Direkt till innehållet

NCS Rutiner

301 Extempore - Egenkontroll-checklista
Titel: 301 Extempore - Egenkontroll-checklista
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
302 Extempore -Hantera interna och externa revisioner
Titel: 302 Extempore -Hantera interna och externa revisioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
303 Extempore - Personalens kompetens och utbildning
Titel: 303 Extempore - Personalens kompetens och utbildning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
303 Extempore Bilaga 1-Personalens kompetens och utbildnng
Titel: 303 Extempore Bilaga 1-Personalens kompetens och utbildnng
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-13
Huvudförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
305 Extempore - Rutin för personalhygien
Titel: 305 Extempore - Rutin för personalhygien
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Wiik Katarina HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-31
Huvudförfattare: Koinberg Karoline RK
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
309 Extempore - Rutin för handskbyte i isolator och krav på handskar
Titel: 309 Extempore - Rutin för handskbyte i isolator och krav på handskar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
310 Extempore - Skyddsföreskrifter för hantering av cytostatika
Titel: 310 Extempore - Skyddsföreskrifter för hantering av cytostatika
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-14
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
311 Extempore-Hantering av cytostatikaspill
Titel: 311 Extempore-Hantering av cytostatikaspill
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-02
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
313 Extempore - Skötsel och kontroll av isolator
Titel: 313 Extempore - Skötsel och kontroll av isolator
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-31
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
314 Extempore - Rutin för tryck och temperaturmätning
Titel: 314 Extempore - Rutin för tryck och temperaturmätning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-02
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
314.1 Extempore – Hantering av Loggböcker
Titel: 314.1 Extempore – Hantering av Loggböcker
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-23
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
315 Extempore - Städrutin
Titel: 315 Extempore - Städrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
316 Extempore - Avvikande händelser - Bilaga 1 Mall
Titel: 316 Extempore - Avvikande händelser - Bilaga 1 Mall
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore - Avvikelsehantering
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
316 Extempore – Avvikande händelser (incidenter)
Titel: 316 Extempore – Avvikande händelser (incidenter)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-15
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Avvikelsehantering - Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
316 Extempore – Avvikande händelser - Bilaga 2 Rapportblad
Titel: 316 Extempore – Avvikande händelser - Bilaga 2 Rapportblad
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-19
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore - Avvikelsehantering
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
318 Extempore – Kontroller vid tillverkning av cytostatika och övrig steril extempore
Titel: 318 Extempore – Kontroller vid tillverkning av cytostatika och övrig steril extempore
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-15
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
320 Extempore - Hållbarhet - Bilaga 2 Stamlösning Sendoxan
Titel: 320 Extempore - Hållbarhet - Bilaga 2 Stamlösning Sendoxan
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-03
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
320 Extempore – Hållbarhet
Titel: 320 Extempore – Hållbarhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-19
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
320 Extempore – Hållbarhet - Bilaga 1 Hållbarhetsbedömning
Titel: 320 Extempore – Hållbarhet - Bilaga 1 Hållbarhetsbedömning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
321 Extempore - Märkning och utformning av etiketter
Titel: 321 Extempore - Märkning och utformning av etiketter
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
323 Extempore - Packning av extemporeberedningar
Titel: 323 Extempore - Packning av extemporeberedningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-14
Huvudförfattare: Wiik Katarina HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
324 Extempore -Kvittenslistor
Titel: 324 Extempore -Kvittenslistor
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Hasi Gentiana HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
326 Extempore - Temperaturkontroll
Titel: 326 Extempore - Temperaturkontroll
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-15
Huvudförfattare: Koinberg Karoline RK
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
330 - Extempore – Indragningar, reklamationer, återkallelser
Titel: 330 - Extempore – Indragningar, reklamationer, återkallelser
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
331 Extempore - Faxbeställning - Bilaga 1 - Faxblankett mall
Titel: 331 Extempore - Faxbeställning - Bilaga 1 - Faxblankett mall
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
331 Extempore - Faxbeställning - Bilaga 2 - Faxblankett Avastin
Titel: 331 Extempore - Faxbeställning - Bilaga 2 - Faxblankett Avastin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
331 Extempore – Faxbeställning
Titel: 331 Extempore – Faxbeställning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-19
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
332 Extempore – Kontroll av cytostatika på ytor
Titel: 332 Extempore – Kontroll av cytostatika på ytor
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-12
Huvudförfattare: Valström Helena HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
333 Extempore - Valideringsprocess - Bilaga 1 Följesedel analysbegäran nedfallsplattor
Titel: 333 Extempore - Valideringsprocess - Bilaga 1 Följesedel analysbegäran nedfallsplattor
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
333 Extempore - Valideringsprocess
Titel: 333 Extempore - Valideringsprocess
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-19
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
340 Extempore -Rutin för kliniska prövningar på produktionsenheten
Titel: 340 Extempore -Rutin för kliniska prövningar på produktionsenheten
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Akututrustning och akutläkemedel på vårdenhet - vuxen (HSH och HSV)
Titel: Akututrustning och akutläkemedel på vårdenhet - vuxen (HSH och HSV)
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-23
Huvudförfattare: Åberg Mattias HS ANE
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Hjärtlarm - Akuta medicinska larm
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Akutvagn - IVA HSH
Titel: Akutvagn - IVA HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-02
Huvudförfattare: Ottosson Lisa HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Akutvagn - UVE HSH
Titel: Akutvagn - UVE HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Joelsson Catharina HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Uppvakningsenheten Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Antibiotika mixtur för oralt bruk
Titel: Antibiotika mixtur för oralt bruk
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-01-21
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Avdelning 63 Barn och ungdom Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården
Titel: Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-07
Huvudförfattare: Falk Camilla RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Avgifter - Journal - Läkemedel - Sekretess - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Aweria - Läkemedelsordination
Titel: Aweria - Läkemedelsordination
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-05-29
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Johannesson Irene HUSLÄKARNA VARMBADHUSET
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus - Akuten Läkare Varberg - Akutmottagningen Halmstad - Akutmottagningen Varberg
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Aweria – Dokumentation av administrering gällande läkemedel utan angiven styrka i SIL
Titel: Aweria – Dokumentation av administrering gällande läkemedel utan angiven styrka i SIL
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-07-10
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Titel: Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel - Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Behörighet och användarstöd MittVaccin
Titel: Behörighet och användarstöd MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-23
Huvudförfattare: Rosengren Marie RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: IT Vårdsystem - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Brandrisker vid högflödesbehandling med syrgas
Titel: Brandrisker vid högflödesbehandling med syrgas
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-25
Huvudförfattare: Crivall Richard HS MTA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Brandskydd - Patientomhändertagande - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Beställning covidvaccin för medarbetare Hallands sjukhus
Titel: Corona, Covid-19 – Beställning covidvaccin för medarbetare Hallands sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-02
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
CytoBase - driftstopp
Titel: CytoBase - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Björk Madeleine RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - Cytostatikaregistrering - Cytostatikahantering - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
CytoBase – Beställning av behörighet, beredning och regim
Titel: CytoBase – Beställning av behörighet, beredning och regim
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-25
Huvudförfattare: Olsson Emelie HS LME
Redaktör: Helleklev Amador Terese HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Cytostatikahantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Cytostatikahantering på avd 62
Titel: Cytostatikahantering på avd 62
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-11-20
Huvudförfattare: Strandberg Yvonne HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Delegering inom Folktandvården
Titel: Delegering inom Folktandvården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Ansvar och befogenheter
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Titel: Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-26
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ensamkommande flyktingbarn - medicinering
Titel: Ensamkommande flyktingbarn - medicinering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-14
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Förberedd ordination inför inläggning och verkställande av ordination, NCS
Titel: Förberedd ordination inför inläggning och verkställande av ordination, NCS
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-09-22
Huvudförfattare: Öman Anders HS ONKP
Redaktör: Hahne Kristin HS ÖNH
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Generella läkemedelsordinationer och lokala direktiv till mottagningarna vid Akutkliniken, Hallands sjukhus
Titel: Generella läkemedelsordinationer och lokala direktiv till mottagningarna vid Akutkliniken, Hallands sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-14
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Sahlén Cimone HS AKK
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
HD – Läkemedelsordination i NCS
Titel: HD – Läkemedelsordination i NCS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-09
Huvudförfattare: Hayman Helena HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hantering av brist på dosdispenserat läkemedel för patient med öppenvårdsdos
Titel: Hantering av brist på dosdispenserat läkemedel för patient med öppenvårdsdos
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Vildebrandt Ems RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hjärta - Actilys (Alteplas)
Titel: Hjärta - Actilys (Alteplas)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Adenosin
Titel: Hjärta - Adenosin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Akutläkemedel för intravenös injektion
Titel: Hjärta - Akutläkemedel för intravenös injektion
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Amiodaron (Cordarone)
Titel: Hjärta - Amiodaron (Cordarone)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Brinavess (Vernakalant)
Titel: Hjärta - Brinavess (Vernakalant)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Isuprel/Isoprenalin
Titel: Hjärta - Isuprel/Isoprenalin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-05-05
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Lokala direktiv för sjuksköterskor på hjärtavdelning HSH
Titel: Hjärta - Lokala direktiv för sjuksköterskor på hjärtavdelning HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Läkemedel för intravenösa/subkutana injektioner
Titel: Hjärta - Läkemedel för intravenösa/subkutana injektioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-09
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Nitroglycerin
Titel: Hjärta - Nitroglycerin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Simdax (levosimendan)
Titel: Hjärta - Simdax (levosimendan)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Xylocard
Titel: Hjärta - Xylocard
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-12-06
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS - Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Intoxikation – förgiftning – handläggning utifrån lokala förutsättningar HSH
Titel: Intoxikation – förgiftning – handläggning utifrån lokala förutsättningar HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-11
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Patient - Behandlingsstöd
Medicinsk term: Förgiftning - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Journalia AK - Reservrutin
Titel: Journalia AK - Reservrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-06
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Kliniska prövningar
Titel: Kliniska prövningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2013-09-15
Huvudförfattare: Vanhala Jouko HS EA
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Ekonomi - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Områdeschef
Kommunala akutläkemedelsförråd - läkemedelsrutin
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd - läkemedelsrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-24
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 1 - Generella ordinationer
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 1 - Generella ordinationer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 2 – Fast beställningslista
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 2 – Fast beställningslista
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-24
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 3 - Läkemedel i akutväska
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 3 - Läkemedel i akutväska
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 4 - Anafylaxi
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 4 - Anafylaxi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 1, Ansvarsfördelning
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 1, Ansvarsfördelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 2, Behörighet WebbAbest
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 2, Behörighet WebbAbest
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Kreatinin, kriterier MR Halmstad
Titel: Kreatinin, kriterier MR Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-05
Huvudförfattare: Wiklund Peder ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin - Magnetkamera
Fastställare: Platsansvarig läkare
Licensansökan
Titel: Licensansökan
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-08-18
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord: Förskrivning - Behörighet
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Läkemedel - Anafylaxi
Titel: Läkemedel - Anafylaxi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-09-16
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-10-03
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Titel: Läkemedel - Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Dosexpedition
Titel: Läkemedel - Dosexpedition
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Andersson Jennie RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Dosdispenserade läkemedel - Pascal ordinationsverktyg - Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Generella ordinationer ssk HSH
Titel: Läkemedel - Generella ordinationer ssk HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-19
Huvudförfattare: Holmgren Malin ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Platsansvarig läkare
Läkemedel - Individuella subventioner (undantagshantering)
Titel: Läkemedel - Individuella subventioner (undantagshantering)
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-22
Huvudförfattare: Ashton Åsa HS LME
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Läkemedel - Infusion och injektion under pågående dialysbehandling
Titel: Läkemedel - Infusion och injektion under pågående dialysbehandling
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-01-13
Huvudförfattare: Beus Nina R HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Halmstad
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Titel: Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-18
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Perorala antikoagulantia i samband med operationer - handläggning
Titel: Läkemedel - Perorala antikoagulantia i samband med operationer - handläggning
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-11-10
Huvudförfattare: Lagerstedt Claes
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Perioperativa förberedelser
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - Savene®
Titel: Läkemedel - Savene®
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-14
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Sjuksköterskors justering av dosering
Titel: Läkemedel - Sjuksköterskors justering av dosering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Tranfusion under pågående dialysbehandling
Titel: Läkemedel - Tranfusion under pågående dialysbehandling
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-02-12
Huvudförfattare: Beus Nina R HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Halmstad
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - ansvarsfördelning
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-08-10
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - antidotförråd
Titel: Läkemedel - antidotförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-14
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel
Titel: Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - arbetsplatskod
Titel: Läkemedel - arbetsplatskod
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-28
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - beställning
Titel: Läkemedel - beställning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-31
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - centralt läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - centralt läkemedelsförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-08-30
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - cytostatikahantering
Titel: Läkemedel - cytostatikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-14
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Avfall - Farligt gods - Arbetsmiljö - Lokaler och utrustning - Krav vid inköp - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - förskrivarkod
Titel: Läkemedel - förskrivarkod
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-02
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Förskrivning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring
Titel: Läkemedel - förvaring
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-08-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Titel: Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - järnsubstitution - Diafer
Titel: Läkemedel - järnsubstitution - Diafer
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-01-18
Huvudförfattare: Beus Nina R HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Halmstad
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - järnsubstitution - Monofer
Titel: Läkemedel - järnsubstitution - Monofer
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-02-12
Huvudförfattare: Beus Nina R HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Halmstad
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - katastrofförråd
Titel: Läkemedel - katastrofförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Krisberedskap - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - kvalitetsuppföljning av hanteringen
Titel: Läkemedel - kvalitetsuppföljning av hanteringen
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-22
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - läkemedelsgenomgång
Titel: Läkemedel - läkemedelsgenomgång
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-09-04
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - narkotikahantering
Titel: Läkemedel - narkotikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-11
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel
Titel: Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-02-13
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ordination perioperativ
Titel: Läkemedel - ordination perioperativ
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-11-29
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Perioperativa förberedelser - NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ordination vid behov i livets slutskede
Titel: Läkemedel - ordination vid behov i livets slutskede
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-15
Huvudförfattare: Öman Anders HS ONKP
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - patientskador orsakade av läkemedel, åtgärder
Titel: Läkemedel - patientskador orsakade av läkemedel, åtgärder
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-11
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - rapportering av biverkningar
Titel: Läkemedel - rapportering av biverkningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Vildebrandt Ems RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - tilläggsrutin för ankomstregistering av specialisttandvårdspatienter på op
Titel: Läkemedel - tilläggsrutin för ankomstregistering av specialisttandvårdspatienter på op
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-22
Huvudförfattare: Abrahamsson Emeli RK
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus - Operation Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedelshantering - Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - överkänslighetsreaktioner
Titel: Läkemedel - överkänslighetsreaktioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - överkänslighetsreaktioner Bilaga 1
Titel: Läkemedel - överkänslighetsreaktioner Bilaga 1
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel . Ordination enligt generella direktiv - Opererande specialistvård HSK
Titel: Läkemedel . Ordination enligt generella direktiv - Opererande specialistvård HSK
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-11-20
Huvudförfattare: Ticehurst Kristina HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Opererande specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka - Vårdavdelningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Platsansvarig läkare
Läkemedel Halland - Organisation och ansvar Läkemedel Halland
Titel: Läkemedel Halland - Organisation och ansvar Läkemedel Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-31
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Hallands sjukhus - Läkemedel Halland - Läkemedelsproduktionen Halland - Läkemedelsenheten Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelsförsörjning
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Läkemedel i sond
Titel: Läkemedel i sond
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-03-14
Huvudförfattare: Strandberg Yvonne HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel sjuksköterskors justering av läkemedelsdos
Titel: Läkemedel sjuksköterskors justering av läkemedelsdos
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-05
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – Hantering av patientens egna läkemedel samt administrering av patient/förälder på avdelning 62/63
Titel: Läkemedel – Hantering av patientens egna läkemedel samt administrering av patient/förälder på avdelning 62/63
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-18
Huvudförfattare: Isaksson Helen HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel – antibiotika, hantering av
Titel: Läkemedel – antibiotika, hantering av
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-26
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – förvaring och hantering
Titel: Läkemedel – förvaring och hantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-11-25
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel – ordination
Titel: Läkemedel – ordination
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel – ordination enligt lokalt direktiv
Titel: Läkemedel – ordination enligt lokalt direktiv
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-09
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel – receptblanketter och e-recepttjänster, beställning och hantering
Titel: Läkemedel – receptblanketter och e-recepttjänster, beställning och hantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-06
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel – utbytbara insuliner
Titel: Läkemedel – utbytbara insuliner
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-22
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Behandlingsrekommendation regionala - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – utökat utbyte för sjuksköterska/farmaceut
Titel: Läkemedel – utökat utbyte för sjuksköterska/farmaceut
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – överkänslighetsreaktioner
Titel: Läkemedel – överkänslighetsreaktioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedelsbehandling – när behov av dosdelning med kort intervall finns i vuxenpsykiatrisk öppenvård
Titel: Läkemedelsbehandling – när behov av dosdelning med kort intervall finns i vuxenpsykiatrisk öppenvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-06-20
Huvudförfattare: Kollberg Yvonne PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i norra Halland - Vuxenpsykiatrin i södra Halland
Nyckelord: Dosdispenserade läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedelsförråd - genomgång och skötsel
Titel: Läkemedelsförråd - genomgång och skötsel
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-04-08
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedelshantering med dygnsdosett
Titel: Läkemedelshantering med dygnsdosett
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Rennblad Karin HS REH
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedelsordination - PD mottagningen HSV
Titel: Läkemedelsordination - PD mottagningen HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-16
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedelsordination under dialysbehandling HSV
Titel: Läkemedelsordination under dialysbehandling HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-11
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedelsordination under peritonealdialys (PD-) behandling HSV
Titel: Läkemedelsordination under peritonealdialys (PD-) behandling HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-21
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedelsordination – Njurmottagningen HSV
Titel: Läkemedelsordination – Njurmottagningen HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-12
Huvudförfattare: Sandström Malin HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Njurmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedelsproduktion - Ansvarsfördelning - Bilaga 3 Ansvarsbeskrivning GMP-ansvarig
Titel: Läkemedelsproduktion - Ansvarsfördelning - Bilaga 3 Ansvarsbeskrivning GMP-ansvarig
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedelsproduktion - Ansvarsfördelning - Bilaga 4 Ansvarsbeskrivning Narkotikaansvarig Slutenvårdsdos
Titel: Läkemedelsproduktion - Ansvarsfördelning - Bilaga 4 Ansvarsbeskrivning Narkotikaansvarig Slutenvårdsdos
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Johansson Elisabeth E HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Slutenvårdsdos
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Läkemedelsproduktion - Behörighet för lokalvårdare i klassade lokaler
Titel: Läkemedelsproduktion - Behörighet för lokalvårdare i klassade lokaler
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-12
Huvudförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Slutenvårdsdos - Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Läkemedelsproduktion - Driftstörningar i ventilationen i klassade lokaler
Titel: Läkemedelsproduktion - Driftstörningar i ventilationen i klassade lokaler
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-15
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Läkemedelsproduktion - Varuhantering – Beställning och förvaring
Titel: Läkemedelsproduktion - Varuhantering – Beställning och förvaring
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-15
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Sjukhusapoteksfunktion
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Läkemedelsproduktion – Dokumentstyrning
Titel: Läkemedelsproduktion – Dokumentstyrning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-19
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Kvalitetssäkring
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedelsproduktion – Packning och uttransport av läkemedel
Titel: Läkemedelsproduktion – Packning och uttransport av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Ashton Åsa HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Distribution
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Läkemedelsproduktion– Lokaler för maskinell dosdispensering och tillverkning av extemporeläkemedel
Titel: Läkemedelsproduktion– Lokaler för maskinell dosdispensering och tillverkning av extemporeläkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-02
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Lokaler
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Läkemedelsrutin vid kontrastmedelsallergi
Titel: Läkemedelsrutin vid kontrastmedelsallergi
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-06
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Läkemedelssubventioner - handläggning av läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet
Titel: Läkemedelssubventioner - handläggning av läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Förvaltningschef
Midazolam, sedering för vuxna
Titel: Midazolam, sedering för vuxna
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Patient
Medicinsk term: Läkemedel - Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
MittVaccin reservrutin
Titel: MittVaccin reservrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-03
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
NCS-Dagvårdslista - tilläggsrutin för hantering i VAS av akut öppenvårdsbesök på operation HSH
Titel: NCS-Dagvårdslista - tilläggsrutin för hantering i VAS av akut öppenvårdsbesök på operation HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-08
Huvudförfattare: Abrahamsson Emeli RK
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: NCS Läkemedelsmodul - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Nuklearmedicin; inköp av radionuklider
Titel: Nuklearmedicin; inköp av radionuklider
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-04-24
Huvudförfattare: Börjesson Jimmy HS MTA
Redaktör: Börjesson Jimmy HS MTA
Gäller för: MTH Radiologi och Sjukhusfysik - Nuklearmedicin Halmstad
Nyckelord: Beställning - Medicinsk strålsäkerhet
Medicinsk term: Nuklearmedicin
Fastställare: Verksamhetschef
Pascal - driftstopp
Titel: Pascal - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-06-27
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: System och drift - Läkemedel - Pascal ordinationsverktyg - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Peroral kontrast som lämnas till patient HSV
Titel: Peroral kontrast som lämnas till patient HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-01
Huvudförfattare: Åkerlund Anna-Maria E ADH RTG
Redaktör: Karlsson Sara R ADH RTG
Gäller för: Röntgen vårdadministration Varberg - Röntgenmottagningen Varberg - Röntgenmottagningen Falkenberg
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Privat medicin - riktlinjer under vårdtiden
Titel: Privat medicin - riktlinjer under vårdtiden
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-08-20
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Avdelning 63 Barn och ungdom Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Prolia (Denosumab) behandling – Njurmott HSV
Titel: Prolia (Denosumab) behandling – Njurmott HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-08
Huvudförfattare: Nilsson Anette HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Njurmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Receptförnyelse
Titel: Receptförnyelse
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-12-16
Huvudförfattare: Santesson Anna PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelsgenomgång - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Receptförnyelse utanför rekommendation vid ordinarie läkares frånvaro
Titel: Receptförnyelse utanför rekommendation vid ordinarie läkares frånvaro
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-14
Huvudförfattare: Unger Nikitha PSH
Redaktör: Lorentsson Madeleine RK
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Nyckelord: Förskrivning
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Receptförnyelse – Begäran om
Titel: Receptförnyelse – Begäran om
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-01-24
Huvudförfattare: Kollberg Yvonne PSH
Redaktör: Hjelmberg Johanna HS
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i södra Halland - Vuxenpsykiatrin i norra Halland
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Regionens subventioner – hantering och fakturering av läkemedel och liknande produkter som subventioneras
Titel: Regionens subventioner – hantering och fakturering av läkemedel och liknande produkter som subventioneras
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-23
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Registrering och journalföring pandemivaccination allergimottagning
Titel: Registrering och journalföring pandemivaccination allergimottagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-23
Huvudförfattare: Lindh Göran RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Patient
Medicinsk term: Allergi och immunologi
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Regnbågslistan - Anestesier, premedicinering - HSH
Titel: Regnbågslistan - Anestesier, premedicinering - HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-02-05
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Samverkan mellan psykiatriska öppenvårdsmottagningar och läkemedelsindustrin
Titel: Samverkan mellan psykiatriska öppenvårdsmottagningar och läkemedelsindustrin
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-12-08
Huvudförfattare: Kollberg Yvonne PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i norra Halland - Vuxenpsykiatrin i södra Halland
Nyckelord: Säkerhet - Samarbete/samverkan - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Slutenvårdsdos - Indragningar, reklamation, återkallelse - Bilaga 3 Hantering av produktion vid indragning
Titel: Slutenvårdsdos - Indragningar, reklamation, återkallelse - Bilaga 3 Hantering av produktion vid indragning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-26
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos - Indragningar, reklamationer, återkallelse - Bilaga 4 Faxblankett
Titel: Slutenvårdsdos - Indragningar, reklamationer, återkallelse - Bilaga 4 Faxblankett
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-26
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos - Indragningar, reklamationer, återkallese - Bilaga 1 Checklista indraget läkemedel
Titel: Slutenvårdsdos - Indragningar, reklamationer, återkallese - Bilaga 1 Checklista indraget läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-26
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos - Valideringsplan IT-stöd
Titel: Slutenvårdsdos - Valideringsplan IT-stöd
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-13
Huvudförfattare: Ottosson Hanna HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Slutenvårdsdos
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos - Valideringsplan dosmaskin
Titel: Slutenvårdsdos - Valideringsplan dosmaskin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-13
Huvudförfattare: Ottosson Hanna HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Slutenvårdsdos
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Administration av avdelningar
Titel: Slutenvårdsdos – Administration av avdelningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-11
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Slutenvårdsdos
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Avvikelsehantering dos
Titel: Slutenvårdsdos – Avvikelsehantering dos
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-27
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Avvikelsehantering - Läkemedelsförsörjning
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Dosdispensering - Farmaceutisk kontroll av ordinationer
Titel: Slutenvårdsdos – Dosdispensering - Farmaceutisk kontroll av ordinationer
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-18
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Slutenvårdsdos - Kvalitetssäkring
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Dosdispensering - Produktion av dospåsar
Titel: Slutenvårdsdos – Dosdispensering - Produktion av dospåsar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-11
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Dosdispensering - Slutkontroll av dospåsar
Titel: Slutenvårdsdos – Dosdispensering - Slutkontroll av dospåsar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-11
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Slutenvårdsdos
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Dosdispensering – Fel och åtgärder
Titel: Slutenvårdsdos – Dosdispensering – Fel och åtgärder
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-11
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Dosmaskin - Påfyllning av kassett
Titel: Slutenvårdsdos – Dosmaskin - Påfyllning av kassett
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-27
Huvudförfattare: Johansson Elisabeth E HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Slutenvårdsdos
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Dosmaskin - Specifikation
Titel: Slutenvårdsdos – Dosmaskin - Specifikation
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-11
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Slutenvårdsdos
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Indragningar, reklamationer, återkallelse
Titel: Slutenvårdsdos – Indragningar, reklamationer, återkallelse
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-26
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Narkotikahantering - Slutenvårdsdos
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Kläder och vårdhygien
Titel: Slutenvårdsdos – Kläder och vårdhygien
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Slutenvårdsdos - Lokaler
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Kvalitetsuppföljning egenkontroll
Titel: Slutenvårdsdos – Kvalitetsuppföljning egenkontroll
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-20
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Slutenvårdsdos - Kvalitetssäkring
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Narkotikahantering
Titel: Slutenvårdsdos – Narkotikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-27
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Personal – Introduktion och utbildningsprogram
Titel: Slutenvårdsdos – Personal – Introduktion och utbildningsprogram
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-24
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Personal - Slutenvårdsdos
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Sortiment – Administration dossortiment och strategi för urval
Titel: Slutenvårdsdos – Sortiment – Administration dossortiment och strategi för urval
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Sortiment
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Validering maskinell dosverksamhet
Titel: Slutenvårdsdos – Validering maskinell dosverksamhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-13
Huvudförfattare: Ottosson Hanna HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Slutenvårdsdos
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Valideringsplan Lokaler
Titel: Slutenvårdsdos – Valideringsplan Lokaler
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-18
Huvudförfattare: Ashton Åsa HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Lokaler
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – Varuhantering - Hållbarhet
Titel: Slutenvårdsdos – Varuhantering - Hållbarhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelsförsörjning - Dosdispenserade läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Slutenvårdsdos – läkare och sjuksköterskor
Titel: Slutenvårdsdos – läkare och sjuksköterskor
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Sävenfalk Persson Susanne HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Dosdispenserade läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Slutenvårdsdos – Överenskommelse med avdelning
Titel: Slutenvårdsdos – Överenskommelse med avdelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-01
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland - Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Slutenvårdsdos - Läkemedelsförsörjning
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Spädningslista akutkliniken HSH
Titel: Spädningslista akutkliniken HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-01-20
Huvudförfattare: Herlet Dahlkvist Sabine HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus - Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Test av ny typ av kommunalt akutläkemedelsförråd vid särskilt boende
Titel: Test av ny typ av kommunalt akutläkemedelsförråd vid särskilt boende
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Vildebrandt Ems RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Tillämpning av överenskommelse om samverkansregler
Titel: Tillämpning av överenskommelse om samverkansregler
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-10
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Samarbete/samverkan - Medicinteknisk säkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Transport och hantering av uppdragna färdigställda doser av mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax)
Titel: Transport och hantering av uppdragna färdigställda doser av mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Löfgren Maria M RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Transporter - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Utskrifter från NCS vid överflytt till annat sjukhus samt till kliniker som inte har NCS
Titel: Utskrifter från NCS vid överflytt till annat sjukhus samt till kliniker som inte har NCS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-04-21
Huvudförfattare: Öman Anders HS ONKP
Redaktör: Hahne Kristin HS ÖNH
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Journal - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
VAS - bevakning av e-recept i NCS
Titel: VAS - bevakning av e-recept i NCS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-01-02
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - Läkemedel - VAS - IT Vårdsystem - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - hantera och makulera felaktigt registrerat vårdtillfälle samt felaktig utskrivning
Titel: VAS - hantera och makulera felaktigt registrerat vårdtillfälle samt felaktig utskrivning
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-03
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS - Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Vaccination covid-19 – medarbetare Hallands Sjukhus
Titel: Vaccination covid-19 – medarbetare Hallands Sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Sävenfalk Persson Susanne HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef