Direkt till innehållet

Kontaktuppgifter till organisationer och föreningar inför medverkan

Det finns olika sätt att rekrytera patienter, brukare och närstående för medverkan i att utveckla vården på de olika nivåerna. Hur man rekryterar beror på behov och målgrupp.

Det finns möjlighet att annonsera via sociala medier, men rekryteringen kan ske även via verksamheten eller via offentliga evenemang. Nedan finns det ett förslag på olika kontaktvägar.

Regionpensionärsrådet

Regionpensionärsrådet är Region Hallands råd för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädarna för pensionärsorganisationerna. Rådets uppdrag är att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre, verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i planeringen av hälso- och sjukvårdsutbudet i Halland, vara remissorgan i frågor som gäller pensionärerna samt vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Rådet nås via Region Hallands officiella e-postadress: regionen@regionhalland.se

Funktionshinderorganisationer

Regionala funktionshinderrådet

Folkbildning och föreningsliv

Region Hallands webbplats

Patient- och närståendeföreningar

Patientföreningar och närståendeföreningar - 1177

Brukarråd och föreningar

Hallandsrådet för psykiatribrukare

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Hallands regionala nätverk

Anhörigstöd i Halland

Ungdomsråd och forum 

Barn och unga ska särskilt tillfrågas i beslut som berör dem. Kommunerna i Halland har olika arenor för delaktighet och inflytande för unga:

Kungsbacka kommun

I Kungsbacka finns en kommunal satsning på Ungdomsforum som samlar elever från högstadieskolorna. En samordnare finns och till det ett nätverk av unga i högstadie- och gymnasieålder samt fritidsverksamhet. Ungdomsforum och samordnare når du på:

kulturochfritid.ung@kungsbacka.se

Hylte kommun

I Hylte finns en kommunal satsning på ungas delaktighet och inflytande. En ansvarig tjänsteperson för frågorna finns och till det ett nätverk av unga att nå för dialog. Ansvarig tjänsteperson når du på:

kommunen@hylte.se

Laholms kommun

I Laholm finns en kommunal satsning på ungdomsforum. En ansvarig tjänsteperson finns och till det ett ungdomsforum för att nå unga för dialog. Ansvarig tjänsteperson och ungdomsforum når du på:

kommunen@laholm.se

 Senast ändrad: