Direkt till innehållet

Språk och språkutveckling

Här hittar du material och kunskap som kan användas inom BHV för egen fortbildning men även i kontakt med barn och vårdnadstagare. Du hittar manual för ert språkliga bedömningsmaterial, informationsmaterial att använda och trycka ut.

Manualer

Här hittar du manualer med information kring hur du ska använda språkliga arbetsmaterial samt det språkstimulansmaterial ni använder i form av illustrationer, filmer och pappersmaterial. I manualerna hittar du fler tips och råd att använda i kontakt med vårdnadstagare.

Manual bildkortslåda

Manual språkstimulans

Material för utskrift

Här hittar du broschyrer och trycksak att användas för information till vårdnadstagare eller som allmän information att sätt upp på ert BVC eller VC. Det är tillåtet att tryckas ut och förmedlas.

Barnets språkutveckling – Blädderblock och PowerPoint till föräldragrupp

Barnets språkstimulans – Affisch med QR kod till filmer på 1177.se

Barnets språkstimulans – Broschyr med QR kod till filmer på 1177.se

Övrigt

Här hittar du information om övrigt material gällande språkbedömning och kontakt med Logopedi och andra kontakter.

Frågor till målsman med flerspråkiga barn

Remiss till Logopedimottagningen, Hallands sjukhus barn – och ungdomar 0-17 år

Vårdriktlinje: Barn med tal- och språksvårigheter – Logopedimottagningen HS

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige