Direkt till innehållet

Om suicidalitet och bedömning

I Halland avlider ca 40 personer i säkerställda suicid varje år. De flesta som avlider i suicid har sökt vård någon gång det senaste året. Det är därför en viktig uppgift för hälso- och sjukvården att identifiera personer med förhöjd risk för suicid och erbjuda hjälp som kan förhindra suicid. Tidigare suicidförsök och pågående psykisk sjukdom är de största riskfaktorerna för att avlida i suicid, och bör därför särskilt uppmärksammas.

All personal som har patientkontakt i Region Halland ska kunna göra en grundläggande suicidriskbedömning.

Läs mer om bedömning och handläggning i regional rutin Suicidriskbedömning oh suicidprevention och för vuxna från 18 år.Senast ändrad: