Direkt till innehållet

Trygg och effektiv utskrivning

Styrande dokument (rutiner och vårdriktlinjer) hittar du längst ner på sidan.

Support och felanmälan

Vid supportfrågor/felanmälan på Lifecare:

Lägg ärende till IT Servicedesk: e-hälsa-Lifecare eller ring 010-476 19 00 och gör knappvalen:

  • Servicedesk IT och Telefoni, därefter
  • Läkemedel, Vårdsystem och IT, därefter
  • Vårdsystem

Alla Lifecare Manualer är flyttade till vårdgivarwebben för Lifecare.

Kontaktinformation

Regional genomförandegrupp samverkansrutinen är sammanhållande för processen.

Vid frågor om IT-systemet Lifecare

Länkar

Utbildningsmaterial

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag i Lifecare för Utskrivningsprocessen  (gäller fr o m 10 nov 2021)

Regionala styrande dokument

Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning samt tillhörande rutin om bestridande av fakturor hittar du på sidan för Samverkan mellan region och kommunerna

Stöd-vägledning i möten inför utskrivning från slutenvården

 

 Relaterad information

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SKL:s PPT om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

SKL- sammanfattning om ny lagstiftning

SKL - samverkan vid utskrivning från sjukhus

Blanketter

Pappers SIP

Senast ändrad: