Direkt till innehållet

Receptblanketter och e-recept

Ändringar i förskrivningsregelverket under 2021–2022

Under 2021 sker ändringar i förskrivningsregelverket för att öka patientsäkerheten. Dessa förändringarna regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2019:32). För en sammanfattning, se Läkemedelsverkets sida Förskrivare - Ändringar i förskrivningsregelverket 2020–2021.

Två förändringar som berör alla förskrivare som skriver recept på läkemedel till människor är införandet av en ny receptblankett samt att elektronisk förskrivning blir huvudregel.

Den nya receptblanketten

Under våren 2021 togs en ny receptblankett i bruk, som ersatte de båda tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Förändringen gäller både för de receptblanketter som används om recept förskrivs för hand samt receptblanketter som används vid utskrift i skrivare kopplade till ordinationssystem.

Från och med 1 maj 2021 får enbart den nya receptblanketten användas vid förskrivning av pappersrecept. Även om vi idag går mot elektronisk förskrivning som huvudregel finns det undantagsfall när manuellt skrivna recept ändå kan behövas, till exempel vid driftstopp i ordinationssystemet. Läs mer nedan.

Skillnader mellan den nya och de gamla receptblanketterna

 • Två receptblanketter blir en: Samma receptblanketten kommer att användas vid förskrivning av läkemedel till människa, inklusive särskilda läkemedel och tekniskt sprit, och ersätter de tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Varje ny receptblankett är försedd med ett unikt serienummer för spårbarhet.*
 • Varje receptblankett kan enbart uppta ett läkemedel.
 • Receptblanketten har anpassats utifrån förändringar i läkemedelsförmånslagen 2 juni 2020.  Följande information har tillkommit:

Om patienten är förmånsberättigad.

Om villkor för förmånsbegränsningar uppfylls för läkemedel (behöver enbart fyllas i för läkemedel med subventionsbegränsning, se FASS).

Om läkemedlet ska subventioneras enligt ex. Smittskyddslagen (SML).

*OBSERVERA! Den nya receptblanketten ska förvaras och hanteras säkert. 

Läs mer om beställning av receptblanketter nedan. Region Halland ansvarar inte centralt för att förse förskrivare eller vårdenheter med receptblanketter.

Elektronisk förskrivning som huvudregel

Den 10 maj 2022 kommer elektronisk förskrivning att bli huvudregel för alla recept på läkemedel och teknisk sprit. Syftet med elektronisk förskrivning som huvudregel är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan.

För att kunna förskriva recept behöver alla förskrivare från införandedatumet ha tillgång till ett elektroniskt system som är anslutet till den nationella läkemedelslistan. Du som förskrivare behöver se över dina möjligheter att förskriva läkemedel elektroniskt (se mer nedan).

Enbart läkemedel och teknisk sprit kommer att beröras av den kommande förändringen i föreskrifterna, vilket innebär att exempelvis spolvätskor, förbrukningsartiklar/hjälpmedel samt livsmedelsanvisningar till barn under 16 år även i fortsättningen kan undantas från elektronisk förskrivning.

Undantag från det framtida kravet på elektronisk förskrivning

 • Om det föreligger teknisk störning vid förskrivningstillfället som omöjliggör elektronisk förskrivning.
 • Receptet förskrivs så att patienten ska kunna hämta ut ett läkemedel på apotek i annat EES-land.
 • Förskrivaren bedömer att patienten har särskilda skyddsbehov.
 • Det föreligger något annat särskilt skäl.

Observera att avsaknad av elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl att göra undantag för detta krav! Detta gäller även pensionerade förskrivare och vid så kallad fritidsförskrivning.

Nedan finns information om hur du kan skaffa dig tillgång till webbaserade tjänster för receptförskrivning. Region Halland ansvarar inte centralt för att möjliggöra elektronisk förskrivning om detta inte har avtalats.

Webbaserade tjänster för förskrivning av e-recept

Varför skaffa en webbaserad tjänst för förskrivning av e-recept?

 • 10 maj 2020 införs en lagändring om att recept på läkemedel och teknisk sprit som huvudregel ska förskrivas elektroniskt (se ovan).
 • Med en e-recepttjänst får du som förskrivare i många fall tillgång till beslutsstöd och tjänster som underlättar förskrivningen och gör arbetet lättare och säkrare. Exempelvis kan det handla om interaktionsvarningar, information från FASS och SIL, regionens rekommenderade läkemedel, prisjämförelser för identiska läkemedel utanför förmånen, information om restsituationer på apoteken samt möjlighet att spara mallar m.m.
 • Med en webbaserad tjänst har du tillgång till ett varuregister. Tillgängligheten är god då tjänsterna fungerar på vilken dator som helst och dessutom i vissa fall på surfplatta och smartphone (varierar mellan leverantörerna).

Beställning av webbaserad e-recepttjänst

I dagsläget finns det ett antal leverantörer som erbjuder webbaserade e-receptlösningar som mot licensavgift. E-hälsomyndigheten kommer att tillhandahålla ett enklare system för elektronisk förskrivning för alla förskrivare, men det kommer tidigast att vara tillgängligt i november 2021.

Se respektive leverantörs hemsida för mer information:

Beställa receptblanketter

Observera att informationen nedan främst vänder sig till vårdgivare knutna till Region Halland som behöver beställa receptblanketter för användning exempelvis vid driftstopp. För dig som är pensionerad förskrivare eller som av annan anledning behöver recept för att fritidsförskriva rekommenderar vi att du ser över elektroniska förskrivningsalternativ istället. Detta eftersom receptblanketterna beställs i buntar om minst 100 st. Om du inte når upp i den nivån det närmaste året är det många recept som får kasseras när elektronisk förskrivning blir huvudregel.

Hjälpmedelskort, livsmedelsanvisningar och recept för fysisk aktivitet undantas från krav på elektronisk förskrivning.

Beställning av receptblanketter och etiketter

Beställning av blanketter, blanka eller förtryckta görs från Strålfors AB eller Adda Kompetens (tidigare SKL Kommentus).

Recept med eller utan tryckta koder?

Enligt författning måste förskrivarkod och eventuell arbetsplatskod anges i maskinläsbart skick (d.v.s. med streckkod).

 • Förskrivarkod (7 siffror) är enligt lag obligatoriskt på alla recept från och med den 1 oktober 2010. Om förskrivarkod saknas på receptet kommer apoteken inte att expediera läkemedlet.
 • Arbetsplatskod (13 siffror) måste anges på receptet för att det ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånen. Om arbetsplatskod saknas får patienten betala hela kostnaden själv oavsett om frikortsbeloppet har nåtts eller inte.

För verksamheter med VAS kan receptblanketter förses med individuella streckkoder för varje förskrivare på arbetsplatsen genom funktionen SK formulär, beställ då receptblanketter utan streckkod.

Om inte VAS finns att tillgå kan receptblanketter försedda med streckkod att beställas. Alternativt kan receptblanketter utan streckkod beställas och kombineras med klisteretiketter med streckkod för respektive förskrivare.

Observera att receptblanketter och även etiketter med förskrivarkoder är värdehandlingar som ska förvaras och hanteras säkert. 

 

Kontaktuppgifter för beställning av receptblanketter

Strålfors AB

E-post: customer.service@stralfors.se

Telefon: 010-331 25 25 (knappval 3, recept)

Beställningsblankett Strålfors

Prislista receptblanketter Strålfors

För beställning av:

Receptblanketter – med eller utan streckkod.

Klisteretiketter med streckkod.

Hjälpmedelskort med eller utan streckkod.

Livsmedelsanvisningar med eller utan streckkod.

Recept för fysisk aktivitet.

Adda Kompetens (tidigare SKL Kommentus)

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-709 59 90

E-post: kundservice@adda.se

Onlinetjänst för beställning av produkter utan streckkod (extern länk)

För beställning av:

Receptblanketter utan streckkod.

Hjälpmedelskort

Livsmedelsanvisningar

Recept för djur

Mer information på andra webbplatser

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Läkemedelsverkets information till förskrivare: Ändringar i förskrivningsregelverk 2020-2021.

Läkemedelsverket: Information om förbrukningsartiklar (förskrivs på hjälpmedelskort).

Läkemedelsverket: Information om förskrivningsbara livsmedel (förskrivs på livsmedelsanvisning).

Ehälsomyndigheten: Förskrivningskollen.

Utbildningsmaterial

Centralt har Region Halland tagit fram en presentation som beskriver förändringar för förskrivare under 2021 — ny receptblankett och e-förskrivning som huvudregel. Presentationen kan användas vid APT vid genomgång och diskussion av förändringarna och konsekvenser, men går även att användas för självstudier.

Presentationen finns tillgänglig både med och utan berättarröst. Observera att datumet 1 maj har förskjutits till 15 juni av Läkemedelsverket på grund av högt tryck på tryckerierna.

Förändringar för förskrivare under 2021 med ljud — sätter du presentationen i presentationsläge går automatiskt en berättarröst igång. Hoppar du förbi någon sida byter även berättarrösten sida. Du kan även starta berättarrösten i redigeringsläge genom att klicka på högtalarsymbolen längst ned på varje sida – då sätts enbart berättarrösten igång för den aktuella sidan.

Förändringar för förskrivare under 2021 utan ljud — I anteckningsrutan på varje sida finns en stödtext till bilderna med lite utökad information.

Senast ändrad: