Direkt till innehållet

Försäkringsmedicinsk utbildning

För läkare och verksamheter i Region Halland.

Region Halland erbjuder ett flertal utbildningar i försäkringsmedicin, riktade till olika målgrupper:

 • Lagändringar inom socialförsäkringen ska ge större flexibilitet och ökad trygghet. Under 2022 kommer det att komma flera olika förändringar inom socialförsäkringsområdet. Syftet med förändringarna är att uppnå större flexibilitet, ökad trygghet, ökad möjlighet att ta tillvara individens arbetsförmåga och att fullfölja rehabilitering till det egna arbetet. Socialförsäkringen består av olika delar, däribland sjukförsäkringen. Här beskrivs kortfattat några av de förändringar inom sjukförsäkringen som kan vara bra att känna till för dig som arbetar med sjukskrivningsprocessen.

  Allmän information om lagändringen

  Fördjupad information om lagändringen

 • Försäkringskassan och Region Halland bjuder även in till öppna lunchseminarier, vid tre tillfällen, via Teams för dig som arbetar med sjukskrivningsprocessen. En kort presentation om lagändringarna och möjlighet att ställa frågor kommer att ges under seminariet. Klicka på någon av länkarna till respektive seminarium om du vill delta, ingen föranmälan behövs. Innan seminariet är det bra att läsa igenom det fördjupade bildspelet som finns här ovan.

  9 februari mellan klockan 12.00–13.00   Klicka här för att ansluta till mötet28 februari mellan klockan 12.00–12.45   Klicka här för att ansluta till mötet15 mars mellan klockan 12.00–12.45   Klicka här för att ansluta till mötet

 • Försäkringsmedicin för AT-läkare, FoU se Kompetensportalen
 • Försäkringsmedicin för ST-läkare, FoU se Kompetensportalen
 • Försäkringsmedicinsk fördjupningsutbildning riktad till funktionen ”Läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin”.
 • Grundkurs i försäkringsmedicin och rehabsamordning för övrig hälso- och sjukvårdspersonal, rehabteam, AF-handläggare, socialsekreterare och övriga externa rehabaktörer i Region Halland. Utbildningen ges i samarbete med Samordningsförbundet. Anmälan görs via www.sfhalland.se
 • Verksamhetsförlagd utbildning i försäkringsmedicin anpassad efter verksamhetens behov och önskemål. Utbildningen ges i samarbete med Försäkringskassan.

För förfrågan kontakta Frida.lindh@regionhalland.se

Senast ändrad: