Direkt till innehållet

Region Hallands rekommendation för TNF-alfa-hämmare

Grundläggande rekommendation

Subkutant

 • Förstahandsval är adalimumab, se preparatval nedan.
 • Vid behov av alternativ kan etanercept användas, se preparatval nedan.

Observera att valet av förpackningsstorlek har mycket stor betydelse för den årliga behandlingskostnaden. Större förpackningsstorlekar har genomgående lägre pris än mindre.

Infusion

 • Förstahandsval är infliximab, se preparatval nedan.

Preparatval

Adalimumab

 1. Vid nyinsättning av adalimumab ska 6-pack HukyndraIdacio eller Hyrimoz väljas.
 2. Patienter ordinerade Humira – ska switcha till 6-pack Hukyndra, Idacio eller Hyrimoz.
 3. Patienter ordinerade 2-pack Hyrimoz – ska byta till 6-pack Hyrimoz.

Observera att Humira inte är ett alternativ vid nyinsättning.

Infliximab

 1. Vid nyinsättning av infliximab ska Zessly väljas.
 2. Vid behov av alternativ kan Remsima väljas.

Etanercept

 1. Vid nyinsättning av etanercept som alternativ TNF-alfa-hämmare ska 12-pack Erelzi väljas.
 2. Patienter ordinerade Enbrel – ska switcha till 12-pack Erelzi.
 3. Patienter ordinerade 4-pack Benepali – ska byta till 12-pack Benepali.

Observera att Enbrel inte är ett alternativ vid nyinsättning.

 

Regionens rekommendation av switch tar hänsyn till helhetsbilden, som inkluderar patientens perspektiv, eventuellt merarbete för förskrivare och sjuksköterskor samt skillnaden i läkemedelskostnad.

 

Rekommendationen är framtagen med stöd av Läkemedelskommittén Hallands övergripande ställningstagande gällande biosimilarer (pdf) och Europeiska läkemedelsmyndighetens ställningstagande gällande utbytbarhet av biosimilarer.

 

Finns frågor kring rekommendationen är du alltid välkommen att kontakta Läkemedelsfunktionen vid Regionkontoret: lakemedelsstrategi@regionhalland.se

 

Rekommendation uppdaterad 2024-04-15Senast ändrad: