Direkt till innehållet

Söka medel till forskning och utveckling

Du som behöver stöd och rådgivning i frågor kring att söka medel till forskning och utveckling kan i nedanstående sidor, För forskare och För chef,  finna information som du behöver utifrån din roll, antingen som forskare, utvecklingsintresserad eller chef.

Årshjul utlysningar forskningsanslag 2024

 

Årshjul som visar forskningsanslag.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktperson för söka medel till forskning och utveckling FoU Halland

Louise Pettersson, FoU handledare, FoU Halland

Hanna Svensson, samordnare och Vetenskapliga rådets sekreterare, FoU HallandSenast ändrad: