Direkt till innehållet

Receptblanketter, e-recept

Här finns information om hur du kan skaffa dig tillgång till webbaserade tjänster för receptförskrivning eller beställa receptblanketter med eller utan tryckt förskrivar- och arbetsplatskod.

Region Halland ansvarar inte centralt för att förse förskrivare eller vårdenheter med receptblanketter. Inte heller för att på annat sätt möjliggöra förskrivning om detta inte har avtalats.

Webb- och/eller appbaserade e-recepttjänster tillhandahålls av Alfa, ApoEx, E-förskrivning och Muntra.

Beställning av blanketter, blanka eller förtryckta görs från SKL Kommentus eller direkt från tryckeriet Strålfors AB.

Receptblanketter för särskilda läkemedel kan endast beställas från Strålfors AB.

Varför skaffa en webbaserad tjänst för förskrivning av e-recept?

Med en e-recepttjänst så får man i många fall tillgång till beslutsstöd och tjänster som underlättar förskrivningen och gör arbetet lättare och säkrare.

Exempelvis kan det handla om interaktionsvarningar, information från FASS och SIL, regionens rekommenderade läkemedel, prisjämförelser för identiska läkemedel utanför förmånen, information om restsituationer på apoteken samt möjlighet att spara mallar m.m.

Med en webbaserad tjänst har man tillgång till ett varuregister och slipper dessutom hålla på med pappersrecept eller etiketter och tillgängligheten är god då tjänsterna fungerar på vilken dator som helst och dessutom i vissa fall på surfplatta och smartphone (varierar mellan leverantörerna).

Efter förskrivningen kan patienten enkelt hämta ut läkemedel på det apotek som passar utan att behöva ha med sig ett pappersrecept.

Beställning av webbaserad e-recepttjänst

I dagsläget finns det ett antal leverantörer som erbjuder webbaserade e-receptlösningar som mot licensavgift.

Se respektive leverantörs hemsida för mer information:

Alfa e-recept

ApoEx e-recept

E-förskrivning

Muntra

Varför beställa recept eller etiketter med tryckta koder?

Förskrivarkod (7 siffror) är obligatoriskt på alla recept från och med den 1 oktober 2010. Om förskrivarkod saknas på receptet kommer apoteken inte att expediera läkemedlet.

Arbetsplatskod (13 siffror) måste anges på receptet för att det ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånen. Om arbetsplatskod saknas får patienten betala hela kostnaden själv oavsett om frikortsbeloppet har nåtts eller inte.

Observera att koderna enligt författning måste anges i maskinläsbart skick (d.v.s. med streckkod). Detta kräver alltså att man, vid förskrivning för hand, åtminstone har förtryckta etiketter att sätta på recepten vid förskrivning.

Beställning av receptblanketter och etiketter

Via Strålfors AB kan du som förskrivare bland annat beställa:

  • Receptblanketter - med eller utan streckkod
  • Särskilda recept - med eller utan streckkod
  • Klisteretiketter med streckkod
  • Hjälpmedelskort med eller utan streckkod
  • Livsmedelsanvisningar utan streckkod

Kontaktuppgifter:

E-post: customer.service@stralfors.se

Telefon: 020-53 53 51 knappval 3

Beställningsblankett Strålfors

Prislista receptblanketter Strålfors

Strålfors erbjuder också en onlinetjänst för beställning. Kontakta tryckeriet för tillgång.

Via SKL Kommentus AB kan du beställa

  • Receptblanketter med eller utan streckkod
  • Etiketter med streckkod
  • Hjälpmedelskort
  • Livsmedelsanvisningar
  • Recept för djur

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-709 59 90

E-post: order@sklkommentus.se

Blankett för beställning av produkter med streckkod (extern länk)

Onlinetjänst för beställning av produkter utan streckkod (extern länk)

Mer information på andra webbplatser - receptblanketter

Föreskrift om förordnande och utlämnande av läkemedel (LVFS 2009:13)

Hjälpmedelskort - Läkemedelsverket

Livsmedelsanvisning - Läkemedelsverket

Senast ändrad: