Direkt till innehållet

Stöd- och behandlingsplattformen

Regioner kan ansluta sig till en nationell plattform som erbjuder patienter stöd- och behandlingsformer via 1177.

Två piloter

Region Halland är ansluten till plattformen och under 2016 bedrevs två pilotverksamheter: KBT-behandling via nätet för ångest (Vårdcentralen Falkenberg) och Min hälsoplan (Neurohabiliteringen på Vårdcentralen Kolla). Piloten för KBT fortsatte fram till och med september 2017 med att ta emot fler patienter, detta för att få ett större underlag för utvärdering. I fliken till vänster kan du läsa mer om piloterna.

Båda piloterna är nu avslutade (se rapporter i högerspalt). Under sista kvartalet av 2017 kommer dock Vårdcentralen Falkenberg att fortsätta erbjuda KBT via nätet för ångest och oro i begränsad omfattning.

Varför stöd och behandlingar via nätet?

Bakgrunden är behovet av alternativa behandlingsformer för att möta utvecklingen inom hälso- och sjukvården, något som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Socialdepartementet lyft som en viktig fråga.

Att kunna få stöd och behandling via nätet ger patienten fler valmöjligheter när det gäller behandlingsformer. Det ökar också patientens medverkan i sin egen hälsa och vård, tillgängligheten till vården och kan på sikt minska kostnader inom hälso- och sjukvården.

Vad kan det handla om för typ av stöd och behandlingar?

Exempel på behandlingar via nätet är KBT-behandling mot ångest och depression, smärta, sömnproblem, tinnitus och screening vid alkohol- och drogproblem och stöd kan exempelvis ges i form av hälsoplan och instruktioner inför operation.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta systemförvaltningen via ett ärende i Servicedesk, använd mall eHälsa – Övriga tjänster

Kontaktpersoner

Anna Thelin, Objektledare

Boel Göransson, ObjektsspecialistRelaterad information

Introduktionsfilm om stöd och behandling via nätet

Patientinformation KBT via nätet - Folder för utskrift till patienter

Patientinformation KBT via nätet - Information på www.1177.se/Hallad

Patientinformation om KBT för ångest - Information på www.1177.se/Hallad

Allmän presentation i Powerpoint

Rapport KBT-behandling via nätet

Rapport Införande Stöd och behandling via nätet

Senast ändrad: