Direkt till innehållet

Receptblanketter och e-recept

Ny receptblankett, elektronisk förskrivning huvudregel

Under våren 2021 kommer en ny receptblankett att tas i bruk. Denna ersätter de båda tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Förändringen gäller både för de receptblanketter som används om recept förskrivs för hand samt receptblanketter som används vid utskrift i skrivare kopplade till ordinationssystem.

Även om vi idag går mot elektronisk förskrivning som huvudregel finns det undantagsfall när manuellt skrivna recept ändå kan behövas, till exempel vid driftstopp i ordinationssystemet.

När sker förändringarna?

 • De tidigare receptblanketterna kan användas längst till och med 14 juni 2021. Från och med 15 juni 2021 får enbart den nya receptblanketten användas för manuell förskrivning av recept (tidigare datum 1 maj, förskjutet datum på grund av hög arbetsbelastning på tryckerierna).
 • Elektronisk förskrivning som huvudregel för alla recept på läkemedel och teknisk sprit kommer att införas inom det närmaste året. Tidigare var ett införandedatum satt till 1 oktober 2021 men Läkemedelsverket har förskjutit detta på grund av att samtliga förskrivare ska ha tillgång till ett elektroniskt system för förskrivning. Läs mer nedan om den kommande ändringen samt när undantag från elektronisk förskrivning får göras.

Vem berörs av förändringarna?

Alla förskrivare som skriver recept på läkemedel och teknisk sprit till människor.

Enbart läkemedel och teknisk sprit berörs av de nya föreskrifterna, vilket innebär att exempelvis spolvätskor, förbrukningsartiklar/hjälpmedel samt livsmedelsanvisningar till barn under 16 år även i fortsättningen kan undantas från elektronisk förskrivning.

Varför sker förändringarna?

Patientsäkerheten ökar. Förändringarna regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2019:32). För en sammanfattning se Läkemedelsverkets sida Förskrivare - Ändringar i förskrivningsregelverket 2020–2021.

Den nya receptblanketten

 • Två receptblanketter blir en: Samma receptblanketten kommer att användas vid förskrivning av läkemedel till människa, inklusive särskilda läkemedel och tekniskt sprit, och ersätter de tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Varje ny receptblankett är försedd med ett unikt serienummer för spårbarhet.*
 • Varje receptblankett kan enbart uppta ett läkemedel.
 • Receptblanketten har anpassats utifrån förändringar i läkemedelsförmånslagen 2 juni 2020. Skriver du ut recept direkt från NCS Läkemedelsmodul hamnar rätt information automatiskt i rätt fält. Om du däremot behöver fylla i receptblanketten manuellt, exempelvis vid driftstörning, kan det vara bra att observera att informationsrutorna på receptblanketten till viss del har fått nya platser. Följande information har tillkommit:

   • Om patienten är förmånsberättigad.
   • Om villkor för förmånsbegränsningar uppfylls för läkemedel (behöver enbart fyllas i för läkemedel med subventionsbegränsning, se FASS).
   • Om läkemedlet ska subventioneras enligt ex. Smittskyddslagen (SML).

*OBSERVERA! Den nya receptblanketten ska förvaras och hanteras säkert. 

Läs mer om beställning av receptblanketter nedan.

Längst ned på sidan hittar du ett utbildningsmaterial om förändringarna – den nya receptblanketten samt elektronisk förskrivning som huvudregel.

Elektronisk förskrivning som huvudregel

En kommande förändring är huvudregeln att alla recept på läkemedel och teknisk sprit till människa förskrivas elektroniskt. För att kunna förskriva recept behöver alla förskrivare från det datumet ha tillgång till ett elektroniskt system som är anslutet till den nationella läkemedelslistan. Du som förskrivare behöver se över dina möjligheter att förskriva läkemedel elektroniskt (se mer nedan).

När får undantag göras från kravet på elektronisk förskrivning?

 • Om det föreligger teknisk störning vid förskrivningstillfället som omöjliggör elektronisk förskrivning.
 • Receptet förskrivs så att patienten ska kunna hämta ut ett läkemedel på apotek i annat EES-land.
 • Förskrivaren bedömer att patienten har särskilda skyddsbehov.
 • Det föreligger något annat särskilt skäl.

Observera att avsaknad av elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl att göra undantag för detta krav! Detta gäller även pensionerade förskrivare och vid så kallad fritidsförskrivning.

Nedan finns information om hur du kan skaffa dig tillgång till webbaserade tjänster för receptförskrivning eller beställa receptblanketter med eller utan tryckt förskrivar- och arbetsplatskod.

Region Halland ansvarar inte centralt för att förse förskrivare eller vårdenheter med receptblanketter. Inte heller för att på annat sätt möjliggöra förskrivning om detta inte har avtalats.

Webbbaserade tjänster för förskrivning av e-recept

Varför skaffa en webbaserad tjänst för förskrivning av e-recept?

 • Framöver ska recept på läkemedel och teknisk sprit som huvudregel förskrivas elektroniskt (se ovan).
 • Med en e-recepttjänst så får man i många fall tillgång till beslutsstöd och tjänster som underlättar förskrivningen och gör arbetet lättare och säkrare.

  Exempelvis kan det handla om interaktionsvarningar, information från FASS och SIL, regionens rekommenderade läkemedel, prisjämförelser för identiska läkemedel utanför förmånen, information om restsituationer på apoteken samt möjlighet att spara mallar m.m.

 • Med en webbaserad tjänst har man tillgång till ett varuregister och tillgängligheten är god då tjänsterna fungerar på vilken dator som helst och dessutom i vissa fall på surfplatta och smartphone (varierar mellan leverantörerna).

Beställning av webbaserad e-recepttjänst

I dagsläget finns det ett antal leverantörer som erbjuder webbaserade e-receptlösningar som mot licensavgift. E-hälsomyndigheten har meddelat att de kommer att tillhandahålla ett enklare system för elektronisk förskrivning, men att det kommer att vara tillgängligt som tidigast i slutet av november.

Se respektive leverantörs hemsida för mer information:

Beställa receptblanketter

Varför beställa recept eller etiketter med tryckta koder?

Förskrivarkod (7 siffror) är obligatoriskt på alla recept från och med den 1 oktober 2010. Om förskrivarkod saknas på receptet kommer apoteken inte att expediera läkemedlet.

Arbetsplatskod (13 siffror) måste anges på receptet för att det ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånen. Om arbetsplatskod saknas får patienten betala hela kostnaden själv oavsett om frikortsbeloppet har nåtts eller inte.

Observera att koderna enligt författning måste anges i maskinläsbart skick (d.v.s. med streckkod). Detta kräver alltså att man, vid förskrivning för hand, åtminstone har förtryckta etiketter att sätta på recepten vid förskrivning. Skrivs receptblanketten ut från VAS (via formulär SK) eller NCS läkemedelsmodul förses blanketten automatiskt med streckkod.

Beställning av receptblanketter och etiketter

Beställning av blanketter, blanka eller förtryckta görs från Strålfors AB eller Adda Kompetens (tidigare SKL Kommentus).

Via Strålfors AB kan du beställa:

 • Receptblanketter – med eller utan streckkod.
 • Klisteretiketter med streckkod.
 • Hjälpmedelskort med eller utan streckkod.
 • Livsmedelsanvisningar med eller utan streckkod.
 • Recept för fysisk aktivitet.

Kontaktuppgifter:

E-post: customer.service@stralfors.se

Telefon: 010-331 25 25 (knappval 3, recept)

Beställningsblankett Strålfors

Prislista receptblanketter Strålfors

Via Adda Kompetens (tidigare SKL Kommentus) kan du beställa:

 • Receptblanketter utan streckkod.
 • Hjälpmedelskort
 • Livsmedelsanvisningar
 • Recept för djur

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-709 59 90

E-post: kundservice@adda.se

Onlinetjänst för beställning av produkter utan streckkod (extern länk)

Mer information på andra webbplatser

Utbildningsmaterial

Centralt har Region Halland tagit fram en presentation som beskriver förändringar för förskrivare under 2021 — ny receptblankett och e-förskrivning som huvudregel. Presentationen kan användas vid APT vid genomgång och diskussion av förändringarna och konsekvenser, men går även att användas för självstudier.

Presentationen finns tillgänglig både med och utan berättarröst. Observera att datumet 1 maj har förskjutits till 15 juni av Läkemedelsverket på grund av högt tryck på tryckerierna.

Förändringar för förskrivare under 2021 med ljud — sätter du presentationen i presentationsläge går automatiskt en berättarröst igång. Hoppar du förbi någon sida byter även berättarrösten sida. Du kan även starta berättarrösten i redigeringsläge genom att klicka på högtalarsymbolen längst ned på varje sida – då sätts enbart berättarrösten igång för den aktuella sidan.

Förändringar för förskrivare under 2021 utan ljud — I anteckningsrutan på varje sida finns en stödtext till bilderna med lite utökad information.

Senast ändrad: