Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information finns på sidan Restnoterade läkemedel som vi uppdaterar kontinuerligt.

Läkemedelskommittén Halland (LkH) i coronatider

Vi på LkHs arbetsutskott har dragit ned kraftigt på vår ordinarie verksamhet så här i coronatider. Utbildningar och verksamhetsbesök är inställda. Istället prioriterar vi områden som att bevaka läkemedelstillgång och läkemedelsförskrivning, bidra med vårt kunnande och perspektiv vid framtagande av vårdriktlinjer och behandlingsråd och att samverka med andra verksamheter, i Region Halland och nationellt.

Vi har skapat ett nytt kapitel i Terapirekommendationer Halland: Covid-19 primärvård. Kapitlet är tänkt att komplettera de halländska vårdriktlinjerna (Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård respektive Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19) som finns publicerade på Vårdgivarwebben.

Maila oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se om du har ett område som du önskar få kommenterat i kapitlet!

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 

TLV - förmånsbeslut


Xarelto granulat till oral lösning ingår i högkostnadsskyddet.

Xarelto granulat till oral suspension (rivaroxaban) för behandling av venös tromboembolism ingår i högkostnadsskyddet. Xarelto granulat till oral suspension, det vill säga Xarelto i form av små korn som blandas i vätska för att drickas, är godkänt för behandling av barn och ungdomar under 18 år.


Evrysdi ingår inte i högkostnadsskyddet

Evrysdi (risdiplam) för behandling av spinal muskelatrofi, ingår inte i högkostnadsskyddet. TLV bedömer att kostnaderna för att använda Evrysdi är för höga i förhållande till den nytta företaget har visat.


Forxiga 5 mg får utökad subvention

Forxiga 5 mg ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare två användningsområden. Förutom behandling av typ 1-diabetes subventioneras Forxiga 5 mg nu även för behandling av typ 2-diabetes och hjärtsvikt.


Jardiance 10 mg ingår i högkostnadsskyddet med utökad subvention

Jardiance (empagliflozin) ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare ett användningsområde. Förutom behandling av typ 2-diabetes subventioneras Jardiance 10 mg nu även för behandling av hjärtsvikt.


Kesimpta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Kesimpta (ofatumumab) som är en behandling för vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet subventioneras för patienter med låg till måttlig sjukdomsaktivitet. För dem med högaktiv sjukdom gäller subventionen dock endast när behandling med rituximab inte är lämplig.


Läkemedelsverket - nyheter


ARTIS icono- och ARTIS pheno-system – Siemens Healthcare GmbH

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Vitrification Freeze Kit – FUJIFILM Irvine Scientific, Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


VAS – Region Norrbotten

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Engångs Hemoperfusions patron – Jafron Biomedical Co., Ltd

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


3M EKG-elektrod för övervakning med skumplastkrage – 3M Company

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Senast ändrad: