Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer inom läkemedelsområdetAK-behandling (antikoagulation)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-26 07:47:29
Granskare:469;#Tutuianu Iuliu HS MED
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Akut immunrelaterade biverkningar Hantering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-24 11:27:29
Granskare:7205;#Mager Ulrich HS MED;#7205;#Mager Ulrich HS MED;#4719;#Andersson Petra HS KIR
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

ALFA-AGONISTER - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-13 13:36:39
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel:

Allvarliga infektioner öron-näsa-hals - handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus, Öron- näs- och halsmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-08-04 13:30:57
Granskare:
Huvudförfattare: von Hofsten Per HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Amfetamin - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-08-19 13:32:50
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel:

Anafylaktisk reaktion under anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-10 08:59:18
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:57:28
Granskare:2119;#Rabe Per HS ODO
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antibiotika - spädning och administrering i samband med dialys

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-14 16:49:24
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Antibiotikaprofylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-31 16:47:50
Granskare:
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-03 15:06:20
Granskare:
Huvudförfattare: Studahl Petra HS KIR
Medförfattare: Hultmark Anna HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Antibiotikaval vid munhåleingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-27 11:18:52
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED;#220;#SPFARM5-FindwiseSPConn
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: SPFARM5-FindwiseSPConn
Kapitel:

Antikoagulantia - Åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-26 10:05:16
Granskare:469;#Tutuianu Iuliu HS MED
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Antikoagulantiabehandling Handläggning.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-05-07 08:26:33
Granskare:1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare: Lundahl Tom ADH KEM
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

ATOMOXETIN (Strattera) - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-13 14:14:11
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel:

Behandlingsschema anafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Röntgenmottagningen Varberg, Röntgenmottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2021-05-05 09:24:55
Granskare:
Huvudförfattare: Holmgren Malin ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Biologisk läkemedelsbehandling vid IBD

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-01-17 10:38:50
Granskare:
Huvudförfattare: Lindholm Fredrik HS MED
Medförfattare: Holmin Joakim HS MED
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:58:27
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Blodsockerkontroll vid intensivvård HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-20 15:59:36
Granskare:
Huvudförfattare: Isacson Björn HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Bröstoperation - anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-10-17 11:40:15
Granskare:1406;#Bartczak Arkadiusz HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Cordarone - Amiodaron HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-04 13:32:33
Granskare:2172;#Torstensson Anders HS ANE
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Corotrop (Milrinon) HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 16:35:53
Granskare:1386;#Meirik Maria HS ANE
Huvudförfattare: Ahlberg Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Dexmeditomidin IVA HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad, Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-08 19:19:05
Granskare:
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Medförfattare: Undu00e9n Johan HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Dopamin/Dobutamin infusion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-21 15:31:21
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Enteral och parenteral nutrition riktlinjer HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-17 08:13:29
Granskare:1386;#Meirik Maria HS ANE;#1386;#Meirik Maria HS ANE
Huvudförfattare: Wahlström Carl HS ANE
Medförfattare: Meirik Maria HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Epidural smärtlindring med kvarliggande kateter HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-14 12:50:49
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 10:04:29
Granskare:
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Förbehandling av högriskpatienter inför us med intravaskulära röntgenkontrastmedel Rtg HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-03-19 15:32:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Generella läkemedelsordinationer och lokala direktiv vid Operations- och Intensivvårdskliniken, HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-08 07:18:16
Granskare:
Huvudförfattare: Ringmark Magnus HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Generella ordinationer - Ögonkliniken

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-23 16:02:58
Granskare:1519;#Idoffsson Minna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Adlerhill Catharina HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Genomlysning utom uro undersökningar HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-07-29 08:41:49
Granskare:
Huvudförfattare: Aili Elisabet ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Glycophosadministrering IVA HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-08-20 12:57:49
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Höft, Cyklokapron behandling vid höftplastik

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-11 12:07:10
Granskare:
Huvudförfattare: Sjögren Jonas HS ORT
Medförfattare: Stam Daniel HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Höft, Fascia iliablockad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-31 16:46:27
Granskare:
Huvudförfattare: Stam Daniel HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Inotropa läkemedel och vasopressorer HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-08 19:16:10
Granskare:3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Insulinbehandling på IVA HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg (Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-06-17 16:55:16
Granskare:2257;#Geertsen Karin HS ANE
Huvudförfattare: Geertsen Karin HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS ANE
Kapitel:

IV Humant Immunglobulin (IVIG)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-27 11:51:27
Granskare:6320;#Olsson Mikael HS MED
Huvudförfattare: Olsson Mikael HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

IVRA Biers blockad HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-20 11:55:25
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

KLOZAPIN (CLOZAPINE ACTAVIS, LEPONEX®) - Behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2015-11-12 18:49:58
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Knä, Cyklokapron behandling vid knäplastik

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-20 13:16:21
Granskare:
Huvudförfattare: Stam Daniel HS ORT
Medförfattare: Ebel Peter HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Kontrastmedelsrekommendationer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg, Röntgenmottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-08-29 16:29:45
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Litium (Lithionit) - Behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2017-08-29 16:37:48
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Lokalanestetika - systemisk toxicitet HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-20 11:37:49
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Lokalanestetika blockad och doser HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-18 15:35:52
Granskare:1775;#Bonderovic Malisa HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Läkemedel - ordination enligt generella direktiv Vuxenpsykiatri Halland - heldygnsvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-06-07 11:28:49
Granskare:
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Medförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Kapitel:

Läkemedel - ordination enligt generella direktiv Vuxenpsykiatri Halland - öppenvårdsmottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-01-24 11:15:10
Granskare:
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Medförfattare:
Redaktör: Lindström Pi PSH
Kapitel:

Läkemedel enligt generella direkt IVA - UVE HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-14 13:54:44
Granskare:3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Läkemedel och äldre

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-14 10:47:13
Granskare:619;#Dragic Marinko HS MED
Huvudförfattare: Dragic Marinko HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination på op HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-09-13 13:11:44
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5berg Mattias HS ANE
Medförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Läkemedelsordination enl generella direktiv gällande för gyn mott och vårdavdelning - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-10 14:28:47
Granskare:
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Läkemedelsordination vid smärta och illamående

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-16 10:34:57
Granskare:3070;#Persson Anna P HS ANE;#3070;#Persson Anna P HS ANE;#15623;#Dahlgren Anna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Dahlgren Anna HS ÖGON
Medförfattare: Persson Anna P HS ANE
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Methotrexate, högdos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-27 11:47:51
Granskare:6320;#Olsson Mikael HS MED
Huvudförfattare: Olsson Mikael HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Midazolam - Behandling vid palliativ sedering i livets slutskede

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-11-13 13:01:08
Granskare:
Huvudförfattare: Öman Anders HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Neuroleptika andra generationen - Behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2015-11-12 18:48:19
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Noradrenalin HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg, Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-10 08:59:34
Granskare:7936;#Ederberg Sonny HS ANE;#7936;#Ederberg Sonny HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare: Ederberg Sonny HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Ocplex för snabb reversering av Waran inför operation HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Halmstad, Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 16:38:24
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Onkologi Anafylaxi hos vuxna i hemmet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-20 07:24:42
Granskare:6733;#Grantson George HS MED;#6733;#Grantson George HS MED;#1149;#u00d6man Anders HS KIR
Huvudförfattare: Öman Anders HS KIR
Medförfattare: Grantson George HS MED
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Orala antitrombotiska läkemedel vid akut ortopedisk kirurgi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 16:21:13
Granskare:
Huvudförfattare: Elengård Thomas HS ORT
Medförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Osteomyelit, akut hematogen, barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Avdelning 71 Ortopedi-Kirurgi Halmstad, Avdelning 81 Ortopedi Halmstad, Ortopedi Läkare Halmstad, Ortopedi sekretariat Halmstad, Ortopedimottagningen Halmstad
Fastställd av: Axelsson Jan HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-01 15:51:57
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Skoglund Annelie HS ORT
Kapitel:

Palliativ vård Gynekologiavdelning - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Avdelning 1A Gynekologi Varberg
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-13 16:24:29
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Peri-operativ antibiotikaprofylax vid inläggning av PEG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Läkare kirurgi Halmstad, Operation Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-31 11:41:41
Granskare:
Huvudförfattare: Ölund Mihai HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

PONV profylax och behandling HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-10 09:11:51
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Preeklampsi och anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-26 16:05:01
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Ewert Maja HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Pihlgren Emma HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Premedicinering vid koloskopi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Endoskopimottagningen Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 08:41:13
Granskare:567;#Holmin Joakim HS MED
Huvudförfattare: Holmin Joakim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Prostivas®-infusion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-14 02:38:05
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Rapifen (alfentanil) för postoperativ smärtlindring HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg, Dagoperation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-20 15:53:12
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bernland Johan HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Regional anestesi vid trombosprofylax (LMWH) HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 16:38:56
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Regionalanestesi till obstetriska patienter som långtidsbehandlas med Fragmin och Klexane HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-08 19:15:41
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Friborg Anna HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Rituximab- Hematologi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-27 18:22:21
Granskare:6320;#Olsson Mikael HS MED
Huvudförfattare: Olsson Mikael HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

RSII HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-03 15:08:33
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Danielson Jacob HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Ryggkirurgi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-14 09:54:39
Granskare:
Huvudförfattare: Christensson Dan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Sectio i spinalanestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-10 09:11:45
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Friborg Anna HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Sederande premedicinering till barn HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Dagoperation Hallands sjukhus Varberg, Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-09 09:44:08
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Buck Matteus HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Pihlgren Emma HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Sedering av patienter i samband med koloskopi/gastroskopi på EC-sal HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 16:36:30
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Selektiva serotoninantagonister (SSRI) - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-01-05 09:13:24
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Simdaxinfusion till hjärtsviktspatienter - akut behandling HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-03 15:10:33
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Ahlberg Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Smärtlindring, Intravenöst morfin, generell ordination

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Axelsson Jan HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-08 09:05:15
Granskare:
Huvudförfattare: Kempny Martin HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS
Kapitel:

Spinal kateter - Skötselföreskrifter HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-05-23 14:30:41
Granskare:7276;#Romell Magnus HS;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Spinal tillförsel av Fentanyl och Sufenta HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-20 11:54:22
Granskare:11629;#Shapurova Olga HS ANE;#11629;#Shapurova Olga HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Medförfattare: Shapurova Olga HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Stopp i venport (Port a Cath), CVK eller PICC-line

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2019-03-08 09:08:58
Granskare:
Huvudförfattare: Vaktnäs Johan HS KIR
Medförfattare: Andersson Viveka HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Trombosprofylax vid Ortopedisk kirurgi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-11 12:06:49
Granskare:
Huvudförfattare: Stam Daniel HS ORT
Medförfattare: Sjögren Jonas HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

TUR-syndrom HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-03 07:53:59
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Mikalauskas Simas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Valproat enterotablett - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2015-12-16 11:31:54
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Wake up call - Dagligt avbrott av sedering hos respiratorpatienter HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-16 11:56:49
Granskare:
Huvudförfattare: Geertsen Karin HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS ANE
Kapitel:

Åtgärder vid kontrastmedelsutlösta reaktioner HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-01-16 14:10:02
Granskare:
Huvudförfattare: Aili Elisabet ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Senast ändrad: