Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information finns på sidan Restnoterade läkemedel som vi uppdaterar kontinuerligt.

Läkemedelskommittén Halland (LkH) i coronatider

Vi på LkHs arbetsutskott har dragit ned kraftigt på vår ordinarie verksamhet så här i coronatider. Utbildningar och verksamhetsbesök är inställda. Istället prioriterar vi områden som att bevaka läkemedelstillgång och läkemedelsförskrivning, bidra med vårt kunnande och perspektiv vid framtagande av vårdriktlinjer och behandlingsråd och att samverka med andra verksamheter, i Region Halland och nationellt.

Vi har skapat ett nytt kapitel i Terapirekommendationer Halland: Covid-19 primärvård. Kapitlet är tänkt att komplettera de halländska vårdriktlinjerna (Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård respektive Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19) som finns publicerade på Vårdgivarwebben.

Maila oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se om du har ett område som du önskar få kommenterat i kapitlet!

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 

TLV - förmånsbeslut


Forxiga 10 mg ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Forxiga ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare ett användningsområde; förutom behandling av typ 2-diabetes subventioneras Forxiga 10 mg nu även för behandling av hjärtsvikt.


Erleada ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Erleada (apalutamid) som används för att behandla vissa former av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till läkemedlets nuvarande godkända indikationer från och med den 1 maj 2021.


Nubeqa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Nubeqa (darolutamid) som används för att behandla en viss form av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till läkemedlets nuvarande godkända indikation från och med den 1 maj 2021. Begränsningen innebär att Nubeqa endast subventioneras för behandling av vuxna män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom.


Rekovelle ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Rekovelle ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 25 april 2021 . Begränsningen innebär att Rekovelle inte subventioneras vid äggfrysning av sociala skäl.


Utträden ur läkemedelsförmånerna

Behepan och Oestriol Aspen finns bland de läkemedel som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna den 1 maj och 1 oktober 2021.


Läkemedelsverket - nyheter


Aloka Arietta 850 och Aloka Arietta 850SE – Hitachi, Ltd.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Artis zee ceiling-system – Siemens Healthcare GmbH

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Kangaroo-pumpaggregat för sondmatning – Covidien llc

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Silk vista intrakranial stent – Balt Extrusion SAS

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Central Water Plant (CWP) 800 system – Gambro Lundia AB

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Senast ändrad: