Direkt till innehållet

Trygg och effektiv utskrivning

Styrande dokument (rutiner och vårdriktlinjer) hittar du längst ner på sidan.

 

Reviderad version av Hallands Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 november 2022

Den Regionala genomförandegruppen för Samverkansrutinen, med representanter från samtliga kommuner, närsjukvården (privat och offentlig regi), Hallands sjukhus och Psykiatrin i Halland, har i uppdrag att följa upp rutinen och föreslå förbättringar för att stödja ett nära samarbete mellan parterna för ett tryggt omhändertagande. Dialog, planering, delaktighet, tydlighet och ansvarstagande är viktiga delar för att uppnå detta.

Aktuell revidering omfattar:

 • Ändrad tidsram för ifyllnad av planeringsunderlaget till inom 48 timmar, i syfte att minimera svaren ”vej ej”.
 • Slutenvården ska kontakta kommunen om beräknat utskrivningsdatum tidigareläggs

  eller flyttas fram mer än ett dygn.

 • Gult spår har kompletterats med målgrupper för vilka Samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas i hemmet efter.
 • Planeringsunderlag som leder till rött spår ska inte ändras med undantag för personer

  boende i SÄBO och planering av mötestid ska göras skyndsamt.

 • Slutenvården ska kommentera punkterna i Hemgångsklar i Patientinformationsvyn i Lifecare för en ökad tydlighet i informationsöverföringen.
 • Definitioner och begrepp har i delar kompletterats och förtydligats.

Digitala forum för information om aktuell revidering genomförs under vecka 42 och representanterna i den Regionala genomförandegruppen för Samverkansrutinen sprider inbjudningarna.

Från och med 1 november 2022 kan du mejla dina frågor på den reviderade Samverkansrutinen till Britta Engvall på Regionkontoret (se kontaktuppgifter nedan).  Svar kommer att publiceras på denna sida av Vårdgivarwebben.

Följande PowerPoint är en sammanställning över aktuella revideringar i Samverkansrutin som införs 1 november 2022. Det är samma bilder som redovisas vid informationsforum om revideringarna.

Bildspel - Revideringar i Samverkansrutin från 1 november 2022

Observera att först den 14 december 2022 kommer ovan ändringarna gällande Hemgångsklar finnas i systemet Lifecare SP.

- Kommunens ruta i checklistan behöver inte bockas i för att utskrivningsmeddelandet ska kunna sändas.

- Möjlighet till kommentarer i fritextfält under slutenvårdens rutor i checklistan.

Kontaktinformation

Vid behov av att styra om planeringen eller boka in ett planeringsmöte med kort varsel ring Resursplaneraren kopplat till Trygg hemgång på telefon 035-134002, samma telefonnummer oberoende av på vilken ort patienten är inlagd.

Regional genomförandegrupp samverkansrutinen är sammanhållande för processen. Kontaktperson: Britta Engvall hälso- och sjukvårdsstrateg, britta.engvall@regionhalland.se,  073-231 56 23

Vid frågor om IT-systemet Lifecare:

Boel Göransson, boel.goransson@regionhalland.se, objektspecialist för Lifecare

Charlotte Johnsson charlotte.u.johnsson@halmstad.se, objektspecialist för Lifecare

Support och felanmälan

Vid supportfrågor/felanmälan på Lifecare:

Lägg ärende till IT Servicedesk: e-hälsa-Lifecare eller ring 010-476 19 00 och gör knappvalen:

 • Servicedesk IT och Telefoni, därefter
 • Läkemedel, Vårdsystem och IT, därefter
 • Vårdsystem

Alla Lifecare Manualer är flyttade till vårdgivarwebben för Lifecare.

Länkar

Lifecare

Lifecare-SIP blanketter

 SIP - Samordnad individuell plan

Gemensam tidbok för utskrivningsplanering och SIP-möte

Utbildningsmaterial

Länk inlogg testmiljö Lifecare

Manual - SIP-möte via video

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag i Lifecare för Utskrivningsprocessen  (gäller fr o m 10 nov 2021)

Regionala styrande dokument

Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning samt tillhörande rutin om bestridande av fakturor hittar du på sidan för Samverkan mellan region och kommunerna

Stöd-vägledning i möten inför utskrivning från slutenvården

 

 

Relaterad information

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SKL:s PPT om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

SKL- sammanfattning om ny lagstiftning

SKL - samverkan vid utskrivning från sjukhus

Blanketter

Pappers SIP

Senast ändrad: