Direkt till innehållet

Trygg och effektiv utskrivning

Styrande dokument (rutiner och vårdriktlinjer) hittar du längst ner på sidan.

Kontaktinformation

Regional genomförandegrupp samverkansrutinen är sammanhållande för processen. Kontaktperson: Britta Engvall hälso- och sjukvårdsstrateg, britta.engvall@regionhalland.se,  073-231 56 23

Vid frågor om IT-systemet Lifecare:

Boel Göransson, boel.goransson@regionhalland.se, objektspecialist för Lifecare

Charlotte Johnsson charlotte.u.johnsson@halmstad.se, objektspecialist för Lifecare

Support och felanmälan

Vid supportfrågor/felanmälan på Lifecare:

Lägg ärende till IT Servicedesk: e-hälsa-Lifecare eller ring 010-476 19 00 och gör knappvalen:

  • Servicedesk IT och Telefoni, därefter
  • Läkemedel, Vårdsystem och IT, därefter
  • Vårdsystem

Alla Lifecare Manualer är flyttade till vårdgivarwebben för Lifecare.

Länkar

Lifecare

Lifecare-SIP blanketter

Gemensam tidbok för utskrivningsplanering och SIP-möte

Utbildningsmaterial

Länk inlogg testmiljö Lifecare

Samverkansrutin planering i öppenvården och utskrivning från slutenvård

Anvisning planering i öppenvård och utskrivning från slutenvård

Film - Teamsinbjudan med SIP

Film - Teamsinbjudan till Utskrivningsplanering (UPL)

Manual - SIP-möte via video

Manual för Teamsinbjudan till SIPmöte

Manual för Teamsinbjudan till UPL (utskrivningsplanering)

Webbinariet "Ny anvisning och samverkansrutin", del 1 och 2:

Del 1 - Film 11,30 minuter (vimeo)

Del 2 - Film 23 minuter (vimeo)

Powerpoint Del 1 (17 sidor) - från webbinarutbildningen

Powerpoint  Del 2 (25 sidor) - från webbinarutbildningen

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag i Lifecare för Utskrivningsprocessen  (gäller fr o m 10 nov 2021)

Styrande dokument - vårdriktlinjer och rutiner

Stöd-vägledning i möten inför utskrivning från slutenvården

 

 

Anvisning för vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning
Titel: Anvisning för vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning
Typ: Anvisning
Publicerad: 2020-11-03
Huvudförfattare: Engvall Britta RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Samordning och samverkan
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård
Titel: Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-31
Huvudförfattare: Engvall Britta RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Samordning och samverkan
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Hmc: Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, hjälpmedel
Titel: Hmc: Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-04
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Lifecare SP som informationskanal mellan närsjukvård/psykiatrisk öppenvård, specialistmottagning och kommun
Titel: Lifecare SP som informationskanal mellan närsjukvård/psykiatrisk öppenvård, specialistmottagning och kommun
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-21
Huvudförfattare: Engvall Britta RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Lifecare - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ställningstagande till mötesform vid utskrivningsplanering
Titel: Ställningstagande till mötesform vid utskrivningsplanering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-06
Huvudförfattare: Engvall Britta RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Medicinsk planering
Titel: Medicinsk planering
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-12-18
Huvudförfattare: Engvall Britta RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Samarbete/samverkan - Patient - Vårdgivarwebben - Samordning och samverkan
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Relaterad information

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SKL:s PPT om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

SKL- sammanfattning om ny lagstiftning

SKL - samverkan vid utskrivning från sjukhus

Blanketter

Pappers SIP

Senast ändrad: