Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt sätt, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

Läkemedelsverkets restnoteringslista

Här hittar du länk till Läkemedelsverkets restnoteringslista, en uppdaterad förteckning över restnoterade läkemedel. Förslag på ersättningsläkemedel framgår i de fall ett sådant finns tillgängligt.

TLV - förmånsbeslut


Cuvitru får ett högre pris

Cuvitru, injektionsvätska 200 mg/ml, innehåller humant immunoglobulin (antikroppar) och används för att stärka immunförsvaret, framförallt vid immunbristsyndrom hos vuxna och barn som saknar eller har låg halt av egenproducerat immunoglobulin men även vid behandling av vissa typer av blodcancer.


Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel

Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2019.


Dicloabak ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Dikloabak (diklofenak) är antiinflammatoriskt smärtstillande ögondroppar, utan konserveringsmedel, som används i samband med ögonoperationer. Dicloabak ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 30 augusti 2019.


Två nya biosimilarer till Forsteo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Terrosa och Movymia (teriparatid), som är avsedda för behandling av benskörhet hos vuxna med ökad risk för frakturer, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Besluten gäller från och med den 30 augusti 2019.


Fycompa oral suspension ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Fycompa (perampanel) oral suspension 0,5 mg/ml, som används som tilläggsbehandling vid epilepsi, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 30 augusti 2019.


LV - nyheter


Indragning av tre tillverkningssatser av stolpiller, Alvedon 60mg suppositorier och en tillverkningssats Panodil 60 mg suppositorier

Tre tillverkningssatser av Alvedon 60 mg suppositorier samt en tillverkningssats Panodil suppositorier 60 mg, återkallas från marknaden efter att en häftklammer hittats i ett suppositorium. Föremålet, som bedöms ha kommit in i läkemedlet av misstag under tillverkning är med stor sannolikhet en isolerad händelse, och kan potentiellt orsaka skada i ändtarmen. Som en försiktighetsåtgärd återkallas alla förpackningar från de aktuella tillverkningssatserna.

2019-09-18 13:37


EMA tar fram vägledning för hur nitrosaminer i läkemedel kan undvikas

Efter att nitrosaminföroreningar upptäckts i ett antal läkemedel med kemiskt framställda verksamma ämnen, har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bett den vetenskapliga kommittén CHMP att ta fram en vägledning för hur dessa föroreningar kan undvikas.

2019-09-17 16:06


EMA granskar läkemedel för magbesvär som innehåller ranitidin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller ranitidin. Granskningen görs efter att tester visat att vissa av dessa produkter innehöll en förorening som kallas N-nitrosodimetylamin (NDMA).

2019-09-17 15:54


Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – Fidanacogene elaparvovec

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

2019-09-13 15:08


Granskning av ökad risk för hudcancer med Picato

EMA granskar uppgifter om en eventuellt ökad risk för hudcancer i behandlingsområdet hos patienter som använder läkemedlet Picato (ingenolmebutat). Picato är en gel som används på huden för att behandla akinatisk keratos, en hudåkomma som orsakas av överdriven exponering för solljus.

2019-09-09 12:38


Senast ändrad: