Direkt till innehållet

Nationella läkemedelslistan

Ny lag ska ge gemensam bild av förskrivna läkemedel

Den 1 maj 2021 började lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Inledningsvis innebär lagen ganska små förändringar medan den på sikt ska ge nytta för patienter, vården och apoteken.

Syftet med den nationella läkemedelslistan är att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten genom ett register ska kunna ha en gemensam bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av den nya lagen och utvecklas, på regeringens uppdrag, av E-hälsomyndigheten.

Inledningsvis är effekterna av lagen begränsade för dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Det mest angelägna är att ha en viss kännedom om de spärrar och samtycken som gäller från det att lagen träder i kraft.

E-hälsomyndighetens webbplats finns fyllig information om den nya lagen, för den som redan nu vill fördjupa sig mer. Webbutbildningen Lär känna Nationella Läkemedelslistan förklarar vad som gäller när den nya lagen träder i kraft. Det finns en version som vänder sig till förskrivare och en som är riktad till medarbetare i vården som inte förskriver. Det finns också informationsmaterial av olika slag samt en avdelning med frågor och svar.

På webbplatsen finns också informationsmaterial som vänder sig till invånare. Detta är tänkt att underlätta informationen till patienter och invånare och beskriver kortfattat vad den nya lagen innebär när man är patient.

Kort om spärr och samtycke

Kopplat till Nationella läkemedelslistan finns ett regelverk kring spärrar och samtycke.

Patientens samtycke krävs till en början varje gång för att läsa i Förskrivningskollen där det även går att se patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Det räcker dock med ett muntligt samtycke.

Patienter ska ha möjlighet att spärra uppgifter. Spärr sker huvudsakligen via Läkemedelskollen, en digital tjänst där patienten kan få koll på sina, sitt barns eller sitt husdjurs läkemedel. Vården ska kunna ha kännedom om vilka uppgifter patienten spärrar själv och kunna assistera vid vissa spärrar. Förskrivare kan dölja uppgifter av sekretesskäl.

Spärr i Nationella läkemedelslistan slår inte igenom i journalen och vice versa eftersom det är olika regelverk som styr och det finns ingen systemkoppling till journalsystemets spärrar.

Här kan du läsa mer om spärrar och samtycke i NLL.

Mer information om hur detta kommer att påverka dig som arbetar inom hälso- och sjukvården kommer under hösten, i samband med att fler funktioner kopplade till nationella läkemedelslistan lanseras.

Läs mer om Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen går det att se en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnats ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.

Presentationer

Här finns en presentation för dig som vill veta mer.

Presentation ledningsgrupper 2021-04-19

Senast ändrad: