Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information om hur Läkemedelskommittén arbetar med restsituationer finns på sidan Restnoterade läkemedel. Läkemedelskommitténs restnyheter finns i nyhetsarkivet på Vårdgivarwebben.

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland 2023 är nu publicerade. Sedan 2020 finns Terapirekommendationer Halland enbart tillgängligt digitalt, och skickas därför inte ut i tryckt format till förskrivare i regionen.

 

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 TLV - förmånsbeslut


Calcitugg får ett högre pris

Calcitugg (kalcium) tuggtablett i styrkorna 500 milligram och 1 gram får ett högre pris från och med 1 mars 2024.


Alvedon, oral suspension, 24 mg/ml, i förpackning om 200 ml får ett högre pris

Alvedon (paracetamol), oral suspension, är ett smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Den flytande beredningsformen oral suspension används till patienter som inte kan svälja tabletter. Alvedon, oral suspension, 200 ml, får ett högre pris från och med den 1 mars 2024.


Ny beredningsform av Remsima ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Remsima injektionsvätska (infliximab) i en ny beredningsform ingår i högkostnadsskyddet med begränsning för patienter med ulcerös kolit, Crohns sjukdom och fistulerande Crohns sjukdom. Beslutet gäller från och med den 1 mars 2024.


Kaftrio och Kalydeco ingår i högkostnadsskyddet för en ny patientgrupp

Kombinationsbehandlingen Kaftrio (elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor) och Kalydeco (ivakaftor) för behandling av cystisk fibros ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention för patienter 6 år och äldre. Nu subventioneras även läkemedlen för kombinationsbehandling av barn från 2 års ålder.


Lithionit i styrkan 42 mg får ett högre pris

Lithionit (litium) i styrkan 42 mg får ett högre pris från och med 1 februari 2024.


Läkemedelsverket - nyheter


TV1 Ventilator - Acutronic Medical Systems AG

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Percept PC implanterbar nervstimulator (INS) – Medtronic Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Jaga inte järntillskott till din nyfödda i sociala medier

Har ditt nyfödda barn fått järntillskott på recept? Ta kontakt med apoteket i god tid så att de kan beställa läkemedlet åt ditt barn. Det är ingen fara om det dröjer några dagar innan behandlingen kan börja. Följ noga läkarens anvisningar och var uppmärksam på doseringen.


Nytt förfarande vid läkemedelsbehandling med järntillskott till nyfödda

När licensläkemedel används för behandling av järnunderskott hos nyfödda är det viktigt att uppmärksamma att såväl dosering som sättet att ge läkemedlet skiljer sig åt från tidigare läkemedel.


Avtagbar preparatpåse i Mölnlycke kundanpassade set och avtagbar preparatpåse enstycksförpackad – Mölnlycke Health Care AB

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Senast ändrad: