Direkt till innehållet

Trygg och effektiv utskrivning

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (Samverkanslagen 2017:612) reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.

Hallands Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 2022–2024 utgår från Samverkanslagen och beskriver parternas ansvar och ekonomisk reglering för betalningsansvar mellan kommun och region.

Som komplement till denna överenskommelse finns en Anvisning och en Samverkansrutin som är gemensamt framtaget och överenskommet inom den regionala samverkansstrukturen i Halland.

Alla styrande dokument och annan relaterad information hittar du genom att klicka på länkarna här nedan.