Direkt till innehållet

Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva

I Region Halland används NCS Läkemedelsmodul som digital läkemedelsjournal för ordination och administrering. Målet är att alla ordinationer och administreringar i Region Halland ska registreras digitalt, vilket ger en samlad bild över patientens läkemedelsbehandlingar och även skapar förutsättningar för analys och uppföljning.

 

Mätvärde, in- och utfarter och vätskebalans

Tidigare dokumenterades information om mätvärde, in- och utfarter och vätskebalans på olika sätt i Region Halland. Avsaknad av struktur gjorde det svårt att följa patientprocessen mellan olika vårdenheter. Således togs beslut av Hallands sjukhus att all hälso- och sjukvårdspersonal from 2019-11-25 ska dokumentera mätvärde, in- och utfarter samt vätskebalans i NCS Läkemedelsmodul.

En enhetlig journalföring bidrar till en högre patientsäkerhet och informationssäkerhet. Följande regiongemensamma rutin gäller således från och med 2019-11-25: Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva

Oavsett ifrån vilken lista i NCS (Dagvårdslista, Ordinationslista, Öppenvårdstempkurva) som mätvärde, in- och utfart och vätskebalans rapporteras in speglas dessa värden och blir synliga oavsett vilken vårdform patienten befinner sig.

 

Aktuella manualer

Följande manualer beskriver hur du går tillväga för att hantera journalföring av mätvärden, in- och utfarter och vätskebalans i NCS:

Manual för mätvärden

Manual för in- och utfarter

Manual för vätskebalans 

 

Filmer

Logga in på Kompetensportalen för att se utbildningsfilmer gällande journalföring i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva. Information om hur man skapar konto och loggar in finns här.

 

Kontaktuppgifter

Du når oss via länken RGS IT VÅRDSYSTEM

 

Felanmälan och support

Lägg ett ärende till Servicedesk eller ring läkemedelssupporten på tfn 010-47 619 00

 

Snabbval

VAS-hjälpen

 

Senast ändrad: