Direkt till innehållet

Hjälpmedel FAQ – Patientlagen

​​Kan patienter välja att åka till ett annat landsting och få hjälpmedel förskrivna? Om ja, vem betalar för dessa hjälpmedel och vilka anvisningar gäller?

Frågan är inte reglerad i patientlagen. Sveriges landsting har dock i riksavtalet för utomlänsvård som gäller från och med den 1 januari 2015 kommit överens om följande:

Ett vårdlandsting kan förskriva och utlämna vissa hjälpmedel till en utomlänspatient vid besök i landstinget om kostnaden understiger 10 000 kronor. I dessa fall tillämpar vårdlandstinget sitt eget regelverk. Ambitionen är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få sina behov av olika hjälpmedel tillgodosedda för att därmed kunna leva ett normalt liv även vid besök i annat landsting. Detta gäller både vid akuta behov och icke akuta när personer med funktionsnedsättning behöver låna vissa hjälpmedel. Uppgår kostnaden till mer än 10 000 kronor ska samråd ske med hemlandstinget för att vårdlandstinget även i dessa fall ska ha rätt till ersättning.

Om ett hjälpmedel kräver någon form av installation, avancerad service och underhåll som kräver produktspecifik kompetens, eller exempelvis måste anpassas till berörd persons bostadsförhållanden, ska det förskrivas och betalas av den funktionsnedsattas hemlandsting. Lokala varianter i fråga om att hyra hjälpmedel kan förekomma.

Se mer information om hjälpmedel och kontaktuppgifter.Senast ändrad: