Direkt till innehållet

Rutiner – VASAdministrering av konsultremisser från psykiatrin i Halland till Rehabiliteringskliniken i Halland.

Typ: Rutin
Gäller för: Sjukgymnastiken Hallands sjukhus Halmstad, Arbetsterapin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Hallberg Lisa HS REH, Avdelningschef
Publicerad: 2017-12-07 12:57:48
Granskare:16283;#Hallberg Lisa HS REH
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Amniocentesremiss flöde - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 15:17:24
Granskare:
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Amniocentessvar - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-19 04:58:56
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Maria V HS KK
Medförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Anestesiläkarbedömning förlossningen - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-28 04:49:27
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-22 13:25:29
Granskare:
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Medförfattare: Svensson Eva M HS KK;
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO2
Kapitel:

Auroraremisser - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-21 11:57:44
Granskare:
Huvudförfattare: Neij Annika HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Bedömd remiss till väntelista

Typ: Rutin
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2016-11-17 08:56:01
Granskare:956;#Stenberg Ulrika HS ODO
Huvudförfattare: Svantesson Ulrika NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Kapitel:

Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2017-09-14 09:28:01
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Besökstyper - definition, regler och kommentarer

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-12-16 14:45:10
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Johansson u00c5sa M HS KK, Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-26 10:50:46
Granskare:
Huvudförfattare: von Bothmer Östling Katarina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Bevakning avbokade besök från webb

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-03-08 10:59:50
Granskare:
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-16 12:14:42
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Bevakning JO20 i VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-11-15 11:05:55
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 - KKH

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-12-05 13:16:36
Granskare:
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Medförfattare: Johansson u00c5sa M HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Bevakningar inom Ögonkliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-04-27 08:30:45
Granskare:679;#Nilsson Maria K HS u00d6GON
Huvudförfattare: Nilsson Maria K HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖGON
Kapitel:

Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-12-19 06:53:25
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-12-19 09:49:55
Granskare:
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Medförfattare: Svensson Eva M HS KK;
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Bevakningsformulär- Rehabiliteringskliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-09-12 08:44:52
Granskare:
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Kapitel:

Brev och intyg i VAS-PAKO - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-15 08:48:35
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Elisabeth D HS KK
Medförfattare: Magnusson Lisbeth HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-31 15:37:57
Granskare:3753;#Klintefors Lena HS
Huvudförfattare: Klintefors Lena HS
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Diagnoskoder i primärvården - anvisningar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-01-17 07:43:05
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Diagnosregistrering i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-05 07:34:07
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Diagnossättning - Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-18 12:06:07
Granskare:
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-28 04:49:19
Granskare:
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Medförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Driftproblem vårdsystem - rapportering och avvikelsehantering

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2017-10-12 11:21:05
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Drogtest utan förvarning - handläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-06-24 09:22:55
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Egenremiss - hantering - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-11-26 13:25:20
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Johansson u00c5sa M HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Epikrisskrivning - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-17 09:36:03
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Astorsson Ann-Margret HS KK;
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Fakturering Polis

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-04-26 08:15:00
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fast vårdkontakt och kontaktperson

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-03-05 09:34:02
Granskare:
Huvudförfattare: Lindh Göran RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Födelseanmälan - kemlabprover på nyfödda vid avbrott - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-17 14:49:18
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ellen HS KK
Medförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

GBS hos gravid - dokumentation

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-28 07:15:44
Granskare:
Huvudförfattare: Karlu00e9n Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Hemsjukvård, hembesök - registrering

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-12-16 14:44:49
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Icke gravida på Graviditets- och ultraljudsmottagning - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-18 12:12:11
Granskare:
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare: Nilsson Anneli HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Inloggning - lösenord, upplåsning och byte

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-08-21 06:53:46
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-01-06 13:02:44
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journal - Försegling och vårdnadshavares tillgång till barns journal via nätet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Pedersen Henrik RK STAB, Objektägare
Publicerad: 2018-06-08 08:54:57
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journal - kommunikation med patienter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-15 09:54:49
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journal - preparering, transport och skanning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-23 09:29:39
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalförstöring - ta bort text i signerad eller låst anteckning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-01-22 14:26:29
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS IT VS IT
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalgranskning - uppdrag

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-08-21 07:00:07
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalskrivning i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-21 13:06:53
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Journalspärr - VAS och NPÖ

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-11-04 06:04:42
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Klamydiatest via webben

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2015-12-14 09:42:03
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Kodning slutenvård - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 15:03:54
Granskare:
Huvudförfattare: Sandberg Doris I HS KK
Medförfattare: Astorsson Ann-Margret HS KK;
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Koloskopiremiss

Typ: Rutin
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-22 09:44:44
Granskare:
Huvudförfattare: Berggren Annika HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Konsultation

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2016-05-17 09:02:37
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Konsultbesök - registrering i VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-05 04:14:11
Granskare:188;#Ingvarsson Solveig HS;#188;#Ingvarsson Solveig HS;#2648;#Carlsson Camilla HS MED
Huvudförfattare: Carlsson Camilla HS MED
Medförfattare: Ingvarsson Solveig HS
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Labbsvar - larmgränslista

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2017-10-03 07:20:44
Granskare:
Huvudförfattare: Hillarp Andreas ADH KEM HSD
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Loggkontroll patientjournalsystem

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-10-15 07:13:52
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Loggutdrag till patient

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-04-09 07:31:06
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Läkemedel - ordination perioperativ

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2017-11-29 12:38:24
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Ewert Maja HS ANE
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Läsa 1:a signerade svar HSV

Typ: Rutin
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2016-06-23 12:04:55
Granskare:160;#Jerneborn Charlotte ADH RTG VBG
Huvudförfattare: Svensson Anna-Karin M ADH RTG VBG
Medförfattare:
Redaktör: Svensson Anna-Karin M ADH RTG VBG
Kapitel:

Onkologisk behandling - registrering och kodning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2017-10-31 13:20:31
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Medförfattare: Lindh Göran RK Hu00c4LSO -OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Operationsanteckning poliklinisk - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Gashi Arzana HS KK, Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-28 04:48:58
Granskare:
Huvudförfattare: Magnusson Lisbeth HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Operationsanteckning slutenvård - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-04-16 11:57:19
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Picsara - Arkivering av digitalt journalmaterial

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2016-04-06 07:34:41
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Picsara - lagra film och foto

Typ: Rutin
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-24 05:21:18
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Registrera längd och vikt i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-08 10:17:44
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Registrera utan betalning - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-11 05:04:46
Granskare:
Huvudförfattare: Elofsson Nolensjö Gun-Marie HS KK
Medförfattare: Magnusson Carin HS KK;
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Registrering färdigvårdade mammor med barn på avd 17

Typ: Rutin
Gäller för: BB Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2016-12-29 11:44:21
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Registrering och kodning - onkologisk behandling - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-11 05:10:09
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Registrering och kodning av medicinska aborter - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg, Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Gashi Arzana HS KK, Avdelningschef
Publicerad: 2020-01-02 11:49:39
Granskare:
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare: Johansson Elisabeth D HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Rehabilitering extern - i Sverige och utomlands

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 11:16:38
Granskare:
Huvudförfattare: Hällefors Caroline ADH HFS KANSLI
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Remiss - allmän elektronisk i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-05 07:34:43
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Remiss - registrering och hantering i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Gashi Arzana HS KK, Avdelningschef
Publicerad: 2017-06-19 10:18:30
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Remiss röntgen i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-29 11:14:14
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlberg Malin HS KK
Medförfattare: Elofsson Nolensjö Gun-Marie HS KK;
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Remiss till gyn onkologisk klinik eller gyn klinik i Lund respektive Goteborg - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-11 05:10:32
Granskare:
Huvudförfattare: Sandberg Doris I HS KK
Medförfattare: Astorsson Ann-Margret HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Remiss/remissvar mellan ÖNH-kliniken och Hudkliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Hudkliniken, Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-16 06:54:08
Granskare:10421;#Holstner Eva HS HUD;#895;#Ju00f6rgensen Finn HS u00d6NH
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Remisshantering - VPM Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-14 09:48:02
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare: Johansson Fredrik C RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Remissvar - elektroniskt svar i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Gannetoft Annalena HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 16:01:10
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Remissvar - mottagningsbesök och polop-besök

Typ: Rutin
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2014-10-14 07:58:12
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Remissvar - pappersremiss i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-11 06:31:30
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Riktlinje för specialistvårdsremisser

Typ: Rutin
Gäller för: Kommunikation Halland, Hörselhabiliteringen Halland, Hörselmottagningen Halland, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Franzu00e9n Petersson Fanny ADH HFS KOM, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-29 06:05:02
Granskare:
Huvudförfattare: Månsson Lovisa ADH HFS KOM
Medförfattare: Månsson Lovisa ADH HFS KOM
Redaktör: Persson Susanne C ADH HFS KANSLI
Kapitel:

Riskanalys - VAS behörigheter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-16 05:16:51
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Rutin för bokning i Carita samt dokumentation i VAS för paramedicinare i Specialisttandvård

Typ: Rutin
Gäller för: Rehab område 5, Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-11-15 11:39:04
Granskare:1895;#Skarph Lars-Gu00f6ran HS REH
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Rutiner för kontakter mellan ögonklinik och Syncentral

Typ: Rutin
Gäller för: Syncentralen Halland, Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Franzu00e9n Petersson Fanny ADH HFS KOM, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-20 10:47:32
Granskare:
Huvudförfattare: Franzu00e9n Petersson Fanny ADH HFS KOM
Medförfattare: Lindberg Karin ADH HFS KOM
Redaktör: Persson Susanne C ADH HFS KANSLI
Kapitel:

Röntgenremiss i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-08 10:19:50
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlberg Malin HS KK
Medförfattare: Elofsson Nolensjö Gun-Marie HS KK;
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Samtycke i remiss - registrering - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 15:44:57
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Fläde Anna-Karin NSVH VC TVu00c5u00c5KER
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Samtycke till annan vårdgivare av patient

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-11-20 14:06:31
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Samtycke vid remiss/remissvar till annan vårdgivare - information till dig som patient

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-11-20 14:06:31
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Sekretess och samtycken

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-11-21 11:44:23
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS VS IT
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

SIP - Samordnad individuell plan

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-10-01 13:21:05
Granskare:
Huvudförfattare: Svederberg Berger Ylva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Skyddade personuppgifter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-06-20 12:34:41
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Specialistvårdsremiss infertilitet - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Gashi Arzana HS KK, Avdelningschef
Publicerad: 2018-06-25 06:51:03
Granskare:
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-12-13 13:30:17
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Littorin Cecilia RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD;
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Sökord med definitioner epikris

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-06-26 03:39:51
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH LEDN
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Sökord med definitioner heldygnsvård

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-06-26 03:40:27
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH LEDN
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Sökord med definitioner utredningssammanfattning

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Runevad Lennart PSH, Förvaltningschef
Publicerad: 2018-05-29 13:40:23
Granskare:1447;#Runevad Lennart PSH
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Tilldelning av VAS-behörighet till kvälls- och helgmottagning.

Typ: Rutin
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-03-07 07:27:33
Granskare:
Huvudförfattare: Grahn Ove NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove NSVH STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Trafikmedicin: Neuropsykologiska bedömningar på rehabiliteringskliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-09 12:26:14
Granskare:
Huvudförfattare: Stenberg Antje HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Kapitel:

Tvångsvård - bevakning av tidsfrister

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2014-04-07 06:59:32
Granskare:
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH LEDN
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Utskrivningsinformation för patient - ÖNH

Typ: Rutin
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-06 14:04:43
Granskare:12158;#Andersson Henrik L HS u00d6NH
Huvudförfattare: Andersson Henrik L HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Vaginalcytologi - VAS-remiss - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-25 08:33:41
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Inga-Margareta HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Vardgarantiservice - Remisspatienter - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-06 08:17:31
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

VAS - anteckningstyper, definitioner, heldygnsvård

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-04-06 10:19:28
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH LEDN
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - bevakning av e-recept i NCS

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-01-02 09:54:15
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - bevakning av funktioner

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-06-13 13:40:20
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - bevakningsformulär

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-01-06 08:20:41
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - Bevakningsformulär/bevakningar

Typ: Rutin
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2015-08-03 09:55:45
Granskare:
Huvudförfattare: Fläde Anna-Karin NSVH VC TVu00c5u00c5KER
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove NSVH STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - blanketter

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-25 11:59:09
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - bokning läkarbesök Rättspsykiatri

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-10-04 10:55:12
Granskare:
Huvudförfattare: Arvidsson Kristina PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - bokning och väntelista med KVÅ

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-11-12 13:31:12
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - dokumentation administration

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-11-07 05:44:45
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - dokumentation av behandlingsbeslut

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-02-20 09:11:47
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Irene G RK Hu00c4LSO -OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - dokumentation vid telefonkontakt med patient eller vid intygsutfärdande

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Allenmark Christer HS, Chefläkare
Publicerad: 2014-01-15 12:04:21
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-01-09 06:54:29
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-12-13 12:34:15
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - epikrisskrivning, kodning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-01-22 13:52:11
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - gemensam klinik

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-01-22 13:17:57
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - hantera felaktigt registrerat vårdtillfälle samt felaktig utskrivning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatrin Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-08-17 11:23:14
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Eliasson Jessica RGS VS IT
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - Inskrivning, utskrivning och överflyttning av patient på vårdavdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-06-23 11:06:28
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH LEDN
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - journalföring i VAS av läkarstuderande

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-01-15 13:24:21
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - klinisk kemi - beställning av prover som inte finns upplagda i VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-04-09 09:24:45
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - kommunikation inom och mellan vårdenheter i VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-09-12 04:59:53
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - Manual för meddelande och bevakning i JO20 på Rehabiliteringskliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Skarph Lars-Göran HS REH, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-05-11 12:18:26
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS REH
Medförfattare: Jagerstål Catarina HS REH
Redaktör: Larsson Birgitta A HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

VAS - Manuell journalföring, jourtid läkare

Typ: Rutin
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2017-07-12 05:13:36
Granskare:
Huvudförfattare: Tenfält Magnus NSVH VC FALKENBERG
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove NSVH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - OBS-knappen

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-09-06 04:58:41
Granskare:
Huvudförfattare: Ekfjorden Anna HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel:

VAS - Omvårdnadsdokumentation i slutenvård

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-10-23 05:01:05
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Hahne Kristin HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - palliativa patienter, dokumentation

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2017-11-27 06:32:30
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel:

VAS - prover från klinisk kemi, beställa

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-01-22 12:33:48
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - registering av närstående

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-01-08 07:29:54
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - remiss PET/CT

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-01-22 12:31:32
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - remiss till distriktssköterska

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2015-10-12 04:35:33
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - remiss, röntgen HSV

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-01-22 12:32:16
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - Remisser och meddelanden

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-09-12 13:42:58
Granskare:
Huvudförfattare: Wejstam Thomas PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - Remisser och remissvar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-08-19 11:35:00
Granskare:
Huvudförfattare: Lagerqvist Birgitta HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS;
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - remisser och remissvar - flöde i VAS och pappersremiss

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2015-03-24 13:49:13
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - remisser till externa röntgenenheter som inte använder VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-01-22 12:30:46
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel:

VAS - Reservnummer

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-06-03 09:55:26
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - signering journalanteckningar

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2016-05-26 09:16:13
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - signering journalanteckningar

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-07-29 15:18:17
Granskare:
Huvudförfattare: Wejstam Thomas PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - Smitta markering

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-01-03 08:13:31
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS IT APP
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - Tvångsvårdsregistrering

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-06-16 18:41:41
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH LEDN
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - Varning och överkänslighet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-03-06 15:47:51
Granskare:
Huvudförfattare: Allenmark Christer HS
Medförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - varningsmärkning, överföring till VAS från pappersjournal

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-01-22 12:27:34
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - Återbud och uteblivet besök

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-10-22 10:42:32
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - översikt över journal och anteckningstyper

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-04-06 10:23:45
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH LEDN
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS Dokumentation vid efterlevandesamtal - Rehabkliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-27 08:53:54
Granskare:
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

VAS inklusive NCS - driftstopp

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-04-09 05:01:32
Granskare:
Huvudförfattare: Schlyter Birgitta PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS och VAS-T - driftstopp

Typ: Rutin
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-12-12 07:22:14
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Helu00e9n RGS IT VS
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove NSVH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS- Registrering av oplanerade vårdkontakter - Rehabiliteringskliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-05-14 11:49:02
Granskare:
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Kapitel:

VAS- Uteblivet , avbokat- ombokat besök- Rehabiliteringskliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-11-26 14:08:50
Granskare:
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

VAS-bevakning JO13

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-05 11:06:50
Granskare:4260;#Jagerstu00e5l Catarina HS REH;#4260;#Jagerstu00e5l Catarina HS REH;#80;#u00d6stergaard Annika HS REH
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS REH
Medförfattare: Jagerstål Catarina HS REH
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Kapitel:

Vulvateamet - bokning barnmorska - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 15:55:14
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Våld i nära relationer

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-05-23 11:55:55
Granskare:
Huvudförfattare: Larborn Katarina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Fallgren Eva RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Vårdkontakter - registrering

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-12-16 14:44:41
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Vårdplan

Typ: Rutin
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-08-08 10:40:41
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Vårdplatsutnyttjande - checklista för vuxenpsykiatrisk patient på somatisk vårdavdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i norra Halland, Vuxenpsykiatrin i södra Halland
Fastställd av: Wejstam Thomas PSH LEDN, Chefläkare
Publicerad: 2016-07-07 07:38:23
Granskare:
Huvudförfattare: Wejstam Thomas PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Väntelista dysplasi- och cancerpatienter - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Gashi Arzana HS KK, Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-28 04:48:29
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Väntelista öppenvård - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Gashi Arzana HS KK, Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-28 04:48:50
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Öppen- respektive slutenvårdsregistrering av gynekologiska patienter - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 15:41:32
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Överflyttningar Frisktandvård i VAS-T

Typ: Rutin
Gäller för: Folktandvården Halland
Fastställd av: Chefstandläkare
Publicerad: 2019-03-25 10:22:37
Granskare:
Huvudförfattare: Karlsson Jenni NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Senast ändrad: