Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Välkommen till Läkemedelskommittén Hallands hemsida!

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till våra rekommendationer gällande läkemedelsbehandling, information om våra utbildningstillfällen eller ta del av vår tidning Terapinytt!

Information om restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för receptläkemedel. Vid rest-/bristsituation på ett läkemedel som saknar given ersättare gör vi vårt bästa för att ge råd om alternativ behandling. Mer information finns på sidan Restnoterade läkemedel som vi uppdaterar kontinuerligt.

Läkemedelskommittén Halland (LkH) i coronatider

Vi på LkHs arbetsutskott har dragit ned kraftigt på vår ordinarie verksamhet så här i coronatider. Utbildningar och verksamhetsbesök är inställda. Istället prioriterar vi områden som att bevaka läkemedelstillgång och läkemedelsförskrivning, bidra med vårt kunnande och perspektiv vid framtagande av vårdriktlinjer och behandlingsråd och att samverka med andra verksamheter, i Region Halland och nationellt.

Vi har skapat ett nytt kapitel i Terapirekommendationer Halland: Covid-19 primärvård. Kapitlet är tänkt att komplettera de halländska vårdriktlinjerna (Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård respektive Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19) som finns publicerade på Vårdgivarwebben.

Maila oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se om du har ett område som du önskar få kommenterat i kapitlet!

Nyheter från TLV och Läkemedelsverket

 

TLV - förmånsbeslut


Xospata ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xospata (gilteritinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 mars 2021. Begränsningen innebär att Xospata endast subventioneras för patienter som fått blodcancersjukdomen tillbaka eller som inte svarat adekvat på behandling med cellgifter.


Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 mars 2021

Inegy finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagens begäran den 1 mars. Inegy 10 mg/20 mg och 10mg/40mg, 28 och 98 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika finns kvar inom förmånerna.


Suboxone sublingual film ingår i högkostnadsskyddet

Suboxone sublingual film (buprenorfin och naloxon) är en ersättningsbehandling för opiodberoende vuxna och ungdomar i åldern 15 år och äldre som har samtyckt till att behandla sitt beroende.


Praluent fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med bredare subvention

Praluent (alirokumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsning.


Alitretinoin Orifarm mjuka kapslar ingår inte i högkostnadsskyddet

Alitretinoin Orifarm (alitretinoin) som behandlar svårt kroniskt handeksem kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Alitretinoin Orifarm motsvarar kostnaden.


Läkemedelsverket - nyheter


Vaccinet från AstraZeneca inte defekt

Den specifika tillverkningssats från tillverkaren AstraZeneca som användes i Västra Götalandsregionen var inte defekt när den lämnade tillverkaren, meddelar företaget. Det var sedan ett fåtal akuta allergiska reaktioner uppstått som Västra Götalandsregionen igår torsdag beslutade att pausa vaccinationen i väntan på utredning.


Lagerberedningen Melatonin AGB avregistreras

Den 23 maj 2021 avregistreras lagerberedningen Melatonin AGB och produkten får därefter inte säljas. Det finns ett flertal läkemedel innehållande melatonin godkända på den svenska marknaden.


Combat Application Tourniquet (C-A-T) – C-A-T Resources

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Återupplivningssystem neonatal – Intersurgical Ltd.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.


Strata II-, Delta- och CSV-flödeskontrollventiler och -shuntar – Medtronic Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare. 


Senast ändrad: