Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt sätt, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

Läkemedelsverkets restnoteringslista

Här hittar du länk till Läkemedelsverkets restnoteringslista, en uppdaterad förteckning över restnoterade läkemedel. Förslag på ersättningsläkemedel framgår i de fall ett sådant finns tillgängligt.

Om innehållet
Senast ändrad: