Direkt till innehållet

HBTQ

HBTQ, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. (Definition: RFSL)

Region Halland arbetar för att alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, kön, etnicitet, ålder, funktionshinder, tro eller trosuppfattning ska känna sig välkommen.

Fortbildning och utbildning

Region Halland erbjuder fortbildningar och utbildning inom hbtq. För aktuella utbildningar se ”fortbildning och utbildning” i menyn till vänster. 

 

Senast ändrad: