Direkt till innehållet

Felanmälan och support

Digitala samordnare, IT- samordnare och IT-ombud

I varje förvaltning finns lokala digitala samordnare, som också kan heta IT-samordnare eller IT-ombud. De hjälper till och  stöttar vid frågor kring användning av Platform24.

ServiceDesk

Anmäl tekniska fel och och få support i Servicedesk. Du kan också  kontakta dem via telefon 010-476 19 00. Senast ändrad: