Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer inom läkemedelsområdet

AK-behandling (antikoagulation)
Titel: AK-behandling (antikoagulation)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-25
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
ALFA-AGONISTER - behandling
Titel: ALFA-AGONISTER - behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-13
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord:
Medicinsk term: Adhd - Barn- och ungdomspsykiatrisk vård - Läkemedel
Fastställare: Chefsöverläkare
ATOMOXETIN (Strattera) - behandling
Titel: ATOMOXETIN (Strattera) - behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-13
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord:
Medicinsk term: Barn- och ungdomspsykiatrisk vård - Adhd - Ångest - Läkemedel
Fastställare: Chefsöverläkare
Akut immunrelaterade biverkningar Hantering
Titel: Akut immunrelaterade biverkningar Hantering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-23
Huvudförfattare: Blom Rene HS URO
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Blod - Läkemedel - Kirurgiska specialiteter - Immunologi - Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Verksamhetschef
Allvarliga infektioner öron-näsa-hals - handläggning
Titel: Allvarliga infektioner öron-näsa-hals - handläggning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-03
Huvudförfattare: von Hofsten Per HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus - Öron- näs- och halsmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Öron, näsa, hals (ÖNH) - Läkemedel - Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Amfetamin - behandling
Titel: Amfetamin - behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-08-18
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord:
Medicinsk term: Adhd - Barn- och ungdomspsykiatrisk vård - Läkemedel
Fastställare: Chefsöverläkare
Anafylaktisk reaktion under anestesi HSV
Titel: Anafylaktisk reaktion under anestesi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-28
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Titel: Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Tandvård - Allmänmedicin - Läkemedel - Käkkirurgi - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotika - spädning och administrering i samband med dialys
Titel: Antibiotika - spädning och administrering i samband med dialys
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-16
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaprofylax
Titel: Antibiotikaprofylax
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-30
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Ortopedi - Läkemedel - Muskler och skelett - Artros - Frakturer
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp
Titel: Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-31
Huvudförfattare: Studahl Petra HS KIR
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Kirurgiska specialiteter - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Titel: Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-17
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Antikoagulantia - Åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp
Titel: Antikoagulantia - Åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-25
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Titel: Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-06
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Blod - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Käkkirurgi - Sjukhustandvård
Fastställare: Avdelningschef
Behandlingsschema anafylaxi
Titel: Behandlingsschema anafylaxi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-04
Huvudförfattare: Holmgren Malin ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad - Röntgenmottagningen Varberg - Röntgenmottagningen Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Platsansvarig läkare
Biologisk läkemedelsbehandling vid IBD
Titel: Biologisk läkemedelsbehandling vid IBD
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-01-17
Huvudförfattare: Lindholm Fredrik HS MED
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Mage och tarm - Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Titel: Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Blodsockerkontroll vid intensivvård HSV
Titel: Blodsockerkontroll vid intensivvård HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-10-19
Huvudförfattare: Isacson Björn HS ANE
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel - Dosberäkning
Fastställare: Verksamhetschef
Bröstoperation - anestesi HSV
Titel: Bröstoperation - anestesi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-22
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Cordarone - Amiodaron HSH
Titel: Cordarone - Amiodaron HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-03
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Corotrop (Milrinon) HSV
Titel: Corotrop (Milrinon) HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-26
Huvudförfattare: Ahlberg Gunnar HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Dexmeditomidin IVA HS
Titel: Dexmeditomidin IVA HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-10-02
Huvudförfattare: Wickbom Fredrik HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad - Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel - Dosberäkning
Fastställare: Verksamhetschef
Dopamin/Dobutamin infusion
Titel: Dopamin/Dobutamin infusion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-16
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Enteral och parenteral nutrition riktlinjer HSV
Titel: Enteral och parenteral nutrition riktlinjer HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-16
Huvudförfattare: Wahlström Carl HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Epidural smärtlindring med kvarliggande kateter HSV
Titel: Epidural smärtlindring med kvarliggande kateter HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-13
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Titel: Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Oral/käkkirurgi - Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Generella läkemedelsordinationer och lokala direktiv vid Operations- och Intensivvårdskliniken, HSV
Titel: Generella läkemedelsordinationer och lokala direktiv vid Operations- och Intensivvårdskliniken, HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-11-08
Huvudförfattare: Ringmark Magnus HS ANE
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Generella ordinationer - Ögonkliniken
Titel: Generella ordinationer - Ögonkliniken
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-04-22
Huvudförfattare: Adlerhill Catharina HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ögon - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Glycophosadministrering IVA HSH
Titel: Glycophosadministrering IVA HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-08-03
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Höft, Cyklokapron behandling vid höftplastik
Titel: Höft, Cyklokapron behandling vid höftplastik
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-10
Huvudförfattare: Sjögren Jonas HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Blod - Hjärta och kärl - Läkemedel - Muskler och skelett - Artros
Fastställare: Verksamhetschef
Höft, Fascia iliablockad
Titel: Höft, Fascia iliablockad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-30
Huvudförfattare: Stam Daniel HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Ortopedi - Läkemedel - Muskler och skelett - Frakturer
Fastställare: Verksamhetschef
IV Humant Immunglobulin (IVIG)
Titel: IV Humant Immunglobulin (IVIG)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-26
Huvudförfattare: Olsson Mikael HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Blodsjukdomar - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
IVRA Biers blockad HSV
Titel: IVRA Biers blockad HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-19
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Inotropa läkemedel och vasopressorer HSH
Titel: Inotropa läkemedel och vasopressorer HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-15
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
KLOZAPIN (CLOZAPINE ACTAVIS, LEPONEX®) - Behandling
Titel: KLOZAPIN (CLOZAPINE ACTAVIS, LEPONEX®) - Behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-11-12
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Barn- och ungdomspsykiatrisk vård - Bipolär sjukdom - Psykoser
Fastställare: Chefsöverläkare
Knä, Cyklokapron behandling vid knäplastik
Titel: Knä, Cyklokapron behandling vid knäplastik
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-19
Huvudförfattare: Stam Daniel HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Blod - Hjärta och kärl - Läkemedel - Muskler och skelett - Artros
Fastställare: Verksamhetschef
Kontrastmedelsrekommendationer
Titel: Kontrastmedelsrekommendationer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-08-28
Huvudförfattare: Thorén Björn ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg - Röntgenmottagningen Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Radiologi, nukleärmedicin
Fastställare: Platsansvarig läkare
Litium (Lithionit) - Behandling
Titel: Litium (Lithionit) - Behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-08-28
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Bipolär sjukdom - Depressioner
Fastställare: Chefsöverläkare
Lokalanestetika - systemisk toxicitet HSV
Titel: Lokalanestetika - systemisk toxicitet HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-19
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Lokalanestetika blockad och doser HSV
Titel: Lokalanestetika blockad och doser HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-31
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv Vuxenpsykiatri Halland - heldygnsvård
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv Vuxenpsykiatri Halland - heldygnsvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-06
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord:
Medicinsk term: Psykisk hälsa - Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel enligt generella direkt IVA - UVE HSH
Titel: Läkemedel enligt generella direkt IVA - UVE HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-13
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel och äldre
Titel: Läkemedel och äldre
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-09-13
Huvudförfattare: Dragic Marinko HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Äldrevård
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination på op HSH
Titel: Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination på op HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Åberg Mattias HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Anestesi Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel – ordination enligt generella direktiv Vuxenpsykiatri Halland - öppenvårdsmottagning
Titel: Läkemedel – ordination enligt generella direktiv Vuxenpsykiatri Halland - öppenvårdsmottagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-01-24
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Lindström Pi PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Nyckelord:
Medicinsk term: Psykisk hälsa - Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedelsordination enl generella direktiv gällande för gyn mott och vårdavdelning – KK Varberg
Titel: Läkemedelsordination enl generella direktiv gällande för gyn mott och vårdavdelning – KK Varberg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-10
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedelsordination vid smärta och illamående
Titel: Läkemedelsordination vid smärta och illamående
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-15
Huvudförfattare: Dahlgren Anna HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel - Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Methotrexate, högdos
Titel: Methotrexate, högdos
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-26
Huvudförfattare: Olsson Mikael HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Blodsjukdomar - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Midazolam – Behandling vid palliativ sedering i livets slutskede
Titel: Midazolam – Behandling vid palliativ sedering i livets slutskede
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-13
Huvudförfattare: Öman Anders HS ONKP
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Palliativ vård - Vård i livets slutskede - Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Natriumnitroprussid (Nitroprussiat Fides, Nipruss, Nitropress)
Titel: Natriumnitroprussid (Nitroprussiat Fides, Nipruss, Nitropress)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad - Operation Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Neuroleptika andra generationen - Behandling
Titel: Neuroleptika andra generationen - Behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-11-12
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Barn- och ungdomspsykiatrisk vård - Psykoser - Bipolär sjukdom
Fastställare: Chefsöverläkare
Noradrenalin HSV
Titel: Noradrenalin HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg - Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Anestesi - Intensivvård
Fastställare: Verksamhetschef
Ocplex för snabb reversering av Waran inför operation HS
Titel: Ocplex för snabb reversering av Waran inför operation HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Halmstad - Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Orala antitrombotiska läkemedel vid akut ortopedisk kirurgi
Titel: Orala antitrombotiska läkemedel vid akut ortopedisk kirurgi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-23
Huvudförfattare: Elengård Thomas HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg - Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Ortopedi - Anestesi och analgesi - Muskler och skelett - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Osteomyelit, akut hematogen, barn
Titel: Osteomyelit, akut hematogen, barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-12-01
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Skoglund Annelie RK
Gäller för: Avdelning 71 Ortopedi-Kirurgi Halmstad - Avdelning 81 Ortopedi Halmstad - Ortopedi Läkare Halmstad - Ortopedi sekretariat Halmstad - Ortopedimottagningen Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion - Antibiotika - Omvårdnad - Muskler och skelett - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
PONV profylax och behandling HSV
Titel: PONV profylax och behandling HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Palliativ vård - Anafylaxi för vuxna i hemmet
Titel: Palliativ vård - Anafylaxi för vuxna i hemmet
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-16
Huvudförfattare: Öman Anders HS ONKP
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ambulans och prehospital sjukvård - Läkemedel - Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Verksamhetschef
Palliativ vård Gynekologiavdelning - KK Varberg
Titel: Palliativ vård Gynekologiavdelning - KK Varberg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-06-12
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Avdelning 1A Gynekologi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Peri-operativ antibiotikaprofylax vid inläggning av PEG
Titel: Peri-operativ antibiotikaprofylax vid inläggning av PEG
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-10
Huvudförfattare: Ölund Mihai HS KIR
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Gäller för: Läkare kirurgi Halmstad - Operation Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term: Kirurgiska specialiteter - Läkemedel - Mage och tarm - Matning
Fastställare: Verksamhetschef
Preeklampsi och anestesi HSV
Titel: Preeklampsi och anestesi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-26
Huvudförfattare: Tolge Hanna HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Obstetrik - Läkemedel - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Premedicinering vid koloskopi
Titel: Premedicinering vid koloskopi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-10
Huvudförfattare: Holmin Joakim HS MED
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Gäller för: Endoskopimottagningen Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Kirurgiska specialiteter - Läkemedel - Mage och tarm
Fastställare: Verksamhetschef
Prostivas®-infusion
Titel: Prostivas®-infusion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-28
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Regional anestesi vid trombosprofylax (LMWH) HSV
Titel: Regional anestesi vid trombosprofylax (LMWH) HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-28
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Regionalanestesi till obstetriska patienter som långtidsbehandlas med Fragmin och Klexane HSV
Titel: Regionalanestesi till obstetriska patienter som långtidsbehandlas med Fragmin och Klexane HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-19
Huvudförfattare: Tolge Hanna HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Läkemedel - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Rituximab- Hematologi
Titel: Rituximab- Hematologi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-26
Huvudförfattare: Olsson Mikael HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Blodsjukdomar - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Ryggkirurgi
Titel: Ryggkirurgi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-13
Huvudförfattare: Christensson Dan HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Ortopedi - Muskler och skelett - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Sectio i spinalanestesi HSV
Titel: Sectio i spinalanestesi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-31
Huvudförfattare: Tolge Hanna HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Sederande premedicinering till barn HSV
Titel: Sederande premedicinering till barn HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-11
Huvudförfattare: Bernland Johan HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Dagoperation Hallands sjukhus Varberg - Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Barn - Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Selektiva serotoninantagonister (SSRI) - behandling
Titel: Selektiva serotoninantagonister (SSRI) - behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Depressioner - Tvångssyndrom - Ångest - Ätstörning - Barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Fastställare: Chefsöverläkare
Simdaxinfusion till hjärtsviktspatienter - akut behandling HSV
Titel: Simdaxinfusion till hjärtsviktspatienter - akut behandling HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-02
Huvudförfattare: Ahlberg Gunnar HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Dosberäkning - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Smärtlindring, Intravenöst morfin, generell ordination
Titel: Smärtlindring, Intravenöst morfin, generell ordination
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-04-07
Huvudförfattare: Kempny Martin HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Muskler och skelett - Artros - Frakturer
Fastställare: Verksamhetschef
Spinal tillförsel av Fentanyl och Sufenta HS
Titel: Spinal tillförsel av Fentanyl och Sufenta HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-19
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Anestesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Stopp i venport (Port a Cath), CVK eller PICC-line
Titel: Stopp i venport (Port a Cath), CVK eller PICC-line
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-03-08
Huvudförfattare: Vaktnäs Johan HS ONKP
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Blodsjukdomar - Läkemedel
Fastställare: Områdeschef
TUR-syndrom HSV
Titel: TUR-syndrom HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Mikalauskas Simas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Trombosprofylax vid Ortopedisk kirurgi
Titel: Trombosprofylax vid Ortopedisk kirurgi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-10
Huvudförfattare: Stam Daniel HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Hjärta och kärl - Muskler och skelett - Artros - Frakturer - Läkemedel - Ortopedi
Fastställare: Verksamhetschef
Utsättning och återinsättning av NOAK vid endoskopi
Titel: Utsättning och återinsättning av NOAK vid endoskopi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-16
Huvudförfattare: Holmin Joakim HS MED
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus - Endoskopimottagningen Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Kirurgiska specialiteter - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Valproat enterotablett - behandling
Titel: Valproat enterotablett - behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-12-16
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Barn- och ungdomspsykiatrisk vård - Bipolär sjukdom
Fastställare: Chefsöverläkare
Wake up call - Dagligt avbrott av sedering hos respiratorpatienter HSV
Titel: Wake up call - Dagligt avbrott av sedering hos respiratorpatienter HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-15
Huvudförfattare: Geertsen Karin
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi och analgesi - Intensivvård - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Åtgärder vid kontrastmedelsutlösta reaktioner HSH
Titel: Åtgärder vid kontrastmedelsutlösta reaktioner HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-29
Huvudförfattare: Aili Elisabet ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel - Radiologi, nukleärmedicin - Kontrastmedel
Fastställare: Platsansvarig läkare

Senast ändrad: