Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information finns på sidan Restnoterade läkemedel som vi uppdaterar kontinuerligt.

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland 2022 är snart publicerade till fullo. Sedan 2020 finns Terapirekommendationer Halland enbart tillgängligt digitalt, och skickas därför inte ut i tryckt format till förskrivare i regionen.

Se Terapinytt nr 1 2022 för information om större förändringar och uppdateringar efter årets revidering i respektive kapitel.

 

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 

TLV - förmånsbeslut


Hemlibra ingår i högkostnadsskyddet

Hemlibra (emicizumab) används som förebyggande behandling av blödningsepisoder hos patienter med blödarsjuka, hemofili A, med hämmande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII och svår hemofili A utan inhibitorer.


Airomir, lösning för nebulisator, 1 mg/ml får ett högre pris

Airomir (salbutamol), lösning för nebulisator används bland annat för att behandla astma när behandling med sprayinhalator eller pulverinhalator inte ger tillräcklig effekt eller inte är möjlig. Airomir, lösning för nebulisator, lindrar svår akut astma och är avsett för vuxna, ungdomar och barn över 18 månader.


Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 juni 2022

Oxycodone/Naloxone Sandoz depottablett, VITRAKVI oral lösning och Telfast® filmdragerad tablett finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 juni 2022.


Praluent får utökad subvention

Praluent (alirokumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsning som medför att läkemedlet är subventionerat för behandling av patienter med lägre LDL-nivåer än tidigare.


Tukysa ingår i högkostnadsskyddet

Tukysa (tukatinib) för behandling av så kallad HER2-positiv lokalt avancerad eller spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 maj.


Läkemedelsverket - nyheter


V60-, V60 Plus- och V680-ventilatorer – Respironics California, LLC

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Läkemedelsverket välkomnar Riksrevisionens rapport om apotekstillsynen

Riksrevisionen har flera förslag på hur Läkemedelsverket kan förbättra sin tillsyn. Bland annat pekar man på att myndigheten behöver bli bättre på att följa upp att apoteken vidtar de åtgärder som Läkemedelsverkets tillsyn visat behov av.


3M Nexcare ColdHot Therapy pack classic – 3M Deutschland GmbH

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Egoo SARS-CoV-2-kapslar – Qlife Aps

Säkerhetsmeddelande från marknaden till tillverkare.


ACCUVAC Pro – Weinmann Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Senast ändrad: