Direkt till innehållet

Kognition och kommunikation

Utbildningar via leverantörer

Onlinekurser Abilia

Kurser och webinar Abilia

Tobi Dynavox

_________________________________

En av Dakos uppgifter är att sprida kunskap om kommunikation och kommunikationshjälpmedel. Vi ordnar regelbundet kostnadsfria utbildningar för förskrivare. Kontakta oss – vi ordnar utbildning på förfrågan.

Vi arrangerar också utbildningar för skolor, särskilda boenden, dagliga verksamheter med flera. Kontakta oss för offert.

Dakos utbildningar kommer du åt via Region Hallands kompetensportal.

Länk till kompetensportalen för er som jobbar inom kommunen eller är privat vårdgivare.

Länk till kompetensportalen för er som jobbar inom Region Halland

Välj kategori "hjälpmedel" eller sök på "dako" så får du upp alla våra utbildningar.

 

Webbinarier

Vi ordnar regelbundet webbinarier på 30 min eller en timme som kan handla om samtalsapparater, läs- och skrivhjälpmedel, enkla eller avancerade styrsätt och tips på appar och program från Datateket. Anmäl dig via kompetensportalen.

 

Exempel på utbildningar (andra anordnas utifrån önskemål):

Grundkurser/utbildning:

InPrint 3: Hur man skapar kommunikationskartor, arbetsblad, scheman, veckobrev, instruktioner, sociala berättelser med mera med stöd av bilder och symboler.

Boardmaker: Hur man skapar kommunikationskartor, arbetsblad, scheman, veckobrev, instruktioner med mera med stöd av bilder och symboler.

SymWriter: Grundläggande funktioner i SymWriter som att skriva med tangentbord eller skrivmiljö med stöd av symboler och talsyntes. Hur man ändrar i en befintlig skrivmiljö.

Communicator 5: Hur man ändrar och lägger till fraser, bilder, kommandon och sidor i en anpassning samt kalibrerar ögonstyrning.

Grid 3: Hur man ändrar en anpassning och lägger till fraser, bilder, kommandon och nya sidor, redigerar på avstånd samt hur man för över anpassningen till appen GridPlayer.

 

Vad innebär kommunikationssvårigheter - och hur kan vi förbättra kommunikationen?

Dialog om orsaken till svårigheterna och vilka metoder eller hjälpmedel som kan förändra förutsättningarna på kort eller lång sikt.

Enkla styrsätt: Vi går igenom anpassningar som man lätt kan göra i brukarens egen dator. Visar sortimentet av enklare styrsätt som joystick, rullboll, skärmtangentbord och talsyntes. Mycket tid att prova själva.

Avancerade styrsätt: Vi går igenom huvudmus, munjoystick, ögonstyrning. Vi pratar om vad man ska tänka på inför utprovning och vid val av hjälpmedel. Det ges möjlighet att prova själv.

 

Visningar:

Appvisningar – Genomgång av applikationer till iOS (iPhone, iPad) och Android. Olika teman, t.ex. appar vid läs- och skrivsvårigheter, appar för kommunikation och appar för språk och lek. Ange vilken kategori av appar du är intresserad av.

Programvisningar - Datorprogram som går att anpassa på olika sätt och användas med olika styrsätt. Vi visar också program som kan vara till hjälp för människor med olika funktionsnedsättningar. Exempelvis för lek, fritid och träning både för barn och vuxna.

Workshops

Till en workshop kommer du med en frågeställning eller en anpassning som du vill ha hjälp med. Arbetsterapeut, logoped, pedagog och tekniker finns tillgängliga för att hjälpa till beroende på frågeställning. Vi kan erbjuda workshops i alla kommunikationsprogram som kan förskrivas liksom i olika styrsätt. Du är också välkommen om du bara vill titta, prova på och få inspiration och idéer.

Studiebesök

Du och din verksamhet är välkomna till Dako på studiebesök. Vi visar Dakos verksamhet och berättar vad vi kan hjälpa till med. Studiebesök varar ca en timme och är kostnadsfritt en gång per år.Senast ändrad: