Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information om hur Läkemedelskommittén arbetar med restsituationer finns på sidan Restnoterade läkemedel. Läkemedelskommitténs restnyheter finns i nyhetsarkivet på Vårdgivarwebben.

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland 2023 är nu publicerade. Sedan 2020 finns Terapirekommendationer Halland enbart tillgängligt digitalt, och skickas därför inte ut i tryckt format till förskrivare i regionen.

 

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 TLV - förmånsbeslut


Stesolid får ett högre pris

Stesolid (diazepam) i styrkan 2 mg i förpackningsstorlekarna 25 och 100 tabletter får ett högre pris från och med den 1 juli 2024.


Omvoh ingår i högkostnadsskyddet med förmånsbegränsning

Omvoh (mirikizumab) för behandling av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet subventioneras endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig och behandling med JAK-hämmare inte är lämplig.


Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 juli 2024

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juli 2024.


EpiPen och EpiPen jr får ett högre pris

EpiPen och EpiPen jr (adrenalin) i styrkorna 300 mikrogram respektive 150 mikrogram får ett högre pris från och med den 1 juni 2024.


Oxascand får ett högre pris

Oxascand (oxazepam) i styrkorna 5 mg, 10 mg, 15 mg och 25 mg i förpackningsstorlekarna 25, 50 och 100 tabletter får ett högre pris från och med den 1 juni 2024.


Läkemedelsverket - nyheter


Afinion 2 - Abbott Diagnostics Technologies AS

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Lufthjälpen luftvägsrensare får inte längre säljas

Lufthjälpen luftvägsrensare marknadsförs för användning vid luftvägsstopp men uppfyller inte kraven på CE‍-‍märkning och bör därmed inte användas. Bolaget som säljer produkten har inte kunnat uppvisa något som styrker att den uppfyller kraven för en säker medicinteknisk produkt.


Cosmic - Cambio Healthcare Systems AB

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Bivona neonatala/pediatriska trakeostomikanyler och Bivona Trakeostomikanyler för vuxna - Smiths Medical

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Tibiakomponenter Endo-Model-M och Endo-Model SL - Waldemar Link GmbH & Co.KG

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Senast ändrad: