Direkt till innehållet

Rutiner och blanketter – Avgiftshandboken

 

 

Adresslapp arabiska
Titel: Adresslapp arabiska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp asylsökande
Titel: Adresslapp asylsökande
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp engelska
Titel: Adresslapp engelska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp somaliska
Titel: Adresslapp somaliska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp svenska
Titel: Adresslapp svenska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-08
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Andra nyanlända - regler kring vård
Titel: Andra nyanlända - regler kring vård
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-07-05
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Asylsökande mfl - Avgifter
Titel: Asylsökande mfl - Avgifter
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Titel: Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Avgifter slutenvård
Titel: Avgifter slutenvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-03-08
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Blankett förköp av frikort privata vårdgivare
Titel: Blankett förköp av frikort privata vårdgivare
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-14
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Fastighetschef
EU/EES länder utländska medborgare och utlandssvenskar - avtalsregler för vård
Titel: EU/EES länder utländska medborgare och utlandssvenskar - avtalsregler för vård
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-07-11
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Ersättning för analyskostnad och röntgen vid praktik för sjukvårdsstuderande
Titel: Ersättning för analyskostnad och röntgen vid praktik för sjukvårdsstuderande
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-28
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Ersättningsregler Asylsökande
Titel: Ersättningsregler Asylsökande
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-09-28
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Flera besök-lathund
Titel: Flera besök-lathund
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-07-06
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Frikort
Titel: Frikort
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-07-05
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Hjälpmedel
Titel: Hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-07-11
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Hälsovård Gula Taxan
Titel: Hälsovård Gula Taxan
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Högkostnadsskydd
Titel: Högkostnadsskydd
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Identifiering asylsökande m fl
Titel: Identifiering asylsökande m fl
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-03-20
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Inställd vård, patientersättning - blankett
Titel: Inställd vård, patientersättning - blankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-06-09
Huvudförfattare: Bergsten Anna-Carin RGS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Avgiftshandboken - Ekonomi
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Kassaregistrering
Titel: Kassaregistrering
Typ: Manual
Publicerad: 2022-11-02
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare IT
Konventionsländer utländska medborgare och utlandssvenskar
Titel: Konventionsländer utländska medborgare och utlandssvenskar
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-12-27
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Lagar, regler och definitioner
Titel: Lagar, regler och definitioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-07-04
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Manual Samtycke
Titel: Manual Samtycke
Typ: Manual
Publicerad: 2018-05-07
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Manual Utträde ur eFrikort
Titel: Manual Utträde ur eFrikort
Typ: Manual
Publicerad: 2018-05-07
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Manual eFrikort för VAS registrering
Titel: Manual eFrikort för VAS registrering
Typ: Manual
Publicerad: 2018-05-21
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Manual eFrikort för person med adresskydd, reservnummer och utan känd hemvist
Titel: Manual eFrikort för person med adresskydd, reservnummer och utan känd hemvist
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-29
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Manual eFrikort för verksamhet med VAS och SITHS kort
Titel: Manual eFrikort för verksamhet med VAS och SITHS kort
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-29
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomichef
Manual eFrikort för verksamhet med endast SITHS kort, dvs privat och tandvård
Titel: Manual eFrikort för verksamhet med endast SITHS kort, dvs privat och tandvård
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-29
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomichef
Manual eFrikort för verksamhet utan VAS och SITHS kort
Titel: Manual eFrikort för verksamhet utan VAS och SITHS kort
Typ: Manual
Publicerad: 2018-05-16
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Manual eFrikort och extern tjänst inom Närsjukvårfd
Titel: Manual eFrikort och extern tjänst inom Närsjukvårfd
Typ: Manual
Publicerad: 2016-05-24
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Manual preliminärt frikort
Titel: Manual preliminärt frikort
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-29
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomichef
Norden utländska medborgare och utlandssvenskar
Titel: Norden utländska medborgare och utlandssvenskar
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Polis, Tull och Kustbevakning
Titel: Polis, Tull och Kustbevakning
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-04-12
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Provtagning med extern remiss (ursprung utanför Halland)
Titel: Provtagning med extern remiss (ursprung utanför Halland)
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-03
Huvudförfattare: Holmqvist Elisabeth ADH KEM HSD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Remisser - Vårdgivarwebben - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Receipt from Region Halland for outpatient care
Titel: Receipt from Region Halland for outpatient care
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-26
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken - Avgifter
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Remissbesök - lathund
Titel: Remissbesök - lathund
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-07-06
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Underlag för fakturering av uteblivet besök för barn
Titel: Underlag för fakturering av uteblivet besök för barn
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-04-20
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken - VAS - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Utbetalningsunderlag VvH Privata
Titel: Utbetalningsunderlag VvH Privata
Typ: Blankett
Publicerad: 2016-10-12
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Utbetalningsunderlag utlsvensk och stud, VvH egen regi, ADH och Psykiatrin
Titel: Utbetalningsunderlag utlsvensk och stud, VvH egen regi, ADH och Psykiatrin
Typ: Blankett
Publicerad: 2016-10-16
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Utomlänspatienter
Titel: Utomlänspatienter
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-12-29
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Vaccinationer
Titel: Vaccinationer
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-01-12
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Vilken vård gäller för asylsökande m fl
Titel: Vilken vård gäller för asylsökande m fl
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-01-23
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Återbetalning av patientavgift pga. felaktig debitering
Titel: Återbetalning av patientavgift pga. felaktig debitering
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-04-19
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Återbetalning av patientavgifter överstigande 1200 kr
Titel: Återbetalning av patientavgifter överstigande 1200 kr
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-25
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patientinformation - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Återbetalning/makulering patientavgift efter folkbokföring
Titel: Återbetalning/makulering patientavgift efter folkbokföring
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-14
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Övriga länder utländska medborgare och utlandssvenskar
Titel: Övriga länder utländska medborgare och utlandssvenskar
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-07-11
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör

Senast ändrad: