Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information finns på sidan Restnoterade läkemedel som vi uppdaterar kontinuerligt.

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland 2022 är nu publicerade. Sedan 2020 finns Terapirekommendationer Halland enbart tillgängligt digitalt, och skickas därför inte ut i tryckt format till förskrivare i regionen.

Se Terapinytt nr 1 2022 för information om större förändringar och uppdateringar efter årets revidering i respektive kapitel.

 

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 

TLV - förmånsbeslut


Retsevmo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Retsevmo (selperkatinib) som används för att behandla icke-småcellig lungcancer hos patienter med en specifik genvariant i tumörcellerna ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Retsevmo endast subventioneras för behandling av vuxna med så kallad RET-fusionspositiv avancerad icke-småcellig lungcancer, som inte tidigare behandlats med RET-hämmare.


Melatonin Evolan oral lösning ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Melatonin Evolan oral lösning ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 27 januari 2023. Begränsningen innebär att Melatonin Evolan oral lösning endast ingår i högkostnadsskyddet för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där så kallade sömnhygienåtgärder varit otillräckliga.


Produodopa ingår i högkostnadsskyddet

Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) för behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, ingår i högkostnadsskyddet.


Sibnayal ingår inte i högkostnadsskyddet

Sibnayal (kaliumcitrat och kaliumvätekarbonat) för behandling av njursjukdomen distal renal tubulär acidos (dRTA) ingår inte i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att kostnaden är rimlig i förhållande till den nytta som läkemedlet ger.


Teglutik ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Teglutik (riluzol) för behandling av amyotrofisk lateralskleros (ALS) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter med sväljsvårigheter för vilka tablettbehandling med riluzol inte är lämplig.


Läkemedelsverket - nyheter


Lymphoseek (tilmanocept) 50 micrograms kit for radiopharmaceutical preparation: tillfällig förlängning av hållbarhet

Information till hälso- och sjukvården – DHPC.


Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – UP421

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.


Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – CAR20(NAP)‍-‍T

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.


Advance Micro 14 PTA-ballongkateter med ultralåg profil och Ultrathane universell dränagekateter med Cook-Cope-låsfixering – Cook Incorporated

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


BIOSTOP G bioresorberbar cementrestriktor – DePuy Ireland UC

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Senast ändrad: