Direkt till innehållet

Blanketter Vårdsystem

Här finns alla blanketter gällande de olika vårdsystem samlade.

Under respektive vårdsystem finns länkar till de blanketter som gäller för varje system.Adresslapp arabiska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 13:50:30
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp asylsökande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 13:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp engelska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 13:50:23
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp somaliska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 13:50:16
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

AK - Behandlingsremiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-10-15 08:39:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

AK - Waranlista - patientlista

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 08:05:48
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-05-18 03:28:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-05-18 03:28:24
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-03 07:47:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-09-24 09:20:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-03 07:47:22
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-03 07:47:29
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-05-18 03:28:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-06-25 12:10:28
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-01 06:43:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Arbetsförmedlingen - Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-10-15 04:50:28
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Arbetsförmedlingen - Medicinskt utlåtande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-11-22 07:15:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Begäran om handräckning, biträde av polis

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-12-16 05:57:59
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Behörigheter - Aweria - ny och förändrad

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 09:29:50
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - It-system blankett

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2020-01-10 12:29:53
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Jaxvall Lindblom Mari RGS FORV
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - VAS

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-10-22 04:42:00
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter och åtkomst till it-system - Bilaga 6 Obstetrix, ny och förändrad behörighet

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-06-01 04:11:36
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter och åtkomst till it-system - Bilaga 7 Inlogg till röntgensystem

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-23 04:22:30
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Svensson Anna-Karin M ADH RTG HALLAND
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Beställningsunderlag ny mottagning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 08:56:08
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Beställningsunderlag Schemaaktivitet KA12

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-14 08:57:51
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Bostadsanpassning intyg

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-14 10:47:57
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Bostadsanpassning åtgärdsprogram

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-01 10:45:59
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Bukreduktionsplastik - bilaga remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2017-01-04 12:08:05
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Fax försättsblad ÖNH Halmstad

Typ: Blankett
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-01-02 08:53:06
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fax försättsblad ÖNH Varberg

Typ: Blankett
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-01-02 08:54:03
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fel i E-arkivet

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-09-06 05:00:30
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

FK 3062 Ansökan assistansersöttning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-01-15 15:23:51
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-29 05:32:28
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 3210 Läkarutlötande vid ?gonsjukdom

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-26 17:50:06
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-31 09:01:41
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 3222 Läkarutlåtande bilstöd

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2016-12-21 12:11:51
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 3225 Läkarutlötande n?rst?endepenning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-26 17:49:59
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7262 Läkarutlåtande särskilt högriskskydd

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-08-14 11:10:46
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7265 Läkarutlåtande förebyggande sjukpenning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-02-05 05:52:33
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7436 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-25 04:25:14
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7443 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn under 12 år

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-25 04:26:35
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7447 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn 12-16 år

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-25 04:27:35
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7484 Läkarutlåtande Underlag till förhandsbeslut för tillfällig föräldrapenning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-02 05:29:27
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7800 Läkarutlåtande för sjukersättning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-03-15 11:03:36
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-03-15 11:02:50
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-08-14 11:11:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7804 Läkarintyg för sjukpennning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-03-15 11:03:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7805 Läkarutlåtande för assistansersättning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-25 04:24:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7808 Läkarutlåtande för livränta

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-07 05:48:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Fotvårdsremiss, bilaga

Typ: Blankett
Gäller för: Medicinmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-24 10:33:13
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Färdtjänst, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-06-22 09:02:33
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Färdtjänst, läkarutlåtande, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-12-20 06:35:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Färdtjänst, läns-, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-06-22 09:02:37
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Färdtjänst, riks, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-06-22 09:03:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Färdtjänst, särskilda behov, exkl Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-06-22 09:03:28
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Marie D AMD SVR
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS IT
Kapitel:

Inloggning - lösenord, upplåsning och byte - Bilaga 1 Registrering

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-03-08 11:09:48
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-03-08 10:48:24
Granskare:
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-02-02 13:29:30
Granskare:
Huvudförfattare: Karlsson Mona HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 3 Utskrivning - checklista, läkare

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-02-02 08:47:43
Granskare:
Huvudförfattare: Myredal Anna HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalblad vid driftstopp VAS

Typ: Blankett
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-04-12 04:13:07
Granskare:
Huvudförfattare: Schlyter Birgitta PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalförstöring - beslut om att ta bort journaltext

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-03-23 12:11:02
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS VS IT
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalgranskning - underlag vid intern revision

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-15 09:55:18
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalkopia - Begäran om

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-12-04 07:05:50
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalkopia - Begäran om (avliden patient)

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-02-27 11:07:21
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalkopia - begäran om (barn under 18 år)

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-02-27 11:05:35
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalspärr

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-01-10 14:14:35
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalspärr i e-arkiv

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-15 09:55:51
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalspärr i e-arkiv - begäran om

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-15 09:56:04
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Koordinator SVF uppdrag, blankett - Bilaga 3

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-11-29 07:04:37
Granskare:
Huvudförfattare: Littorin Cecilia RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Loggkontroller - Delegation

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2015-08-18 08:47:24
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Loggning och loggkontroll i patientjournalsystem - bilaga

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-01-15 12:54:54
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Loggning och loggkontroller i patientjournalsystem - Bilaga 3 Begäran om loggning i röntgensystem

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-07-05 10:46:48
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Svensson Anna-Karin M ADH RTG HALLAND
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

LVM Läkarintyg enligt 9 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-01 10:46:04
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Läkemedelsverket Bilaga till licensmotivering (centralstimulantia vid ADHD)

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-02 05:59:36
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Läkemedelsverket Biverkningsrapport från sjukvården

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-20 06:17:34
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Läkemedelsverket Licensmotivering

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-02 05:59:49
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Migrationsverket Utlötande fr?n läkare vid pr?vning av h?lsotillstånd

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-02 05:59:54
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Patientförsäkringen Handskadeintyg

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-02-05 05:52:47
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Patientförsäkringen Invaliditetsintyg

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-24 05:20:40
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Patientförsökringen Läkarutlötande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-06-18 11:44:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

PMO - Bilaga 3 Dokumenttyp

Typ: Blankett
Gäller för: Närsjukvården Halland, Hallands sjukhus
Fastställd av: Objektledare IT
Publicerad: 2019-07-04 07:11:36
Granskare:
Huvudförfattare: Wallentin Annika RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

PMO - driftstopp - Bilaga 1 Dokumentationsblad

Typ: Blankett
Gäller för: Närsjukvården Halland, Hallands sjukhus
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-28 17:03:59
Granskare:
Huvudförfattare: Wallin Annika C RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Svensson Helu00e9n RGS VS IT
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

PMO Försättsblad skanning

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland
Fastställd av: Objektledare IT
Publicerad: 2019-10-25 07:30:52
Granskare:
Huvudförfattare: Wallin Annika C RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel:

Provisio driftstopp - Bilaga 1 Registrering

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-06-04 11:40:40
Granskare:
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Medförfattare: Zettergren Jan HS ANE
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Provisio driftstopp - Bilaga 2 Registrering operationsjournal

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-01-25 05:41:33
Granskare:
Huvudförfattare: Angard Marianne HS
Medförfattare: Zettergren Jan HS ANE
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Provisio driftstopp - Bilaga 3 Registrering postoperativt

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-12-04 14:58:52
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Wallentin Annika RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Provtagningsunderlag

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-12-11 07:32:34
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Regionalt cancercentrum Hudmelanom - anmälan

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2015-12-29 06:43:53
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Rehabilitering extern - ansökan

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 12:08:44
Granskare:
Huvudförfattare: Berntsson Malin HS GYN
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel:

Rehabilitering extern - Cancer, remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 11:01:11
Granskare:
Huvudförfattare: Hällefors Caroline ADH HFS KANSLI
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Rehabilitering extern - Psykisk ohälsa, remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 12:08:31
Granskare:
Huvudförfattare: Berntsson Malin HS GYN
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel:

Rehabilitering extern - remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 12:08:34
Granskare:
Huvudförfattare: Berntsson Malin HS GYN
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel:

Rehabilitering utomlands, Psoriasisförbundet, läkarintyg

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-12 04:07:54
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Rekvisition av journalhandlingar

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-11 11:59:43
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Memmi Karin RGS IT
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Remiss PET-CT-undersökning Sahlgrenska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-29 09:29:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Samordningsplan för stöd- och rehabinsatser

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-14 10:48:36
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SmiNet Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-01 10:45:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Anmälan enligt 6 kap 6 § vapenlagen(1996-67)

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 08:44:15
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Anmälan om tumörer

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 08:43:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Dödsbevis

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 08:44:33
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Dödsorsaksintyg

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-13 05:45:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Läkarintyg för förvaltarskap

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-13 05:45:51
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Läkarintyg för godmanskap

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 08:43:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 08:42:24
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enl 3a § tandvårdsförordningen

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 08:43:59
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Underrättelse om beslut om fatspänning med bälte eller avskiljande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 08:42:53
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Vårdintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 07:39:36
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Standardiserade vårdförlopp (SVF) - Bilaga 1 Kodning, mätpunkt

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-03-13 15:37:04
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Littorin Cecilia RK Hu00c4LSO -OCH SJUKVu00c5RD;
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Strålanmälan, Västra Götalandsregionen

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 05:03:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

TeamOlmed, ordination-remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-01 10:45:27
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Tomt Dosrecept

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-14 10:05:33
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Transportstyrelsen Läkares anmälan återkallelse körkort m m

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 08:19:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg -högre körkortsbehörighet eller taxileg -på begäran från Transportstyrelsen

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-03-15 11:04:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg alkohol, narkotika o läkemedel

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 08:19:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 08:19:43
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 08:19:53
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 08:20:04
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg diabetes

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 08:19:09
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Underlag för fakturering av uteblivet besök för barn

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Pettersson Britt-Inger RGS, Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-04-21 09:21:24
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Underlag för fakturering av uteblivet besök hos extern vårdgivare

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-06-30 13:18:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Ansökan om fiktiv HOSP

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-08-16 13:52:30
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB;
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - bevakningslista

Typ: Blankett
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-05-24 13:28:12
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 1 Dokumentationsblad

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-04-03 10:00:17
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 2 Läkemedelsjournal, papper, anvisning

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-05-07 11:53:33
Granskare:
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa ADH LME
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 3 Omvårdnadsblad

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-04-03 05:50:37
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 4 Ankomstsamtal vid driftstopp

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-06-15 11:12:24
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 5 Tidsbeställningslista

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-06-15 11:12:28
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 6 Besöksregistrering

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-12-14 05:46:35
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 1 Dokumentationsblad

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 14:17:31
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 5 Digital diktering - funktionskontroll

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 14:18:49
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - IT-behörighet för annan vårdgivare

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-04-02 11:05:47
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - omvårdnadsdokumentation i VAS - Bilaga 1 Fickfolder

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-03-18 15:17:21
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Hahne Kristin HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS Behovsanalys behörigheter - mall

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-16 05:16:44
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS driftstopp - Vårdplan enligt paragraf 16 LPT eller LRV

Typ: Blankett
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-10-26 08:15:55
Granskare:
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Senast ändrad: