Direkt till innehållet

Objektburen smitta

Objektburen smitta

Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt eller sällskapsdjur och människa. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsenheter har tillsynsansvar för det förebyggande arbetet med objektburen smitta samt skyldighet att vidta åtgärder och smittspåra för att undanröja smittpspridning enligt miljöbalken. Miljösamverkan Väst har i samarbete med Smittskydd Västra Götaland och Smittskydd Halland tagit fram Vägledning vid objektburen smitta (2023/2024) som är tänkt att vara ett stöd för kommunernas insatser.

Rabies

Vid misstanke om rabies kontakta Smittskydd omedelbart på 035 - 13 16 07.

Rutin för Länsstyrelsens kontakt med Smittskydd vid djursjukdom som även kan utgöra ett hot mot människors hälsa

Länkar

Vägledning om smitta från objekt och djur — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Smittspårning och undanröjande av objektburen smitta – Vägledning enligt miljöbalken — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Tillsynsvägledning om hygien och objektburen smitta – Förebyggande hälsoskyddstillsyn — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: