Direkt till innehållet

Kontakter

Det finns olika sätt att rekrytera patienter, brukare och närstående för medverkan på olika nivåer och utifrån behov och målgrupp.

Vi kan exempelvis välja att annonsera via sociala medier, via verksamheten, via offentliga evenemang. Vi har här nedan samlat förslag på kontaktvägar som finns att hitta via befintliga webbplatser. Dessa kan underlätta och stödja i kontakter med aktuell målgrupp.

 

Folkbildning och föreningsliv

Här finns förslag de organisationer och bildningsförbund som är samlade på regionens webbplats

 

Funktionshinderorganisationer

Här finns organisationer och föreningar i Halland som är samlade via det Regionala funktionshinderrådet, webbplats

 

Patient- och närståendeföreningar

1177.se finner du patient och närstående föreningar, riksförbund och organisationer att kunna kontakta vidare.

 

Brukarråd och föreningar

Hallandsrådet för psykiatribrukare finns samlat och kontakt för dessa hittar du på deras webbplats

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är patienter, brukare och anhöriga som är en viktig resurs för utvecklingen av vård, stöd och behandling. Hallands regionala nätverk och kontakt hittar du på deras webbplats

 

Anhörigstöd i Halland

1177.se hittar du kontakter till Anhörigstöd i Halland.

 

Ungdomsråd och forum (Ungas delaktighet/medverkan)

Barn och unga ska särskilt tillfrågas i beslut som berör dem. Kommunerna i Halland har olika arenor för delaktighet och inflytande för unga och vi har här samlat en del av kontaktvägarna in:

 

Kungsbacka kommun

I Kungsbacka finns en kommunal satsning på Ungdomsforum som samlar elever från högstadieskolorna. En samordnare finns och till det ett nätverk av unga i högstadie- och gymnasieålder samt fritidsverksamhet. Ungdomsforum och samordnare når du på:

kulturochfritid.ung@kungsbacka.se

 

Hylte kommun

I Hylte finns en kommunal satsning på ungas delaktighet och inflytande. En ansvarig tjänsteperson för frågorna finns och till det ett nätverk av unga att nå för dialog. Ansvarig tjänsteperson når du på:

kommunen@hylte.se

 

Laholms kommun

I Laholm finns en kommunal satsning på ungdomsforum. En ansvarig tjänsteperson finns och till det ett ungdomsforum för att nå unga för dialog. Ansvarig tjänsteperson och ungdomsforum når du på:

kommunen@laholm.se

Senast ändrad: