvarar inte centralt för att förse förskrivare eller vårdenheter med receptblanketter. Inte heller för att på annat sätt möjliggöra förskrivning om detta inte har avtalats.

Webbbaserade tjänster för förskrivning av e-recept

Varför skaffa en webbaserad tjänst för förskrivning av e-recept?

 • Från och med 1 oktober 2021 ska recept på läkemedel och teknisk sprit som huvudregel förskrivas elektroniskt (se ovan).
 • Med en e-recepttjänst så får man i många fall tillgång till beslutsstöd och tjänster som underlättar förskrivningen och gör arbetet lättare och säkrare.

  Exempelvis kan det handla om interaktionsvarningar, information från FASS och SIL, regionens rekommenderade läkemedel, prisjämförelser för identiska läkemedel utanför förmånen, information om restsituationer på apoteken samt möjlighet att spara mallar m.m.

 • Med en webbaserad tjänst har man tillgång till ett varuregister och tillgängligheten är god då tjänsterna fungerar på vilken dator som helst och dessutom i vissa fall på surfplatta och smartphone (varierar mellan leverantörerna).

Beställning av webbaserad e-recepttjänst

I dagsläget finns det ett antal leverantörer som erbjuder webbaserade e-receptlösningar som mot licensavgift.

Se respektive leverantörs hemsida för mer information:

Alfa e-recept

ApoEx e-recept

E-förskrivning

Muntra

Beställa receptblanketter

Varför beställa recept eller etiketter med tryckta koder?

Förskrivarkod (7 siffror) är obligatoriskt på alla recept från och med den 1 oktober 2010. Om förskrivarkod saknas på receptet kommer apoteken inte att expediera läkemedlet.

Arbetsplatskod (13 siffror) måste anges på receptet för att det ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånen. Om arbetsplatskod saknas får patienten betala hela kostnaden själv oavsett om frikortsbeloppet har nåtts eller inte.

Observera att koderna enligt författning måste anges i maskinläsbart skick (d.v.s. med streckkod). Detta kräver alltså att man, vid förskrivning för hand, åtminstone har förtryckta etiketter att sätta på recepten vid förskrivning. Skrivs receptblanketten ut från VAS (via formulär SK) eller NCS läkemedelsmodul förses blanketten automatiskt med streckkod.

Beställning av receptblanketter och etiketter

Beställning av blanketter, blanka eller förtryckta görs från SKL Kommentus eller direkt från tryckeriet Strålfors AB.

Via Strålfors AB kan du bland annat beställa:

 • Receptblanketter – med eller utan streckkod.
 • Klisteretiketter med streckkod
 • Hjälpmedelskort med eller utan streckkod
 • Livsmedelsanvisningar med eller utan streckkod

Kontaktuppgifter:

E-post: customer.service@stralfors.se

Telefon: 010-331 25 25 (knappval 3, recept)

Beställningsblankett Strålfors

Prislista receptblanketter Strålfors

Strålfors erbjuder också en onlinetjänst för beställning. Kontakta tryckeriet för tillgång.

Via SKL Kommentus kan du beställa

 • Receptblanketter utan streckkod.
 • Etiketter med streckkod
 • Hjälpmedelskort
 • Livsmedelsanvisningar
 • Recept för djur

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-709 59 90

E-post: kundservice@sklkommentus.se

Onlinetjänst för beställning av produkter utan streckkod (extern länk)

Mer information på andra webbplatser

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF_FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Läkemedelsverkets information till förskrivare: Ändringar i förskrivningsregelverk 2020-2021.

Läkemedelsverket: Information om förbrukningsartiklar (förskrivs på hjälpmedelskort).

Läkemedelsverket: Information om förskrivningsbara livsmedel (förskrivs på livsmedelsanvisning).

Senast ändrad: