Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information finns på sidan Restnoterade läkemedel som vi uppdaterar kontinuerligt.

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland 2022 är nu publicerade. Sedan 2020 finns Terapirekommendationer Halland enbart tillgängligt digitalt, och skickas därför inte ut i tryckt format till förskrivare i regionen.

Se Terapinytt nr 1 2022 för information om större förändringar och uppdateringar efter årets revidering i respektive kapitel.

 

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 

TLV - förmånsbeslut


Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med begränsning för ytterligare en patientgrupp

Nu subventioneras Imbruvica, filmdragerade tabletter om 560 mg, också som behandling vid mantelcellslymfom (MCL) som inte svarar tillfredsställande på rituximab-baserade cellgiftskombinationer eller av andra skäl inte bedöms vara lämpliga för behandling med rituximab-baserade cellgiftskombinationer .


Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med begränsning för ytterligare en patientgrupp

Imbruvica (ibrutinib) vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Nu subventioneras Imbruvica även som ensam behandling för patienter med tidigare obehandlad KLL med omuterade IGHV-gener eller med kromosomavvikelsen 11q-deletion.


Ryaltris ingår i högkostnadsskyddet

Ryaltris (mometasonfuroat+olopatidin) för behandling av vuxna och barn från 12 års ålder med måttliga till svåra nasala symtom, det vill säga symtom i näsan, i samband med allergisk rinit, ingår i högkostnadsskyddet.


Cibinqo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Cibinqo (abrocitinib) för behandling av atopisk dermatit ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter med måttlig till svår atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig .


Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober 2022

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2022.


Läkemedelsverket - nyheter


Atellica CH litium_2 (LITH_2) och Atellica CH litium (Li) på Atellica CH 930-analysator – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


GELITA TUFT-IT – GELITA MEDICAL GmbH

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Prismaflex ST60 set, Prismaflex ST100 set och Prismaflex ST150 – Gambro Industries SAS

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Starling Monitor och Starling Monitor SV – Cheetah Medical (Israel) Ltd.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


FARAWAVE pulsfältsablationskateter (PFA-kateter) och FARASTAR pulsfältsablationsgenerator (PFA-generator) – FARAPULSE, Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Senast ändrad: