Direkt till innehållet

Försäkringsmedicinsk utbildning

För läkare och verksamheter i Region Halland.

Region Halland erbjuder ett flertal utbildningar i försäkringsmedicin, riktade till olika målgrupper:

  • Försäkringsmedicin för AT-läkare, FoU se Kompetensportalen
  • Försäkringsmedicin för ST-läkare, FoU se Kompetensportalen
  • Försäkringsmedicinsk fördjupningsutbildning riktad till funktionen ”Läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin”.
  • Grundkurs i försäkringsmedicin och rehabsamordning för övrig hälso- och sjukvårdspersonal, rehabteam, AF-handläggare, socialsekreterare och övriga externa rehabaktörer i Region Halland. Utbildningen ges i samarbete med Samordningsförbundet. Anmälan görs via www.sfhalland.se
  • Verksamhetsförlagd utbildning i försäkringsmedicin anpassad efter verksamhetens behov och önskemål. Utbildningen ges i samarbete med Försäkringskassan.

För förfrågan kontakta Frida.lindh@regionhalland.se

Senast ändrad: