Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Välkommen till Läkemedelskommittén Hallands hemsida!

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information finns på sidan Restnoterade läkemedel som vi uppdaterar kontinuerligt.

Läkemedelskommittén Halland (LkH) i coronatider

Vi på LkHs arbetsutskott har dragit ned kraftigt på vår ordinarie verksamhet så här i coronatider. Utbildningar och verksamhetsbesök är inställda. Istället prioriterar vi områden som att bevaka läkemedelstillgång och läkemedelsförskrivning, bidra med vårt kunnande och perspektiv vid framtagande av vårdriktlinjer och behandlingsråd och att samverka med andra verksamheter, i Region Halland och nationellt.

Vi har skapat ett nytt kapitel i Terapirekommendationer Halland: Covid-19 primärvård. Kapitlet är tänkt att komplettera de halländska vårdriktlinjerna (Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård respektive Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19) som finns publicerade på Vårdgivarwebben.

Maila oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se om du har ett område som du önskar få kommenterat i kapitlet!

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 

TLV - förmånsbeslut


Trimetoprim Meda får ett högre pris

Trimetoprim Meda, oral suspension, 10 mg/ml är en antibiotikum som i första hand är avsett för barn och används vid okomplicerad urinvägsinfektion och som långtidsprofylax mot återkommande urinvägsinfektioner. Läkemedel i oral suspension är viktiga inom barnsjukvården då små barn i de allra flesta fall inte kan svälja tabletter.


Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 september 2020.


Tolak ingår i högkostnadsskyddet

Tolak som är en läkemedelsbehandling avsedd för lokal behandling av icke-hyperkeratotisk och icke hypertrofisk aktinisk keratos (Olsen-grad I och II) i ansiktet, på öronen, och/eller i hårbotten hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 augusti 2020.


Emgality ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Emgality (galkanezumab) som är en förebyggande läkemedelsbehandling av migrän ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 28 augusti 2020. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar.


Ny beredningsform av Entyvio ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Entyvio (vedolizumab) i den nya beredningsformen injektionsvätska för subkutan administrering ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 augusti 2020. Entyvio är en behandling som används vid de inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom.


Läkemedelsverket - nyheter


Symbia S- och Symbia T-system – Siemens Medical Solutions USA, Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


syngo.via RT Image Suite – Siemens Healthcare GmbH

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


VITROS-system – Ortho Clinical Diagnostics Inc

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


OES koledokofiberskop Olympus CHF typ CB30S – Olympus Medical Systems Corporation

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Olympus videoenteroskop PSF-1 och powerspiralslang för engångsbruk DPST-1 – Olympus Medical Systems Corporation

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Senast ändrad: