Direkt till innehållet

Beslutsstöd läkemedelshantering

Blandbarhet

APL Expertforum svarar på frågor om sortiment samt frågor om blandbarhet hos infusionsläkemedel.

Telefon: 010-447 96 90

E-post: sortiment@apl.se

Webbsida: https://www.apl.se/

Dela och krossa

I FASS finns information om delbarhet för vissa preparat. När du har sökt fram rätt läkemedel klicka då på delbarhetsinformation under bilden på läkemedlet.

Lagrings- och användningstider

Med lagringstid i bruten förpackning menas tiden mellan tillredning/iordningställande (exempelvis upplösning, tillsats, applicering av infusionsaggregat) av det sterila läkemedlet fram till uttag av första dosen.

För fullständig information om lagrings- och användningstider följ länk;

Svensk läkemedelsstandard (Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel)

Läkemedel i PEG

Läkemedel kan ges via PEG och då helst i flytande form: mixturer, lösningar, brustabletter. När ett läkemedel ges i sond eller PEG, används det på ett sätt som i de allra flesta fall inte finns beskrivet i den godkända produktinformationen (produktresumé och bipacksedel).

Läkemedelsverket har tagit fram ett omfattande kunskapsstöd för enteral läkemedelsadministrering.

Tablettidentifiering

Som ett stöd vid tablett- och kapselidentifiering finns en sökfunktion i FASS. Färger, märkning och brytskåra kan anges för att snäva in sökningen. Bilder finns för många preparat men observera att databasen inte är helt komplett.

Senast ändrad: