Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information om hur Läkemedelskommittén arbetar med restsituationer finns på sidan Restnoterade läkemedel. Läkemedelskommitténs restnyheter finns i nyhetsarkivet på Vårdgivarwebben.

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland 2023 är nu publicerade. Sedan 2020 finns Terapirekommendationer Halland enbart tillgängligt digitalt, och skickas därför inte ut i tryckt format till förskrivare i regionen.

 

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 TLV - förmånsbeslut


Papaverin APL ingår i högkostnadsskyddet

Papaverin APL (papaverin), i form av lagerberedning (extempore), ingår i högkostnadsskyddet.


Voxzogo ingår inte i högkostnadsskyddet

Voxzogo (vosoritid) för behandling av akondroplasi kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att kostnaden vid användning av Voxzogo motsvarar nyttan.


Abbonate, filmdragerade tabletter, ingår i högkostnadsskyddet

Abbonate (tranylcypromin) för behandling av svåra depressiva episoder hos vuxna patienter med behandlingsresistent egentlig depression som inte har svarat på adekvat standardbehandling med minst två antidepressiva läkemedel (inklusive tricykliska antidepressiva) och effektförstärkning med exempelvis litium ingår i högkostnadsskyddet.


Sotykyu ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Sotyktu (deukravacitinib), som är avsett för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som fått otillräcklig effekt av konventionell och biologisk systemisk behandling, eller där detta inte är lämpligt.


Amimox får inte ett högre pris

Amimox (amoxicillin), filmdragerad tablett, 375 mg, får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.


Läkemedelsverket - nyheter


Xper Flex Cardio Physiomonitoring System - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Zimmer Dermatome-blad - Zimmer Surgical, Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Magnetisk instrumentdrapering - Medline International France SAS

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


IRON_2-reagens till ADVIA kemisystem - Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn kan förebyggas med läkemedelsbehandling

Idag offentliggör Läkemedelsverket nya rekommendationer till vården för att förebygga allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn. Rekommendationen är specifik för kommande virussäsong 2023/2024.


Senast ändrad: