Direkt till innehållet

Blanketter Vårdsystem

Här finns alla blanketter gällande de olika vårdsystem samlade.

Under respektive vårdsystem finns länkar till de blanketter som gäller för varje system.

 

Begäran om begränsning av vårdnadshavares åtkomst till invånartjänster
Titel: Begäran om begränsning av vårdnadshavares åtkomst till invånartjänster
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-11-09
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - 1177 Vårdguidens e-tjänster - Barn
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
AK - Behandlingsremiss
Titel: AK - Behandlingsremiss
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-11-01
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Auricula - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
AK - Waranlista - patientlista
Titel: AK - Waranlista - patientlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-06-26
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Auricula - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Adresslapp arabiska
Titel: Adresslapp arabiska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp asylsökande
Titel: Adresslapp asylsökande
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp engelska
Titel: Adresslapp engelska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp somaliska
Titel: Adresslapp somaliska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs + Varbergs kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs + Varbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-27
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs + Varbergs kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs + Varbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-27
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-11
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-23
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-11
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-01
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-06-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-20
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Arbetsförmedlingen - Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Titel: Arbetsförmedlingen - Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Arbetsförmedlingen - Medicinskt utlåtande
Titel: Arbetsförmedlingen - Medicinskt utlåtande
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-11-22
Huvudförfattare: Larborn Katarina RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LPT eller LRV
Titel: Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LPT eller LRV
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVM
Titel: Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVM
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVU
Titel: Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVU
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Behörigheter - VAS
Titel: Behörigheter - VAS
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-02-10
Huvudförfattare: Gröndal Anette NSVH
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Beställningsunderlag Schemaaktivitet KA12
Titel: Beställningsunderlag Schemaaktivitet KA12
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-14
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Beställningsunderlag ny mottagning
Titel: Beställningsunderlag ny mottagning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-04-03
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Bostadsanpassning intyg
Titel: Bostadsanpassning intyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-13
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Bostadsanpassning åtgärdsprogram
Titel: Bostadsanpassning åtgärdsprogram
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Bukreduktionsplastik - bilaga remiss
Titel: Bukreduktionsplastik - bilaga remiss
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-01-04
Huvudförfattare: Persson Angelika HS VAE
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3062 Ans�kan assistansers�ttning
Titel: FK 3062 Ans�kan assistansers�ttning
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-01-15
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3210 L�karutl�tande vid �gonsjukdom
Titel: FK 3210 L�karutl�tande vid �gonsjukdom
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-25
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
Titel: FK 3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-01-31
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3222 Läkarutlåtande bilstöd
Titel: FK 3222 Läkarutlåtande bilstöd
Typ: Blankett
Publicerad: 2016-12-21
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3225 L�karutl�tande n�rst�endepenning
Titel: FK 3225 L�karutl�tande n�rst�endepenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-25
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7262 Läkarutlåtande särskilt högriskskydd
Titel: FK 7262 Läkarutlåtande särskilt högriskskydd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7265 Läkarutlåtande förebyggande sjukpenning
Titel: FK 7265 Läkarutlåtande förebyggande sjukpenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-05
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7436 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år
Titel: FK 7436 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7443 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn under 12 år
Titel: FK 7443 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn under 12 år
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7447 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn 12-16 år
Titel: FK 7447 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn 12-16 år
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7484 Läkarutlåtande Underlag till förhandsbeslut för tillfällig föräldrapenning
Titel: FK 7484 Läkarutlåtande Underlag till förhandsbeslut för tillfällig föräldrapenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-09-01
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7800 Läkarutlåtande för sjukersättning
Titel: FK 7800 Läkarutlåtande för sjukersättning
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-15
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
Titel: FK 7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-15
Huvudförfattare: Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Titel: FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7804 Läkarintyg för sjukpenning
Titel: FK 7804 Läkarintyg för sjukpenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-29
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7805 Läkarutlåtande för assistansersättning
Titel: FK 7805 Läkarutlåtande för assistansersättning
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7808 Läkarutlåtande för livränta
Titel: FK 7808 Läkarutlåtande för livränta
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-01-07
Huvudförfattare: Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Fel i E-arkivet
Titel: Fel i E-arkivet
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-05
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - E-arkiv
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Fotvårdsremiss, bilaga
Titel: Fotvårdsremiss, bilaga
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-23
Huvudförfattare: Fowelin Jesper HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Medicinmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord: Remisser - VAS
Medicinsk term: Diabetes
Fastställare: Verksamhetschef
Färdtjänst, läkarutlåtande, Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, läkarutlåtande, Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, läns-, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, läns-, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, riks, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, riks, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, särskilda behov, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, särskilda behov, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Inloggning - lösenord, upplåsning och byte - Bilaga 1 Registrering
Titel: Inloggning - lösenord, upplåsning och byte - Bilaga 1 Registrering
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Journal - VAS - Informationssäkerhet - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - VAS - Informationssäkerhet - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inställt besök orsakat av sjukvården
Titel: Inställt besök orsakat av sjukvården
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-03-27
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Journalblad vid driftstopp VAS
Titel: Journalblad vid driftstopp VAS
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-04-11
Huvudförfattare: Schlyter Birgitta PSH LEDN
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Journal - VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Journalförstöring - beslut om att ta bort journaltext
Titel: Journalförstöring - beslut om att ta bort journaltext
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-27
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Tandvårdssystem - Obstetrix - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Journalkopia - Begäran om
Titel: Journalkopia - Begäran om
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-30
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Allmän handling - Hantering av information - Patient - Journal - IT Vårdsystem - VAS - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalkopia - Begäran om (avliden patient)
Titel: Journalkopia - Begäran om (avliden patient)
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-02-27
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Patient - Allmän handling - Journal - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalkopia – begäran om (barn under 18 år)
Titel: Journalkopia – begäran om (barn under 18 år)
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-02-27
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Hantering av information - Allmän handling - Patient - Journal - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Koordinator SVF uppdrag, blankett – Bilaga 3
Titel: Koordinator SVF uppdrag, blankett – Bilaga 3
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-11-29
Huvudförfattare: Littorin Cecilia NSVH
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Inskrivning, Permission, Utskrivning - Sekretess - VAS - IT Vårdsystem - Remisser
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
LVM Läkarintyg enligt 9 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Titel: LVM Läkarintyg enligt 9 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Läkemedelsverket Biverkningsrapport från sjukvården
Titel: Läkemedelsverket Biverkningsrapport från sjukvården
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-08-19
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Migrationsverket Utl�tande fr�n l�kare vid pr�vning av h�lsotillst�nd
Titel: Migrationsverket Utl�tande fr�n l�kare vid pr�vning av h�lsotillst�nd
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-07-01
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Patientförsäkringen Handskadeintyg
Titel: Patientförsäkringen Handskadeintyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Patientförsäkringen Invaliditetsintyg
Titel: Patientförsäkringen Invaliditetsintyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Patientförsäkringen Läkarutlåtande
Titel: Patientförsäkringen Läkarutlåtande
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Provtagningsunderlag
Titel: Provtagningsunderlag
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-02-14
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Regionalt cancercentrum Hudmelanom - anmälan
Titel: Regionalt cancercentrum Hudmelanom - anmälan
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-10
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Rehabilitering utomlands, Psoriasisförbundet, läkarintyg
Titel: Rehabilitering utomlands, Psoriasisförbundet, läkarintyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-08-11
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Rekvisition av journalhandlingar
Titel: Rekvisition av journalhandlingar
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-10
Huvudförfattare: Memmi Karin
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Remiss PET-CT-undersökning Sahlgrenska
Titel: Remiss PET-CT-undersökning Sahlgrenska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-08-28
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Samordningsplan för stöd- och rehabinsatser
Titel: Samordningsplan för stöd- och rehabinsatser
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-13
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SmiNet Elektronisk anm�lan av smittsamma sjukdomar
Titel: SmiNet Elektronisk anm�lan av smittsamma sjukdomar
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Anmälan enligt 6 kap 6 § vapenlagen(1996-67)
Titel: SoS Anmälan enligt 6 kap 6 § vapenlagen(1996-67)
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-07-02
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Anmälan om tumörer
Titel: SoS Anmälan om tumörer
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-05-18
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Dödsbevis
Titel: SoS Dödsbevis
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Dödsorsaksintyg
Titel: SoS Dödsorsaksintyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-06-12
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Läkarintyg för förvaltarskap
Titel: SoS Läkarintyg för förvaltarskap
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Läkarintyg för godmanskap
Titel: SoS Läkarintyg för godmanskap
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder
Titel: SoS Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-07-02
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enl 3a § tandvårdsförordningen
Titel: SoS Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enl 3a § tandvårdsförordningen
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-07-02
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Underrättelse om beslut om fatspänning med bälte eller avskiljande
Titel: SoS Underrättelse om beslut om fatspänning med bälte eller avskiljande
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-07-02
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Vårdintyg 1a för psykiatrisk tvångsvård
Titel: SoS Vårdintyg 1a för psykiatrisk tvångsvård
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Vårdintyg 1b för konvertering till psykiatrisk tvångsvård
Titel: SoS Vårdintyg 1b för konvertering till psykiatrisk tvångsvård
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Vårdintyg 1c för rättspsykiatrisk vård
Titel: SoS Vårdintyg 1c för rättspsykiatrisk vård
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Standardiserade vårdförlopp (SVF) - Bilaga 1 Kodning, mätpunkt
Titel: Standardiserade vårdförlopp (SVF) - Bilaga 1 Kodning, mätpunkt
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-03-13
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Remisser - Inskrivning, Permission, Utskrivning - Sekretess - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Strålanmälan, Västra Götalandsregionen
Titel: Strålanmälan, Västra Götalandsregionen
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-01-13
Huvudförfattare: Persson Angelika HS VAE
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
TeamOlmed, ordination-remiss
Titel: TeamOlmed, ordination-remiss
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkares anmälan återkallelse körkort m m
Titel: Transportstyrelsen Läkares anmälan återkallelse körkort m m
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg -högre körkortsbehörighet eller taxileg -på begäran från Transportstyrelsen
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg -högre körkortsbehörighet eller taxileg -på begäran från Transportstyrelsen
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-15
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg alkohol, narkotika o läkemedel
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg alkohol, narkotika o läkemedel
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg diabetes
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg diabetes
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-01-12
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Underlag för fakturering av uteblivet besök för barn
Titel: Underlag för fakturering av uteblivet besök för barn
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-04-20
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken - VAS - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Underlag för fakturering av uteblivet besök hos extern vårdgivare
Titel: Underlag för fakturering av uteblivet besök hos extern vårdgivare
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-29
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Ansökan om fiktiv HOSP
Titel: VAS - Ansökan om fiktiv HOSP
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-15
Huvudförfattare: Gröndal Anette NSVH
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
VAS - IT-behörighet för annan vårdgivare
Titel: VAS - IT-behörighet för annan vårdgivare
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-04-01
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - IT-behörighet och loggning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
VAS - bevakningslista
Titel: VAS - bevakningslista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-05-23
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS - Administrering
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 1 Dokumentationsblad
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 1 Dokumentationsblad
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-12-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 2 Läkemedelsjournal, papper, anvisning
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 2 Läkemedelsjournal, papper, anvisning
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-05
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: NCS Läkemedelsmodul - VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 3 Omvårdnadsblad
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 3 Omvårdnadsblad
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-12-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 4 Ankomstsamtal vid driftstopp
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 4 Ankomstsamtal vid driftstopp
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-12-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 5 Tidsbeställningslista
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 5 Tidsbeställningslista
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-12-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 6 Besöksregistrering
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 6 Besöksregistrering
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-12-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Driftstopp - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 1 Dokumentationsblad
Titel: VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 1 Dokumentationsblad
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-03-26
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 5 Digital diktering - funktionskontroll
Titel: VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 5 Digital diktering - funktionskontroll
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-03-26
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Medicinteknisk säkerhet - Journal - VAS - Informationssäkerhet - Dokumenthantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - omvårdnadsdokumentation i slutenvård - Bilaga 1 Fickfolder
Titel: VAS - omvårdnadsdokumentation i slutenvård - Bilaga 1 Fickfolder
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-11-28
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS Behovsanalys behörigheter - mall
Titel: VAS Behovsanalys behörigheter - mall
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-15
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - Journal - IT-behörigheter och åtkomst - VAS - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
VAS, VAS-T och NCS- driftstopp bilaga Tidsbeställningslista
Titel: VAS, VAS-T och NCS- driftstopp bilaga Tidsbeställningslista
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-10
Huvudförfattare: Johannesson Stina NSVH ADM AVD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
AK - Behandlingsremiss
Titel: AK - Behandlingsremiss
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-11-01
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Auricula - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
AK - Waranlista - patientlista
Titel: AK - Waranlista - patientlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-06-26
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Auricula - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Adresslapp arabiska
Titel: Adresslapp arabiska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp asylsökande
Titel: Adresslapp asylsökande
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp engelska
Titel: Adresslapp engelska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp somaliska
Titel: Adresslapp somaliska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs + Varbergs kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs + Varbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-27
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs + Varbergs kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs + Varbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-27
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-11
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-23
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-11
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-01
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-06-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-20
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Arbetsförmedlingen - Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Titel: Arbetsförmedlingen - Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Arbetsförmedlingen - Medicinskt utlåtande
Titel: Arbetsförmedlingen - Medicinskt utlåtande
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-11-22
Huvudförfattare: Larborn Katarina RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LPT eller LRV
Titel: Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LPT eller LRV
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVM
Titel: Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVM
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVU
Titel: Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVU
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Begäran om begränsning av vårdnadshavares åtkomst till invånartjänster
Titel: Begäran om begränsning av vårdnadshavares åtkomst till invånartjänster
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-11-09
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - 1177 Vårdguidens e-tjänster - Barn
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Begäran om loggutdrag från NPÖ
Titel: Begäran om loggutdrag från NPÖ
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-31
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Behörighet - IT-system MittVaccin blankett kommun
Titel: Behörighet - IT-system MittVaccin blankett kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-01-14
Huvudförfattare: Rosengren Marie RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: IT Vårdsystem - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Behörigheter - Aweria - ny och förändrad
Titel: Behörigheter - Aweria - ny och förändrad
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-31
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Behörigheter - It-system blankett
Titel: Behörigheter - It-system blankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-09-06
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Behörigheter - Lifecare
Titel: Behörigheter - Lifecare
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-31
Huvudförfattare: Nord Helena RK
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdplanering - IT-behörighet och loggning - Lifecare
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Behörigheter - Platform24
Titel: Behörigheter - Platform24
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Paulsson Marie RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: E-hälsa och invånartjänster
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - Nyanställd - Informationssäkerhet - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef E-hälsa och invånartjänster
Behörigheter - Provisio
Titel: Behörigheter - Provisio
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-10-15
Huvudförfattare: Wallentin Annika RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - Provisio
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Behörigheter - VAS
Titel: Behörigheter - VAS
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-02-10
Huvudförfattare: Gröndal Anette NSVH
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Behörigheter - Websesam hjälpmedel och Sesam LMN
Titel: Behörigheter - Websesam hjälpmedel och Sesam LMN
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-01-14
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Sesam
Medicinsk term:
Fastställare: Administrativ direktör
Behörigheter och åtkomst till it-system - Bilaga 6 Obstetrix, ny och förändrad behörighet
Titel: Behörigheter och åtkomst till it-system - Bilaga 6 Obstetrix, ny och förändrad behörighet
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-05-31
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - IT Vårdsystem - Obstetrix - IT-behörighet och loggning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Beställningsunderlag Schemaaktivitet KA12
Titel: Beställningsunderlag Schemaaktivitet KA12
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-14
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Beställningsunderlag ny mottagning
Titel: Beställningsunderlag ny mottagning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-04-03
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Bostadsanpassning intyg
Titel: Bostadsanpassning intyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-13
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Bostadsanpassning åtgärdsprogram
Titel: Bostadsanpassning åtgärdsprogram
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Bukreduktionsplastik - bilaga remiss
Titel: Bukreduktionsplastik - bilaga remiss
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-01-04
Huvudförfattare: Persson Angelika HS VAE
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3062 Ans�kan assistansers�ttning
Titel: FK 3062 Ans�kan assistansers�ttning
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-01-15
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3210 L�karutl�tande vid �gonsjukdom
Titel: FK 3210 L�karutl�tande vid �gonsjukdom
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-25
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
Titel: FK 3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-01-31
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3222 Läkarutlåtande bilstöd
Titel: FK 3222 Läkarutlåtande bilstöd
Typ: Blankett
Publicerad: 2016-12-21
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3225 L�karutl�tande n�rst�endepenning
Titel: FK 3225 L�karutl�tande n�rst�endepenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-25
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7262 Läkarutlåtande särskilt högriskskydd
Titel: FK 7262 Läkarutlåtande särskilt högriskskydd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7265 Läkarutlåtande förebyggande sjukpenning
Titel: FK 7265 Läkarutlåtande förebyggande sjukpenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-05
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7436 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år
Titel: FK 7436 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7443 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn under 12 år
Titel: FK 7443 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn under 12 år
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7447 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn 12-16 år
Titel: FK 7447 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn 12-16 år
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7484 Läkarutlåtande Underlag till förhandsbeslut för tillfällig föräldrapenning
Titel: FK 7484 Läkarutlåtande Underlag till förhandsbeslut för tillfällig föräldrapenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-09-01
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7800 Läkarutlåtande för sjukersättning
Titel: FK 7800 Läkarutlåtande för sjukersättning
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-15
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
Titel: FK 7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-15
Huvudförfattare: Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Titel: FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7804 Läkarintyg för sjukpenning
Titel: FK 7804 Läkarintyg för sjukpenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-29
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7805 Läkarutlåtande för assistansersättning
Titel: FK 7805 Läkarutlåtande för assistansersättning
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7808 Läkarutlåtande för livränta
Titel: FK 7808 Läkarutlåtande för livränta
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-01-07
Huvudförfattare: Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Fax försättsblad ÖNH Halmstad
Titel: Fax försättsblad ÖNH Halmstad
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-20
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Telefoni - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Fax försättsblad ÖNH Varberg
Titel: Fax försättsblad ÖNH Varberg
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-05-11
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Telefoni - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Fax försättsblad ÖNH för MDK Lund
Titel: Fax försättsblad ÖNH för MDK Lund
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-07-15
Huvudförfattare: Nilsson Maria K HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Telefoni - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Fel i E-arkivet
Titel: Fel i E-arkivet
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-05
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - E-arkiv
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Fotografering - vid misshandel - identitetsblad
Titel: Fotografering - vid misshandel - identitetsblad
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-08-21
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Informationssäkerhet - Picsara
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Fotvårdsremiss, bilaga
Titel: Fotvårdsremiss, bilaga
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-23
Huvudförfattare: Fowelin Jesper HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Medicinmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord: Remisser - VAS
Medicinsk term: Diabetes
Fastställare: Verksamhetschef
Färdtjänst, läkarutlåtande, Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, läkarutlåtande, Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, läns-, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, läns-, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, riks, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, riks, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, särskilda behov, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, särskilda behov, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering – Vaccination mot Covid-19
Titel: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering – Vaccination mot Covid-19
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-18
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering - Säsongsinfluensa
Titel: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering - Säsongsinfluensa
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-18
Huvudförfattare: Sjöström Line NSVH LEDNING
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Inloggning - lösenord, upplåsning och byte - Bilaga 1 Registrering
Titel: Inloggning - lösenord, upplåsning och byte - Bilaga 1 Registrering
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inrapporteringsunderlag för begäran om kod till nya cytostatikabehandlingar
Titel: Inrapporteringsunderlag för begäran om kod till nya cytostatikabehandlingar
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-02-03
Huvudförfattare: Vaher Käll Kate RK EKONOMI
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Cytostatikaregistrering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Journal - VAS - Informationssäkerhet - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - VAS - Informationssäkerhet - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inställt besök orsakat av sjukvården
Titel: Inställt besök orsakat av sjukvården
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-03-27
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Journalblad vid driftstopp VAS
Titel: Journalblad vid driftstopp VAS
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-04-11
Huvudförfattare: Schlyter Birgitta PSH LEDN
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Journal - VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Journalen - vårdnadshavares och/eller barns tillgång till barns journal via nätet (13-16 år)
Titel: Journalen - vårdnadshavares och/eller barns tillgång till barns journal via nätet (13-16 år)
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-18
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Min journal på nätet
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalförstöring - beslut om att ta bort journaltext
Titel: Journalförstöring - beslut om att ta bort journaltext
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-27
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Tandvårdssystem - Obstetrix - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Journalgranskning – underlag vid intern revision
Titel: Journalgranskning – underlag vid intern revision
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-14
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - IT Vårdsystem - Interna revisioner - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalkopia - Begäran om
Titel: Journalkopia - Begäran om
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-30
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Allmän handling - Hantering av information - Patient - Journal - IT Vårdsystem - VAS - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalkopia - Begäran om (avliden patient)
Titel: Journalkopia - Begäran om (avliden patient)
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-02-27
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Patient - Allmän handling - Journal - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalkopia – begäran om (barn under 18 år)
Titel: Journalkopia – begäran om (barn under 18 år)
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-02-27
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Hantering av information - Allmän handling - Patient - Journal - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalspärr
Titel: Journalspärr
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-01-10
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Patientdatalagen - Journal - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalspärr i e-arkiv
Titel: Journalspärr i e-arkiv
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-14
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Patientdatalagen - Journal - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalspärr i e-arkiv – begäran om
Titel: Journalspärr i e-arkiv – begäran om
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-14
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Patientdatalagen - Journal - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Koordinator SVF uppdrag, blankett – Bilaga 3
Titel: Koordinator SVF uppdrag, blankett – Bilaga 3
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-11-29
Huvudförfattare: Littorin Cecilia NSVH
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Inskrivning, Permission, Utskrivning - Sekretess - VAS - IT Vårdsystem - Remisser
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
LVM Läkarintyg enligt 9 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Titel: LVM Läkarintyg enligt 9 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Loggkontroller - Delegation
Titel: Loggkontroller - Delegation
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-08-17
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - IT-behörighet och loggning - Journal - IT Vårdsystem
Medicinsk term: