Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information finns på sidan Restnoterade läkemedel som vi uppdaterar kontinuerligt.

Läkemedelskommittén Halland (LkH) i coronatider

Vi på LkHs arbetsutskott har dragit ned kraftigt på vår ordinarie verksamhet så här i coronatider. Utbildningar och verksamhetsbesök är inställda. Istället prioriterar vi områden som att bevaka läkemedelstillgång och läkemedelsförskrivning, bidra med vårt kunnande och perspektiv vid framtagande av vårdriktlinjer och behandlingsråd och att samverka med andra verksamheter, i Region Halland och nationellt.

Vi har skapat ett nytt kapitel i Terapirekommendationer Halland: Covid-19 primärvård. Kapitlet är tänkt att komplettera de halländska vårdriktlinjerna (Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård respektive Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19) som finns publicerade på Vårdgivarwebben.

Maila oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se om du har ett område som du önskar få kommenterat i kapitlet!

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 

TLV - förmånsbeslut


Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 och 31 augusti 2021

Plavix och Caverject Dual utträder ur läkemedelsförmånerna på företagens egen begäran den 31 augusti och 1 augusti 2021.


Trimbow inhalationspulver ingår i högkostnadsskyddet

Trimbow inhalationspulver (beklometasondipropionat, formoterol, glykopyrronium), som används för regelbunden behandling av KOL hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet.


Miniderm Duo ingår i högkostnadsskyddet

Miniderm Duo kräm används för att behandla torr hud. Krämen innehåller en kombination av två substanser, karbamid och glycerol.


Xorox ingår i högkostnadsskyddet

Xorox (aciklovir) är en ögonsalva som används för behandling av herpes simplex-keratit, en form av ögoninfektion. Xorox ingår i högkostnadsskyddet från och med den 18 juni 2021.


Alitretinoin Orifarm mjuka kapslar ingår i högkostnadsskyddet

Alitretinoin Orifarm (alitretinoin) som behandlar svårt kroniskt handeksem kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har visat att kostnaden för Alitretinoin Orifarm är rimlig i förhållande till nyttan.


Läkemedelsverket - nyheter


Philips V60-/V60 Plus-ventilatorer – Respironics California LLC

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


GYNECARE INTERCEED resorberbar vidhäftningsbarriär – Ethicon Sàrl

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


FilmArray Pneumonia plus panel – BioFire Diagnostics LLC

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Sterila kund-kit – M.E.D. Medical Products GmbH

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


basixALPHA fyllningsenhet – Merit Medical Systems Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Senast ändrad: