Direkt till innehållet

Diagnos- och åtgärdskodning

Sjukdomsklassifikation

I Sverige följs folkhälsan via regionernas rapportering till hälsodataregister. I rapporterna framgår en mängd data kring vårdkontakten som innefattar bland annat diagnoser och åtgärder. Alla som bedriver sjukvård i Sverige ska enligt lag rapportera till Sveriges nationella hälsodataregister. Lagen (1998:543) om hälsodataregister och tillhörande förordning (2001:707).

Region Halland rapporterar kontinuerligt veckovis eller månadsvis till olika hälsodataregister där registreringar under DR16 i VAS är en del av datan i rapporten.

Rapporteringen är inte frivillig och förväntas följsamt ske enligt Socialstyrelsens anvisningar, regler och prioriteringsordning. Utifrån kunskap i klassificering ska ett urval diagnoser och åtgärdskoder registreras för gruppering i NordDRG, och därefter skapas filer som rapporteras till nationella hälsodataregister.

Vi klassificerar inte patienten utan vårdkontakten och endast det som är relevant och i fokus för det specifika tillfället. Med andra ord så ska inte patientens alla diagnoser självklart registreras och inte heller alla åtgärder som utförs vid ett vårdtillfälle, då de kan ingå som del i en större åtgärd eller räknas till åtgärder som för specialiteten förväntas ske, exempelvis EKG på en hjärtmottagning eller mätning av synskärpa på en ögonklinik. Detta urval av koder kallas för primär klassificering.

Socialstyrelsen vaktar på att vården i Sverige är jämlik och ges på lika villkor samt är säker och trygg för patienterna. Därmed kan man säga att rapporteringen är en patientsäkerhetsfråga.

Data i nationella hälsodataregister speglas i ”Öppna jämförelser”, ”Siffror i vården” och ”Regionalt cancercentrum”.

Sekundär klassificering – DRG

Gruppering är en teknisk sekundär klassificering utifrån en automatiserad DRG-logik i syfte att statistiskt gruppera likvärdiga diagnoser som tar likvärdigt stora mängder resurser i anspråk, så kallat DRG (diagnosrelaterade grupper). När koder registrerats i journalsystemet sker en automatisk gruppering som ger ett utfall i större sjukdomskategorier, MDC (Major Diagnostic Categories).

Genom att förstå DRG-logik kan man säkerställa att den registrerade klassificeringen har blivit rätt och relevant för vårdtillfället.

Med DRG kan man till exempel urskilja de fall som är komplicerade och/eller räknas som ett ”ytterfall”, det vill säga vård med extra lång vårdtid mot normalfallet. Alla länder som klassificerar vårdkontakter använder DRG-grupperare vilket gör att vi kan jämföra oss både nationellt och internationellt.

Regionalt stöd

Region Hallands utvecklare för Sjukdomsklassifikation ger ett regionalt stöd i klassifikationsfrågor och stödjer strategiskt en regional utveckling mot en kvalitetssäkrad primär klassificering. I uppdraget ingår att verka i nationella sammanhang och i samarbeten mellan regioner.

Kontakta gärna:

Anette Johansson

Huvudjournal och Hälsoinformatik, RK ITD

Regionkontoret

E-post: anette.m.johansson@regionhalland.se

Mobil: 076 – 698 57 67Senast ändrad: