Direkt till innehållet

Klinisk cytologi

Cytologlaboratoriet

Cytologi innebär diagnostik av cellmaterial, framför allt tumörer, men även infektioner och inflammationer. På vårt laboratorium prepareras samt färgas cellproverna för mikroskopisk diagnos.

Cervixcytologi innebär diagnostisering av cellprover från livmoderhalsen.  Vi tar hand om ca 25 000 cellprover från cervix årligen. Cytodiagnostiker ansvarar för signeringen av benigna prover och låggradiga förändringar. Höggradiga cellförändringar besvaras av cytopatologer.

Exfoliativ cytologi är av vätska i t.ex. bukhålan och lungsäcken.  Aspirationscytologi (punktionscytologi) innebär undersökning av celler som kan utsugas med hjälp av en tunn nål från organ eller tumör. Material skickas in i vätska (CytoLyt) samt på utstryksglas. På Punktionsmottagningen gör vi egna punktioner.

Cytologiskt material kan ofta också undersökas med immuncytokemi, flödescytometri eller molekylärpatologi.Senast ändrad: