Direkt till innehållet

Alfakalcidol (Etalpha) kapsel

Restnoterat läkemedel

Etalpha (alfakalcidol) kapsel 0,25 µg.

Tillgänglighet

 • Kapsel Etalpha 0,25 µg är restnoterad och beräknas åter i månadsskiftet juli/augusti.
 • Kapsel Etalpha 0,5 µg är åter tillgänglig.
 • Orala droppar Etalpha 2µg/ml och Etalpha injektionsvätska 2 µg/ml berörs inte av restsituationen.

Alfakalcidol Orifarm kapsel 0,25 µg och 0,5 µg har utgått från den svenska marknaden.

Behandlingsalternativ

Läkemedelskommittén Halland har varit i kontakt med nefrolog och endokrinologer vid Hallands sjukhus och tagit fram följande rekommendation om en bristsituation skulle uppstå:

 • För patienter som har genomgått total eller subtotal paratyreoidektomi – rådgör med endokrinologkonsult om alternativ behandling. De flesta patienter går hos endokrinolog, men det kan finnas enstaka patienter i primärvården
 • De allra flesta patienter med kronisk njursvikt (CKD) stadium 3–4 (GFR 15–60 ml/min) klarar sig utan alfakalcidol i minst 1–2 veckor. Vid stadium 3–4 medför ett kortare uppehåll sällan symtomgivande hypokalcemi.
 • Patienter med CKD stadium 5 är mest känsliga för hypokalcemi:

  • Det är viktigt att bevaka patienter i primärvård (PV) som inte har dialys!
  • Patienter i dialys (hemodialys (HD), peritoneal dialys (PD)) kontrolleras via njurläkare.

 • Patienter med CKD stadium 3 (GFR 30–60 ml/min) bör kunna byta till kolkalciferol (vanligt D-vitamin). Enligt rekommendationer i KDIGO (Kidney disease improving global outcome) guidelines 2017 rekommenderas aktivt D-vitamin först vid CKD 4 (GFR <30 ml/min).
 • Njurpatienter CDK stadium 4 och 5 kan byta från alfakalcidol till kalcitriol (Rocaltrol) med uppföljande kontroll under bristsituationen.

Behandling med Prolia (denosuamab) bör undvikas hos patienter som behandlas med alfakalcidol.

Licensalternativ

Licensläkemedel innehållande alfakalcidol kan förskrivas på recept om en giltig licens finns enligt särskilt tillstånd från Läkemedelsverket. Beslutet från Läkemedelsverket gäller till och med 30 september 2024 men kan avslutas tidigare om godkända läkemedel finns tillgängliga.

Det finns regiongemensamma licenser för alfakalcidol kapsel. De regiongemensamma licenser får användas av alla verksamheter inom Region Halland samt privata vårdgivare inom Vårdval Halland, ange referensnummer i doseringstexten till apoteket. Se sidan Licensläkemedel för mer information om hur du skriver recept på ett licensläkemedel.

Observera! Leveranstiden för dessa licensläkemedel kan vara upp till 14 arbetsdagar, apoteken har dem sällan på lager.

 • Alfacalcidol Aristo 0,25 µg kapsel 100 st

   • MAH (tillståndsinnehavare): Aristo Pharma GmbH (Tyskland).
   • Referensnummer för licens 2024723940.

 • EinsAlpha 0,5 µg kapsel 100 st.

   • MAH (tillståndsinnehavare): Cheplapharm Arzneimittel GmbH (Tyskland).
   • Referensnummer för licens 2024723938.

 • Alfacalcidol Aurobindo 0,5 µg kapsel 30 st.

   • MAH (tillståndsinnehavare): Aurobindo Pharma BV (Nederländerna)
   • Referensnummer för licens 2024723939.

 • Alfacalcidol Theramex 0,5 µgRestnoterad!

   • MAH (tillståndsinnehavare): Theramex Ireland Limited.
   • Referensnummer för licens 2024700047.

 

Läkemedelskommittén HallandSenast ändrad: