Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt sätt, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

Läkemedelsverkets restnoteringslista

Här hittar du länk till Läkemedelsverkets restnoteringslista, en uppdaterad förteckning över restnoterade läkemedel. Förslag på ersättningsläkemedel framgår i de fall ett sådant finns tillgängligt.

TLV - förmånsbeslut


Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 februari

Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 februari 2020.


Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel

Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 januari 2020.


Dupixent ingår i högkostnadsskyddet vid svår astma med begränsning

Dupixent (dupilumab), som är avsett för tilläggsbehandling av patienter med svår och otillräckligt kontrollerad astma, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.


Lynparza tabletter ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Lynparza tabletter (olaparib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 13 december 2019. Begränsningen gäller för underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad BRCA-muterad ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som helt eller delvis svarat på första linjens behandling med platinumbaserad kemoterapi.


Itulazax ingår i högkostnadsskyddet

Itulazax (allergenextrakt av björkpollen) ingår i högkostnadsskyddet. Itulazax är en tablett för allergenspecifik immunterapi vid allergisk rinit och/eller konjunktivit orsakad av pollen från björk, al, avenbok, hassel, ek och bok.


LV - nyheter


Läkemedelsverket har beslutat att avslå ansökan om förnyat godkännande för Tiacur, 25 mg/ml och 50 mg/ml, injektionsvätska

Tiacur innehåller ett hjälpämne, klorbutanol, med toxiska egenskaper som kan innebära en risk för patienter vid hög dos eller långvarig behandling. Därför beslutade Läkemedelsverket att avslå ansökan om ett förnyat godkännande. Nuvarande godkännande upphör den 20 februari 2020.

2020-01-16 11:13


Uppdatering av instruktioner för insättning och uttag av Nexplanon (etonogestrel)

Nexplanon (etonogestrel) 68 mg, ett långtidsverkande hormonellt preventivmedel som sätts in under huden, får nya uppdaterade instruktioner för att minimera risken för skador på nerver och blodkärl samt förflyttning av implantatet.

2020-01-15 13:14


Ny rekommendation för behandling och förebyggande av infektioner hos fjäderfä

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en ny rekommendation för behandling och profylax av infektioner hos fjäderfä. Kunskapsdokumentet ger bland annat råd om användning av vacciner som en del i det förebyggande arbetet samt råd om lämplig läkemedelsbehandling av sjukdom när detta är nödvändigt.

2020-01-13 09:48


Batteriladdare till t:slim X2 insulinpump kan orsaka skada - ska bytas ut

Batteriladdaren har en svaghet i sin konstruktion vilket gör att den lätt gått sönder. En skadad batteriladdare som sitter i vägguttaget kan vara strömförande och orsaka allvarlig personskada. Alla som har en t:slim X2 insulinpump uppmanas därför att kontakta sin vårdgivare eller återförsäljare för att byta ut batteriladdaren.

2020-01-13 09:13


Nyheter-2020

2020-01-13 09:13


Senast ändrad: