Direkt till innehållet

Trygg och effektiv utskrivning

Från Skype till Teams

Region Halland ska lämna Skype till förmån för Teams. Datum är inte satt då det först måste säkras att alla verksamheter är redo för förflyttningen. RH kommer genomföra det successivt.

Nu finns utbildningsfilmer som stöd till verksamheterna för:

  • Utbildning mötesinbjudan till SIP
  • Utbildning UPL från slutenvård

Filmerna ligger under rubriken Utbildningsmaterial .

Kontakt: Britta Engvall


Covid-19-fråga återinförs i Planeringsunderlaget Lifecare

Utökat Planeringsunderlag infördes i samband med att Ny Anvisning och Samverkansrutin började gälla den 5 november. En första utvärdering av TG senior har identifierat ett fortsatt behov av en specifik covid-19-fråga, vilken nu återinförs från och med 2020-12-01. Besvaras frågan med ja utfaller ett gult spår.

Kontakt: Britta Engvall


Ny Anvisning och Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvården och utskrivningsplanering från slutenvården.Anvisning för vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning

Typ: Anvisning
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-11-03 16:31:37
Granskare:
Huvudförfattare: Engvall Britta RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient


Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-06-01 11:16:35
Granskare:
Huvudförfattare: Engvall Britta RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Utvecklat arbetssätt infördes den 5 november.

Utbildning genomfördes i form av webbinarium den 9 oktober och filmades. Ta del av filmerna/utbildningen, via länkarna här nedanför.

Utbildningsmaterial

Webbinariet "Ny anvisning och samverkansrutin", del 1 och 2:

Del 1 - Film 11,30 minuter (vimeo)

Del 2 - Film 23 minuter (vimeo)

Powerpoint Del 1 (17 sidor) - från webbinarutbildningen

Powerpoint  Del 2 (25 sidor) - från webbinarutbildningen

Har du frågor, är du välkommen att ställa dem till Britta Engvall, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Halland.

Taktisk grupp senior, med representanter från samtliga parter, ansvarar för implementeringen av utvecklat arbetssätt.


Kontaktinformation

Taktisk grupp senior är sammanhållande för processen. Deras processtöd är Britta Engvall britta.engvall@regionhalland.se, hälso- och sjukvårdsstrateg 073-231 56 23.

Vid frågor om IT-systemet Lifecare:

Helena Nord Helena.Nord@regionhalland.se, objektspecialist för Lifecare

Charlotte Johnsson charlotte.u.johnsson@halmstad.se, objektspecialist för Lifecare

Support och felanmälan

Vid supportfrågor/felanmälan på Lifecare:

Lägg ärende till IT Servicedesk: e-hälsa-Lifecare eller ring 010-476 19 00 och gör knappvalen:

  • Servicedesk IT och Telefoni, därefter
  • Läkemedel, Vårdsystem och IT, därefter
  • Vårdsystem


Alla Lifecare Manualer är flyttade till vårdgivarwebben för Lifecare.

Länkar

Lifecare

Lifecare-SIP blanketter

Gemensam tidbok för utskrivningsplanering och SIP-möte

Riktlinjer och rutiner

Anvisning: Anvisning för vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning

Stöd-vägledning i möten inför utskrivning från slutenvården

Rutin informationsöverföring Lifecare SP

Rutin: Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård

Hjälpmedelscentrums riktlinje för trygg och effektiv utskrivning

Ställningstagande till mötesform vid utskrivningsplanering

Medicinsk planering - stöddokument gällande formerna 2020

Utbildningsmaterial

Länk inlogg testmiljö Lifecare

Samverkansrutin planering i öppenvården och utskrivning från slutenvård

Anvisning planering i öppenvård och utskrivning från slutenvård

Film - Teamsinbjudan med SIP

Film - Teamsinbjudan till Utskrivningsplanering (UPL)

Manual - SIP-möte via video

Manual för Teamsinbjudan till SIPmöte

Manual för Teamsinbjudan till UPL (utskrivningsplanering)

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag i Lifecare för Utskrivningsprocessen  (gäller fr o m 10 nov 2021)

Relaterad information

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SKL:s PPT om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

SKL- sammanfattning om ny lagstiftning

SKL - samverkan vid utskrivning från sjukhus

Blanketter

Pappers SIP

Senast ändrad: