Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt sätt, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

Läkemedelsverkets restnoteringslista

Här hittar du länk till Läkemedelsverkets restnoteringslista, en uppdaterad förteckning över restnoterade läkemedel. Förslag på ersättningsläkemedel framgår i de fall ett sådant finns tillgängligt.

TLV - förmånsbeslut


Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel

Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2019 samt 1 januari 2020.


Nucala i två nya beredningsformer ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Nucala (mepolizumab) som används som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 25 oktober 2019.


Buronil får ett högre pris

Buronil (melperon) tabletter 25 mg får ett högre pris från den 1 november 2019.


Cerdelga ingår inte i högkostnadsskyddet

Cerdelga (eliglustat) som är avsett för långtidsbehandling av vuxna patienter med Gauchers sjukdom typ 1 ingår inte i högkostnadsskyddet.


Veltassa får utökad subvention

Veltassa (patiromer), som används för behandling av hyperkalemi hos vuxna, ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till patienter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadierna 3 och 4 för vilka behandling med Resonium inte är lämplig. Den utökade subventionen innebär att Veltassa nu även subventioneras för patienter med CKD stadium 5 för vilka behandling med Resonium inte är lämplig.


LV - nyheter


Kosmetikaköp på nätet kräver vaksamhet

Snart tar julklappshandeln fart på allvar, och allt fler svenskar handlar sina julklappar på nätet. Kosmetika är typiska julklappar och svensken lägger ca 10 miljarder varje år på sådana produkter. Men webhandeln medför också vissa risker. EU-reglerna för kosmetika är till för att användaren inte ska drabbas av till exempel allergiska reaktioner eller utsättas för hälsopåverkande kemikalier.

2019-11-13 10:25


Avregistrering av Myocrisin

Det antireumatiska läkemedlet Myocrisin 100mg/ml, injektionsvätska, lösning, avregistreras i Sverige den första december på begäran av läkemedelsföretaget.

2019-11-12 13:26


Xeljanz bör användas försiktigt hos patienter med hög risk för blodpropp

EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) har i en granskning kommit fram till att Xeljanz (tofacitinib) kan öka risken för blodpropp i lungor eller vener hos patienter som redan har en hög risk för detta.

2019-11-05 12:46


Åtgärder ska minimera risken för allvarliga biverkningar med Lemtrada mot multipel skleros, MS

EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar begränsningar i användningen av Lemtrada (alemtuzumab) hos patienter med skovvis förlöpande multipel skleros, MS. Efter att EU Kommissionen tagit beslut, kommer de nya rekommendationerna att ersätta de tillfälliga åtgärder som utfärdades i april 2019. De nya rekommendationerna innefattar begränsad indikation, nya kontraindikationer samt andra riskminskningsåtgärder.

2019-11-05 12:18


Tabletter och kapslar med diklofenak blir receptbelagda

Läkemedelsverket har beslutat att tabletter och kapslar med diklofenak ska receptbeläggas från den 1 juni 2020. En studie från 2018 indikerar att tidigare kända risker för hjärtkärlbiverkningar också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid.

2019-11-04 13:14


Senast ändrad: