Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer inom läkemedelsområdetAK-behandling (antikoagulation)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-13 04:26:05
Granskare:
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Akut immunrelaterade biverkningar Hantering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Lagerqvist Birgitta HS, Chefläkare
Publicerad: 2018-06-12 07:56:18
Granskare:
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

ALFA-AGONISTER - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-08-02 09:42:34
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Allvarliga infektioner öron-näsa-hals - handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus, Öron- näs- och halsmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-29 13:39:05
Granskare:
Huvudförfattare: von Hofsten Per HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Amfetamin - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-08-02 09:46:59
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Amiodaron (Cordarone®) - Uppföljning vid behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2018-10-25 08:02:55
Granskare:
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Anafylaktisk reaktion under anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-24 08:16:41
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-18 11:28:57
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antibiotika - spädning och administrering i samband med dialys

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-22 13:18:59
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Antibiotikaprofylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-30 13:54:28
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-03 11:06:20
Granskare:
Huvudförfattare: Studahl Petra HS KIR
Medförfattare: Hultmark Anna HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Antibiotikaval vid munhåleingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-27 09:18:52
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED;#220;#SPFARM5-FindwiseSPConn
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: SPFARM5-FindwiseSPConn
Kapitel:

Antikoagulantia - Åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-16 11:19:30
Granskare:469;#Tutuianu Iuliu HS MED
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Antikoagulantiabehandling Handläggning.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-09-17 12:21:27
Granskare:1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare: Lundahl Tom ADH KEM
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

ATOMOXETIN (Strattera®) - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-08-02 09:49:46
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Azatioprin - Behandling HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-05 04:22:50
Granskare:1822;#Lindholm Fredrik HS MED;#1518;#Agerforz Pia HS MED
Huvudförfattare: Agerforz Pia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Barn - sederande premedicinering HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Dagoperation Varberg, Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-11 11:57:56
Granskare:15825;#Buck Matteus HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Buck Matteus HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Behandlingsschema anafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Röntgenmottagningen Varberg, Röntgenmottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-06-14 05:50:12
Granskare:
Huvudförfattare: Aili Elisabet ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-10-12 08:58:05
Granskare:
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Blodsockerkontroll vid intensivvård HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-20 11:59:36
Granskare:
Huvudförfattare: Isacson Björn HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Bröstoperation - anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-10-17 07:40:15
Granskare:1406;#Bartczak Arkadiusz HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Cordarone - Amiodaron HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-19 12:19:48
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Corotrop (Milrinon) HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-18 19:28:40
Granskare:1386;#Meirik Maria HS ANE;#1950;#Ahlberg Gunnar HS ANE
Huvudförfattare: Ahlberg Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Cortisonpuls

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-18 06:55:24
Granskare:492;#Bengtsson Linda HS MED;#492;#Bengtsson Linda HS MED;#733;#Berntsson Henrik HS MED
Huvudförfattare: Friborg Anders HS MED
Medförfattare: Bengtsson Linda HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Cyklofosfamidinfusion - Avd 4C/Neurologmott

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-18 06:54:58
Granskare:733;#Berntsson Henrik HS MED
Huvudförfattare: Berntsson Henrik HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Cyklokapron behandling vid knäplastik

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-11 11:18:43
Granskare:
Huvudförfattare: Tenfält Magnus NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS
Kapitel:

Dexdor (dexmedetomidin) HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-15 07:29:42
Granskare:
Huvudförfattare: Geertsen Karin HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Dexmeditomidin IVA HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad, Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-13 03:12:23
Granskare:15647;#Undu00e9n Johan HS ANE;#15647;#Undu00e9n Johan HS ANE;#3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Medförfattare: Undu00e9n Johan HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Dopamin/Dobutamin infusion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-03 17:22:19
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

DVT-Lungemboli vid graviditet och post partum

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-06 08:40:24
Granskare:
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Medförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Enteral och parenteral nutrition riktlinjer HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg (Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-06-18 13:33:03
Granskare:1386;#Meirik Maria HS ANE
Huvudförfattare: Meirik Maria HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS ANE
Kapitel:

Entyvio (vedolizumab) - Behandling HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-07-03 12:01:15
Granskare:9977;#Gustavsson Linnu00e9a HS MED
Huvudförfattare: Gustavsson Linnu00e9a HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Epidural smärtlindring med kvarliggande kateter HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-01-27 09:46:06
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE;#7276;#Romell Magnus HS ANE
Huvudförfattare: Romell Magnus HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Flekainid (Tambocor®) - Start och uppföljning av behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2018-04-12 14:18:47
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 12:04:57
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Förbehandling av högriskpatienter inför us med intravaskulära röntgenkontrastmedel Rtg HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-06-07 06:02:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Generella läkemedelsordinationer och lokala direktiv vid Operations- och Intensivvårdskliniken, HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-08 05:18:16
Granskare:
Huvudförfattare: Ringmark Magnus HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Generella ordinationer Ögonkliniken

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonmottagningen Halmstad, Ögonoperation Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-03 11:10:21
Granskare:2818;#Jemt Maria HS u00d6GON
Huvudförfattare: Adlerhill Catharina HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖGON
Kapitel:

Genomlysning utom uro undersökningar HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-05-28 11:01:54
Granskare:
Huvudförfattare: Geijer Bo ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Aili Elisabet ADH RTG HALLAND
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Glycophosadministrering IVA HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-19 12:08:13
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

HIA 5C - Läkemedel - Adenosin

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-05 04:56:27
Granskare:9966;#Lindroos Jennie HS MED;#9966;#Lindroos Jennie HS MED;#2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Gustavsson Carina HS MED
Medförfattare: Lindroos Jennie HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HIA 5C - Läkemedel - Amiodaron (Cordarone®, Amiodaron Hameln®)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-05 04:59:57
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Gustavsson Carina HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HIA 5C - Läkemedel - Dalteparin (Fragmin®)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-08 08:07:30
Granskare:
Huvudförfattare: Gustavsson Carina HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HIA 5C - Läkemedel - Digoxin iv

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-05 07:45:48
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Gustavsson Carina HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HIA 5C - Läkemedel - Heparin

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-04 12:23:15
Granskare:
Huvudförfattare: Gustavsson Carina HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HIA 5C - Läkemedel - Levosimendan (Simdax®)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-05 04:54:46
Granskare:16374;#Gustavsson Carina HS MED;#16374;#Gustavsson Carina HS MED;#2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Medförfattare: Gustavsson Carina HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HIA 5C - Läkemedel - Metoprolol (Metoprolol Abcur®)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-05 05:20:06
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Gustavsson Carina HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HIA 5C - Läkemedel - Nitroglycerin

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-05 07:45:21
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Gustavsson Carina HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HIA 5C - Läkemedel - Ordination enligt generella direktiv

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-13 05:18:42
Granskare:9966;#Lindroos Jennie HS MED;#9966;#Lindroos Jennie HS MED;#2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Gustavsson Carina HS MED
Medförfattare: Lindroos Jennie HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Humira (adalimumab) - Behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-07-03 12:03:02
Granskare:9977;#Gustavsson Linnu00e9a HS MED
Huvudförfattare: Gustavsson Linnu00e9a HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Höft, Cyklokapron behandling vid höftplastik

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-08 10:36:32
Granskare:
Huvudförfattare: Sjögren Jonas HS ORT
Medförfattare: Granath Bo HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Höft, Fascia iliablockad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Axelsson Jan HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-10 08:50:58
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS
Kapitel:

Infliximab - Behandling HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-01 15:17:31
Granskare:9977;#Gustavsson Linnu00e9a HS MED
Huvudförfattare: Gustavsson Linnu00e9a HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Inotropa läkemedel och vasopressorer HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-22 14:13:25
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Insulinbehandling på IVA HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg (Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-06-17 12:55:16
Granskare:2257;#Geertsen Karin HS ANE
Huvudförfattare: Geertsen Karin HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS ANE
Kapitel:

IVRA Biers blockad HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-18 11:43:50
Granskare:1775;#Bonderovic Malisa HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Klinisk riktlinje smärtbehandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2015-10-06 08:48:59
Granskare:2336;#Andersson Viveka HS MED;#1367;#Simonsson Hanna HS KIR;#2336;#Andersson Viveka HS MED;#1367;#Simonsson Hanna HS KIR;#7026;#Otterstru00f6m Rydberg Eva HS ANE
Huvudförfattare: Otterström Rydberg Eva HS ANE
Medförfattare: Andersson Viveka HS MED;
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

KLOZAPIN (CLOZAPINE ACTAVIS, LEPONEX®) - Behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2015-11-12 16:49:58
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Kontrastmedel för GI-kanalen och andra hålrum HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-05-28 12:21:14
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Kontrastmedelsrekommendationer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg, Röntgenmottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-08-29 12:29:45
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Lemtradabehandling - HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-07-01 10:24:04
Granskare:
Huvudförfattare: Berntsson Henrik HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Litium (Lithionit) - Behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2017-08-29 12:37:48
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Lokalanestetika - systemisk toxicitet HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-18 11:34:38
Granskare:1775;#Bonderovic Malisa HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Lokalanestetika blockad och doser HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-18 11:35:52
Granskare:1775;#Bonderovic Malisa HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Läkemedel - generella direktiv

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Infektionskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-21 09:27:16
Granskare:911;#Bengtsson Margareta HS INF;#911;#Bengtsson Margareta HS INF;#2760;#Lindberg Helena HS INF
Huvudförfattare: Lindberg Helena HS INF
Medförfattare: Bengtsson Margareta HS INF
Redaktör: Remse Ulrika HS
Kapitel:

Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Neonatologi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-08 09:41:38
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Läkemedel - ordination enligt generella direktiv Vuxenpsykiatri Halland - heldygnsvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-09-12 13:21:05
Granskare:
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Medförfattare: Valfridsson Lisa ADH LME
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Läkemedel - ordination enligt generella direktiv Vuxenpsykiatri Halland - öppenvårdsmottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-12-13 16:26:20
Granskare:172;#Valfridsson Lisa ADH LME
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Läkemedel enligt generella direkt IVA - UVE HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-10 14:19:06
Granskare:
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Läkemedel och äldre

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-05 20:22:09
Granskare:619;#Dragic Marinko HS MED
Huvudförfattare: Dragic Marinko HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination på op HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-07 11:44:28
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Dyrehag Lars-Erik HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Läkemedelshantering generella skriftliga instruktioner HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-05-28 12:02:21
Granskare:
Huvudförfattare: Geijer Bo ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Läkemedelsordination enl generella direktiv gällande för gyn mott och vårdavdelning - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-14 14:58:09
Granskare:
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Methotrexate, högdos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-31 15:16:44
Granskare:6320;#Olsson Mikael HS MED
Huvudförfattare: Olsson Mikael HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Neuroleptika andra generationen - Behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2015-11-12 16:48:19
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Noradrenalin HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg, Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-24 08:54:05
Granskare:7936;#Ederberg Sonny HS ANE;#7936;#Ederberg Sonny HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare: Ederberg Sonny HS ANE
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Ocplex för snabb reversering av Waran inför operation HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg, Operation Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-21 16:25:50
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Orala antitrombotiska läkemedel vid akut ortopedisk kirurgi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-25 04:20:26
Granskare:
Huvudförfattare: Elengård Thomas HS ORT
Medförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Osteomyelit, akut hematogen, barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Avdelning 71 Ortopedi-Kirurgi Halmstad, Avdelning 81 Ortopedi Halmstad, Ortopedi Läkare Halmstad, Ortopedi sekretariat Halmstad, Ortopedimottagningen Halmstad
Fastställd av: Axelsson Jan HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-01 13:51:57
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Skoglund Annelie HS ORT
Kapitel:

Palliativ vård Gynekologiavdelning - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Avdelning 1A Gynekologi Varberg
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-13 12:24:29
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Peri-operativ antibiotikaprofylax vid inläggning av PEG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Läkare kirurgi Halmstad, Operation Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Hansson Irene HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-01 06:35:23
Granskare:1226;#u00d6lund Mihai HS KIR;#5949;#Danielsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Ölund Mihai HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

PONV profylax och behandling HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-24 09:29:09
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Postoperativ smärta riktlinjer HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-08 06:35:53
Granskare:1559;#Ringmark Magnus HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Ringmark Magnus HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Preeklampsi och anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-16 11:36:11
Granskare:2502;#Friborg Anna HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Ewert Maja HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Prostivas®-infusion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-23 19:00:17
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Rapifen (alfentanil) för postoperativ smärtlindring HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg, Dagoperation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-11-29 10:23:54
Granskare:8545;#Thorsson Martin HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Thorsson Martin HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Regional anestesi vid trombosprofylax HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-22 06:33:03
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Regionalanestesi till obstetriska patienter som långtidsbehandlas med Fragmin och Klexane HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-30 09:08:00
Granskare:2502;#Friborg Anna HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Friborg Anna HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Rituximab- hematologi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-19 05:22:50
Granskare:6320;#Olsson Mikael HS MED
Huvudförfattare: Olsson Mikael HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

RSI HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-19 05:21:56
Granskare:4863;#Danielson Jacob HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Danielson Jacob HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Ryggkirurgi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-19 07:11:56
Granskare:
Huvudförfattare: Christensson Dan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Sectio i spinalanestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-15 06:21:07
Granskare:2502;#Friborg Anna HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Friborg Anna HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Sedering för intensivvårdspatienter HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-18 12:19:55
Granskare:
Huvudförfattare: Geertsen Karin HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Sedering på EC-sal HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-05 04:03:38
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Selektiva serotoninantagonister (SSRI) - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-01-05 07:13:24
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Sepsis - Handläggning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-16 08:01:48
Granskare:
Huvudförfattare: Isacson Björn HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS ANE
Kapitel:

Simdaxinfusion till hjärtsviktspatienter - akut behandling HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-29 05:22:14
Granskare:1386;#Meirik Maria HS ANE
Huvudförfattare: Ahlberg Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Smärtlindring, Intravenöst morfin, generell ordination

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Axelsson Jan HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-08 05:05:15
Granskare:
Huvudförfattare: Kempny Martin HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS
Kapitel:

Spinal kateter - Skötselföreskrifter HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-05-23 10:30:41
Granskare:7276;#Romell Magnus HS;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Spinal tillförsel av Fentanyl och Sufenta HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-22 06:36:30
Granskare:11629;#Shapurova Olga HS ANE;#11629;#Shapurova Olga HS ANE;#1775;#Bonderovic Malisa HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Medförfattare: Shapurova Olga HS ANE
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Stelara (ustekinumab) - Behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-07-03 12:05:24
Granskare:9977;#Gustavsson Linnu00e9a HS MED
Huvudförfattare: Gustavsson Linnu00e9a HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Stopp i venport (Port a Cath), CVK eller PICC-line

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2019-03-08 07:08:58
Granskare:
Huvudförfattare: Vaktnäs Johan HS KIR
Medförfattare: Andersson Viveka HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

TCI HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-01 10:37:03
Granskare:
Huvudförfattare: Bengtsson Peter HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Trombosprofylax vid Ortopedisk kirurgi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Axelsson Jan HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-17 08:38:41
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare: Sjögren Jonas HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS
Kapitel:

TUR-syndrom HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-28 03:16:34
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE;#7436;#Mikalauskas Simas HS ANE
Huvudförfattare: Mikalauskas Simas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Pihlgren Emma HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Tysabri

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-09-07 10:22:26
Granskare:6193;#Friborg Anders HS MED
Huvudförfattare: Friborg Anders HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Valproat enterotablett - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2015-12-16 09:31:54
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Wake up call - Dagligt avbrott av sedering hos respiratorpatienter HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-16 07:56:49
Granskare:
Huvudförfattare: Geertsen Karin HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS ANE
Kapitel:

Åtgärder vid kontrastmedelsutlösta reaktioner HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-01-11 13:29:14
Granskare:
Huvudförfattare: Aili Elisabet ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Senast ändrad: