Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Välkommen till Läkemedelskommittén Hallands hemsida!

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information finns på sidan Restnoterade läkemedel som vi uppdaterar kontinuerligt.

Läkemedelskommittén Halland (LkH) i coronatider

Vi på LkHs arbetsutskott har dragit ned kraftigt på vår ordinarie verksamhet så här i coronatider. Utbildningar och verksamhetsbesök är inställda. Istället prioriterar vi områden som att bevaka läkemedelstillgång och läkemedelsförskrivning, bidra med vårt kunnande och perspektiv vid framtagande av vårdriktlinjer och behandlingsråd och att samverka med andra verksamheter, i Region Halland och nationellt.

Vi har skapat ett nytt kapitel i Terapirekommendationer Halland: Covid-19 primärvård. Kapitlet är tänkt att komplettera de halländska vårdriktlinjerna (Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård respektive Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19) som finns publicerade på Vårdgivarwebben.

Maila oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se om du har ett område som du önskar få kommenterat i kapitlet!

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 

TLV - förmånsbeslut


Atectura Breezhaler ingår i högkostnadsskyddet

Atectura Breezhaler (indakaterol/ mometason), som används för regelbunden behandling av astma hos vuxna och barn i åldern 12 år och uppåt, ingå i högkostnadsskyddet från och med 21 november 2020.


Enerzair Breezhaler ingår i högkostnadsskyddet

Enerzair Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium/ mometason), som används för regelbunden behandling av astma hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 november 2020.


TLV har beslutat om att sänka priser på vissa lagerberedningar

I samband med att ändringar i TLV:s föreskrift, HSLF-FS 2017:29 om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention, trädde ikraft den 1 juli i år startade TLV en översyn av prissättningen på lagerberedningar.


Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 december

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2020.


Vitrakvi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Vitrakvi (larotrektinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 november 2020. Begränsningen innebär att Vitrakvi endast subventioneras för patienter som påbörjar sin behandling före 18 års ålder.


Läkemedelsverket - nyheter


Zinc – SENTINEL CH. S.p.A.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


LOTUS Edge Valve System – Boston Scientific Corporation

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Vivostats engångsprodukter – Vivostat A/S

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


ELISIO-H och ELISIO-M dialysatorer – Nipro India Corporation Pvt. Ltd.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


MAC VU360 EKG-system – GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Senast ändrad: