Direkt till innehållet

Om Mikrobiologi Halland

Avdelningen för Klinisk mikrobiologi vid Hallands sjukhus Halmstad analyserar prover åt sjukvården i hela Region Halland. Även epidemiologisk övervakning av infektionsutbrott och bekämpning av antibiotikaresistens hör till arbetet. Den vårdhygieniska verksamheten inom både öppen- och slutenvård jobbar för att förhindra smittspridning inom vården.

Metoder

Det mikrobiologiska laboratoriet analyserar prover inom områdena:

Bakteriologi, virologi, mykologi, parasitologi, vårdhygien och immunologi.

Proverna undersöks med olika tekniker t.ex. bakterieodling och resistensbestämning, påvisande av DNA med molekylärbiologiska tekniker, mikroskopi samt genom att undersöka förekomst av antikroppar.

Ackreditering

Klinisk mikrobiologi är ett provningslaboratorium med ackrediteringsnummer 1367.

En majoritet av analyserna som Klinisk mikrobiologi utför är ackrediterade vilket innebär att de är kvalitetssäkrade. Ackreditering är en kompetensprövning, som i vårt fall sker enligt standard SS EN ISO 15189:2012. SWEDAC, som är tillsynsmyndighet, kontrollerar regelbundet att vi uppfyller kraven. För ackrediteringsstatus per analys se analysförteckningen.Senast ändrad: