Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt sätt, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

Läkemedelsverkets restnoteringslista

Här hittar du länk till Läkemedelsverkets restnoteringslista, en uppdaterad förteckning över restnoterade läkemedel. Förslag på ersättningsläkemedel framgår i de fall ett sådant finns tillgängligt.

TLV - förmånsbeslut


Xeljanz depottablett ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xeljanz 11 mg depottablett (tofacitinib) för behandling av reumatoid artrit ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 20 mars 2020. Begränsningen innebär att Xeljanz endast subventioneras när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.


TLV beslutar att Imbruvica inte ska ingå i högkostnadsskyddet vid mantelcellslymfom

Imbruvica (ibrutinib), filmdragerad tablett om 560 mg, för behandling av så kallat recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att kostnaden för behandling med Imbruvica är rimlig i förhållande till nyttan vid mantelcellslymfom.


Ovaleap ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Ovaleap (follitropin alfa) är ett läkemedel som är avsett att användas vid infertilitet. Ovaleap ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 20 mars 2020. Begränsningen innebär att Ovaleap inte är subventionerat vid äggfrysning av sociala skäl.


Melatonin Orifarm ingår inte i högkostnadsskyddet

Melatonin Orifarm (melatonin) som är avsett för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna ingår inte i högkostnadsskyddet.


Rinvoq ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Rinvoq (upadacitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna som inte har haft tillräcklig behandlingseffekt av TNF-hämmare eller när behandling med TNF-hämmare inte är lämplig.


Senast ändrad: