Direkt till innehållet

Informationsmaterial till invånare

Region Halland har tillsammans med handboken om våld i nära relationer tagit fram ett informationsmaterial som vänder sig till invånare. Informationsmaterialet består av en affisch och två informationskort. Det finns att beställa på Vårdgivarwebben bland Broschyrer och rapporter, under rubriken Våld i nära relationer.

Materialet syftar till att uppmärksamma Hallands invånare på våld i nära relationer och att det finns hjälp att få inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, oavsett om det handlar om våldsutsatthet, våldsutövande eller upplevt våld under uppväxten. Materialet är avsett att användas av verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommuner och rättsväsende med flera. Genom att vi har ett gemensamt material signalerar det till Hallands invånare att vi alla aktörer har kunskap om våld i nära relationer och att vi samarbetar i frågan.

För att nå ut till de som utsatt någon närstående för våld, helst i ett så tidigt skede som möjligt, har Region Halland tagit fram en text som kan motivera och uppmuntra till att söka hjälp. Texten finns på 1177, ”Hur har du det i dina relationer? Blir du lätt arg?

På 1177 finns även nationell information som riktar sig till den som blivit utsatt för våld,  ”Att bli utsatt för våld i nära relationer

 

 Senast ändrad: