Direkt till innehållet

Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva

I Region Halland används NCS Läkemedelsmodul som digital läkemedelsjournal för ordination och administrering. Målet är att alla ordinationer och administreringar i Region Halland ska registreras digitalt, vilket ger en samlad bild över patientens läkemedelsbehandlingar och även skapar förutsättningar för analys och uppföljning.

Mätvärde, in- och utfarter och vätskebalans

Tidigare dokumenterades information om mätvärde, in- och utfarter och vätskebalans på olika sätt i Region Halland. Avsaknad av struktur gjorde det svårt att följa patientprocessen mellan olika vårdenheter. Således togs beslut av Hallands sjukhus att all hälso- och sjukvårdspersonal from 2019-11-25 ska dokumentera mätvärde, in- och utfarter samt vätskebalans i NCS Läkemedelsmodul.

En enhetlig journalföring bidrar till en högre patientsäkerhet och informationssäkerhet.

Oavsett ifrån vilken lista i NCS (Dagvårdslista, Ordinationslista, Öppenvårdstempkurva) som mätvärde, in- och utfart och vätskebalans rapporteras in speglas dessa värden och blir synliga oavsett vilken vårdform patienten befinner sig.

 

Felanmälan och support

Lägg ett ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten 010-476 19 00.

 

Öppettider:

Måndag-torsdag 07.00-17.00

Fredag och dag före helgdag 07.00-16.00

 

Du kan även nå oss via vår funktionsbrevlåda RK VÅRDSYSTEM

Snabbval

VAS-hjälpenSenast ändrad: