Direkt till innehållet

Rutiner och blanketter – AvgiftshandbokenAdresslapp arabiska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:30
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp asylsökande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp engelska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:23
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp somaliska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:16
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp svenska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-02-08 15:19:28
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel: 306. Ekonomi

Andra nyanlända - regler kring vård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-06 12:40:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Asylsökande mfl - Avgifter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 12:10:10
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 12:09:59
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Avgifter slutenvård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-03-08 13:26:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Blankett förköp av frikort privata vårdgivare

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-21 12:49:12
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Ersättning för analyskostnad och röntgen vid praktik för sjukvårdsstuderande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-08-29 10:24:46
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Ersättningsregler Asylsökande

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-09-29 09:24:36
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

EU/EES länder utländska medborgare och utlandssvenskar - avtalsregler för vård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2017-07-12 08:57:10
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Flera besök-lathund

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-07 14:09:00
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Frikort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-06 12:38:30
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Hjälpmedel

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2017-07-12 11:10:39
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Hälsovård Gula Taxan

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 12:08:19
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Högkostnadsskydd

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 12:08:32
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Identifiering asylsökande m fl

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-03-20 09:31:54
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Inställd vård, patientersättning - blankett

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2021-06-10 07:46:11
Granskare:
Huvudförfattare: Bergsten Anna-Carin RGS
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Intyg

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 12:08:52
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Kassaregistrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2022-01-12 13:56:51
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare: Elofsson Caroline A RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Konventionsländer utländska medborgare och utlandssvenskar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-12-27 10:15:10
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Lagar, regler och definitioner

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-07-05 13:35:03
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual eFrikort för person med adresskydd, reservnummer och utan känd hemvist

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2021-12-29 10:41:37
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual eFrikort för VAS registrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-05-22 15:11:56
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual eFrikort för verksamhet med endast SITHS kort, dvs privat och tandvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomichef
Publicerad: 2021-12-29 10:40:56
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual eFrikort för verksamhet med VAS och SITHS kort

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomichef
Publicerad: 2021-12-29 10:40:13
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual eFrikort för verksamhet utan VAS och SITHS kort

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-05-17 14:13:49
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual eFrikort och extern tjänst inom Närsjukvårfd

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-05-25 16:15:09
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual preliminärt frikort

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomichef
Publicerad: 2021-12-29 10:39:28
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual Samtycke

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-05-08 07:30:44
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual Utträde ur eFrikort

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-05-08 07:30:55
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Norden utländska medborgare och utlandssvenskar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 12:09:49
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Polis, Tull och Kustbevakning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-04-13 13:47:24
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Provtagning med extern remiss (ursprung utanför Halland)

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-12-03 08:08:13
Granskare:
Huvudförfattare: Holmqvist Elisabeth ADH KEM HSD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Remissbesök - lathund

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-07 14:08:10
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Tandvård för asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Typ: Rutin
Gäller för: Folktandvården Halland
Fastställd av: Chefstandläkare
Publicerad: 2021-05-24 08:07:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Underlag för fakturering av uteblivet besök för barn

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Pettersson Britt-Inger RGS, Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-04-21 13:21:24
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Utbetalningsunderlag utlsvensk och stud, VvH egen regi, ADH och Psykiatrin

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-10-17 10:28:44
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Utbetalningsunderlag VvH Privata

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-10-13 07:57:22
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Utomlänspatienter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-12-29 07:41:48
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Vaccinationer

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-01-12 08:41:37
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Vilken vård gäller för asylsökande m fl

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2017-01-23 12:21:53
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Återbetalning av patientavgift pga. felaktig debitering

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-04-20 11:27:20
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Återbetalning/makulering patientavgift efter folkbokföring

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-10-15 10:58:52
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Övriga länder utländska medborgare och utlandssvenskar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2017-07-12 09:12:29
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

 

Senast ändrad: