Direkt till innehållet

Trygg och effektiv utskrivning

Ny Anvisning och Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvården och utskrivningsplanering från slutenvården.Anvisning för vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning

Typ: Anvisning
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-11-03 16:31:37
Granskare:
Huvudförfattare: Engvall Britta RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient


Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-10-06 13:36:09
Granskare:7023;#Johansson Ola RK LEDNING
Huvudförfattare: Engvall Britta RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Utvecklat arbetssätt infördes den 5 november.

Utbildning genomfördes i form av webbinarium den 9 oktober och filmades. Ta del av filmerna/utbildningen, via länkarna här nedanför.

Utbildningsmaterial

Webbinariet "Ny anvisning och samverkansrutin", del 1 och 2:

Del 1 - Film 11,30 minuter (vimeo)

Del 2 - Film 23 minuter (vimeo)

Powerpoint Del 1 (17 sidor) - från webbinarutbildningen

Powerpoint  Del 2 (25 sidor) - från webbinarutbildningen

Har du frågor, är du välkommen att ställa dem till Britta Engvall, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Halland.

Taktisk grupp senior, med representanter från samtliga parter, ansvarar för implementeringen av utvecklat arbetssätt.


Kontaktinformation

Taktisk grupp senior är sammanhållande för processen. Deras processtöd är Britta Engvall britta.engvall@regionhalland.se, hälso- och sjukvårdsstrateg 073-231 56 23.

Vid frågor om IT-systemet Lifecare:

Helena Nord Helena.Nord@regionhalland.se, objektspecialist för Lifecare

Charlotte Johnsson charlotte.u.johnsson@halmstad.se, objektspecialist för Lifecare

Support och felanmälan

Vid supportfrågor/felanmälan på Lifecare:

Lägg ärende till IT Servicedesk: e-hälsa-Lifecare eller ring 010-476 19 00 och gör knappvalen:

  • Servicedesk IT och Telefoni, därefter
  • Läkemedel, Vårdsystem och IT, därefter
  • Vårdsystem


Alla Lifecare Manualer är flyttade till vårdgivarwebben för Lifecare.

Länkar

Lifecare

Lifecare-SIP blanketter

Tidbok för SIP planeringar

Nyhetsbrev

Aktuell info april 2019

Aktuell info februari 2019

Aktuell info januari 2019

Information till kommunerna februari 2019

Information till kommunerna januari 2019

Aktuell info november 2018

Riktlinjer och rutiner

Anvisning: Anvisning för vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning

Rutin: Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård

Hjälpmedelscentrums riktlinje för trygg och effektiv utskrivning

Manual - SIP-möte via video

Ställningstagande till mötesform vid utskrivningsplanering

Utbildningsmaterial

Länk inlogg testmiljö Lifecare

Samverkansrutin planering i öppenvården och utskrivning från slutenvård

Anvisning planering i öppenvård och utskrivning från slutenvård

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag - Trygg och effektiv utskrivning

Relaterad information

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SKL:s PPT om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

SKL- sammanfattning om ny lagstiftning

SKL - samverkan vid utskrivning från sjukhus

Blanketter

Pappers SIP

Senast ändrad: