Direkt till innehållet

Försäkringsmedicinsk utbildning

Region Halland erbjuder ett flertal utbildningar i försäkringsmedicin, riktade till olika målgrupper.

 

Aktuella utbildningar:

  • Lagändringar inom socialförsäkringen ska ge större flexibilitet och ökad trygghet. Under 2022 sker flera olika förändringar inom socialförsäkringsområdet. Syftet med förändringarna är att uppnå större flexibilitet, ökad trygghet, ökad möjlighet att ta tillvara individens arbetsförmåga och att fullfölja rehabilitering till det egna arbetet. Socialförsäkringen består av olika delar, däribland sjukförsäkringen. Här beskrivs kortfattat några av de förändringar inom sjukförsäkringen som kan vara bra att känna till för dig som arbetar med sjukskrivningsprocessen.

Allmän information om lagändringar januari och februari 2022

Fördjupad information om lagändringar januari och februari 2022

Fördjupad information om lagändringar september 2022

  • Försäkringsmedicin för AT-läkare, FoU se Kompetensportalen
  • Försäkringsmedicin för ST-läkare, FoU se Kompetensportalen
  • Försäkringsmedicinsk fördjupningsutbildning riktad till funktionen ”Läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin”.
  • Grundkurs i försäkringsmedicin och rehabsamordning för övrig hälso- och sjukvårdspersonal, rehabteam, AF-handläggare, socialsekreterare och övriga externa rehabaktörer i Region Halland. Utbildningen ges i samarbete med Samordningsförbundet. Anmälan görs via www.sfhalland.se
  • Verksamhetsförlagd utbildning i försäkringsmedicin anpassad efter verksamhetens behov och önskemål. Utbildningen ges i samarbete med Försäkringskassan.

För förfrågan kontakta Frida.lindh@regionhalland.seSenast ändrad: