Direkt till innehållet

Vårdgaranti

En ny vårdgaranti inom närsjukvården trädde i kraft 1 januari 2019 den innebär att patienter skall få en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Syftet med den nya vårdgarantin är inte bara att korta tiden till första besöket, det handlar också att andra yrkeskategorier än en läkare gör den medicinska bedömningen t.ex. sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator eller psykolog.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Carina Werner

Rutin

Länkar relaterade till vårdgarantin

Diagnos- och åtgärdskodning primärvårdVårdgaranti inom primärvården

Senast ändrad: