Direkt till innehållet

Mag- och tarmsjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar inkluderar inflammatorisk tarmsjukdom, levercirrhos, appendicit (blindtarmsinflammation) och gallvägssjukdomar. Uppdraget innefattar bland annat behovs- och gapanalys, att utse nationella arbetsgrupper, omvärldsbevakning, kunskapsstöd och nivåstrukturering.

Mer om det nationella programområdet för mag- och tarmsjukdomar finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida för kunskapsstyrning vård.

Region Hallands arbete med ordnat införande

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Senast ändrad: