Direkt till innehållet

Palliativ vård vid Covid-19

Utifrån rådande kunskapsläge skiljer sig inte grundprinciper och läkemedel vid palliativ vård till patienter med covid-19, från de som används vid övrig palliativ vård, vid till exempel pneumoni, influensa eller hjärtsvikt.

Både kunskaps- och erfarenhetsläget kring covid-19 förändras successivt, och eventuell ny information om palliativ vård kommer att presenteras här efterhand.

Terapirekommendationer från Läkemedelskommittén

I Terapirekommendationerna från Läkemedelskommittén Halland finns ytterligare information om palliativa principer och symtomlindring.

Palliativ vård i livets slutskede

Länk till underkapitel som bland annat innehåller viktiga åtgärder att vidta när patienten är i livets slutskede och en sammanfattning av de injektionsläkemedel som oftast används.

Bedömning, läkemedel och ordinationsstöd i livets slutskede

Ordinationsstöd i NCS Öppenvård och NCS Slutenvård

För NCS Öppenvård: I Terapirekommendationerna, avsnitt Ordinera palliativa injektionsläkemedel NCS Öppenvård/Pascal, finns anvisningar om hur man ordinerar de viktigaste injektionsläkemedlen via receptfavoriter. En av fördelarna med att använda receptfavoriter är att de innehåller värdefulla anvisningar kring bl.a. NÄR en injektion kan upprepas vid otillräcklig effekt. I samma kapitel finns även tydlig information om hur ordinationer görs i Pascal, inklusive en illustrativ guide.

För NCS Slutenvård: Det finns ett nytt favoritpaket som med fördel kan användas. Paketet heter ”COVID-19 injektioner vid palliativ vård ”. Sök med ”§*” följt av ”COVID” för att hitta paketet och de enskilda läkemedelsfavoriterna som ingår i detta. Som stöd kan du följa denna guide: Ordinera favoriter/favoritpaket vid Covid-19 - Ordinationslista – NCS

Palliativt Kunskapscentrum

Palliativt Kunskapscentrum (PKC) i Stockholm har tagit fram ett flertal dokument med information om palliativ vård vid covid-19.

Här finns en skriftlig sammanfattning av palliativ symtomlindring i allmän palliativ vård, samt en kompletterande kort film.

Det finns också annan information om bland annat omvårdnad, samt samtalsstöd med praktiska tips som hjälp vid svåra samtal med patienter som drabbats av covid-19 samt med deras närstående.

Palliativt Kunskapscentrum PKC om covid-19

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen (SoS) har publicerat riktlinjer som vänder sig till kommunal hemsjukvård, korttidsboende och särskilt boende (SÄBO).

Symtomlindring i livets slutskede – Läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19

Dessa breda riktlinjer har i vissa avseenden behövt anpassas till halländska förhållanden, och detta har gjorts i vårdriktlinjen "Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19" (se ovan) samt även av Läkemedelskommittén Halland i form av ett nytt kapitel i Terapirekommendationerna. Palliation covid-19

Palliativa konsultteam

De Palliativa konsultteamen (PKT) i Halland kan kontaktas för rådgivning. Teamen arbetar kontorstid och nås via sjukhusets växel. Kontaktuppgifter finns också i Terapirekommendationerna.

Organisation av den palliativa vården i Halland (inkl. kontaktuppgifter till PKT)Senast ändrad: