Direkt till innehållet

Vårdgaranti

Vårdgarantiprocess specialistvård via 1177.se

Vårdgarantiprocessen för patienter som hänvisas inom vårdgarantin till extern vårdgivare med avtal moderniseras och digitaliseras nu.

Syftet är att korta ledtider och få smidigare flöden där fler patienter känner sig trygga att tacka ja till erbjudandet om vårdgaranti och därigenom får vård snabbare.

Lathund vårdgarantiflöde i 1177 - patient hänvisas till extern vårdgivare med avtal (2024-04-23)

Manual för hantering av remisser som returneras i VAS på grund av vårdgaranti

Rutin publiceras när den varit ute på synpunktsrunda.

Vårdgaranti inom närsjukvården

En ny vårdgaranti inom närsjukvården trädde i kraft 1 januari 2019. Den innebär att patienter skall få en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Syftet med den nya vårdgarantin är inte bara att korta tiden till första besöket, det handlar också att andra yrkeskategorier än en läkare gör den medicinska bedömningen t.ex. sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator eller psykolog.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Carina Werner

Rutin

Länkar relaterade till vårdgarantin

Diagnos- och åtgärdskodning primärvårdVårdgaranti inom primärvården

Senast ändrad: