Direkt till innehållet

Rutiner Vårdsystem

Här finns alla rutiner gällande de olika vårdsystem samlade.

Under respektive vårdsystem finns länkar till de rutiner som gäller för varje system.

1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se
Titel: 1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-17
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster - Kommunikation
Medicinsk term:
Fastställare: Kommunikationsdirektör
1177 Vårdguidens e-tjänster
Titel: 1177 Vårdguidens e-tjänster
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Begränsning av vårdnadshavares åtkomst till minderårigs invånartjänst
Titel: Begränsning av vårdnadshavares åtkomst till minderårigs invånartjänst
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-16
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Barn - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
E-tjänster på 1177.se - handläggning inkommande ärenden
Titel: E-tjänster på 1177.se - handläggning inkommande ärenden
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-10
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Formulär 1177.se - handläggning
Titel: Formulär 1177.se - handläggning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-12
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster - Patient - Administrativa processer
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hantering av vårdnadshavares åtkomst till barnets journal via 1177
Titel: Hantering av vårdnadshavares åtkomst till barnets journal via 1177
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-28
Huvudförfattare: Glansberg Christina HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken gemensamt
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster - Journal - Min journal på nätet
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Journal - kommunikation med patienter
Titel: Journal - kommunikation med patienter
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-11
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Hantering av information - Elektronisk post - 1177 Vårdguidens e-tjänster - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Samtycke till annan vårdgivare av patient
Titel: Samtycke till annan vårdgivare av patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-11-20
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Patient - IT Vårdsystem - VAS - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Uppgifter som ej publiceras i 1177 Journalen respektive Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Titel: Uppgifter som ej publiceras i 1177 Journalen respektive Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-14
Huvudförfattare: Lückander Staffan RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - 1177 Vårdguidens e-tjänster - Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
VAS bevakningsformulär- Rehabiliteringskliniken
Titel: VAS bevakningsformulär- Rehabiliteringskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Vårdguidens e-tjänster 1177 - hantering av inkommande ärenden
Titel: Vårdguidens e-tjänster 1177 - hantering av inkommande ärenden
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-31
Huvudförfattare: Andersson Marie R HS REH
Redaktör: Andersson Marie R HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Administrativa anteckningar – Område 1 HS
Titel: Administrativa anteckningar – Område 1 HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-26
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Område 1
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Områdeschef
Amniocentessvar - KK Varberg
Titel: Amniocentessvar - KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-26
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS - Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Anestesiläkarbedömning förlossningen – KK Varberg
Titel: Anestesiläkarbedömning förlossningen – KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-07
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Varberg vårdadministration
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS
Titel: Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-06-21
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Auroraremisser – KK Halmstad
Titel: Auroraremisser – KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-10-20
Huvudförfattare: Neij Annika HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS
Titel: Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-09-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Besökstyper – definition, regler och kommentarer
Titel: Besökstyper – definition, regler och kommentarer
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-19
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Bevakning av avbokade via webb
Titel: Bevakning av avbokade via webb
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-25
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad
Titel: Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-11
Huvudförfattare: von Bothmer Östling Katarina HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnokliniken Halmstad vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning avbokade besök från webb
Titel: Bevakning avbokade besök från webb
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-03-08
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad
Titel: Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 – KKH
Titel: Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 – KKH
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-12-05
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakningar inom Ögonkliniken
Titel: Bevakningar inom Ögonkliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-04-26
Huvudförfattare: Nilsson Maria K HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖNH
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad
Titel: Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-12-19
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg
Titel: Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-12-19
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Brev och intyg i VAS-PAKO – KK HS
Titel: Brev och intyg i VAS-PAKO – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-24
Huvudförfattare: Johansson Elisabeth D HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Clinic24 Närsjukvården rutinhandbok
Titel: Clinic24 Närsjukvården rutinhandbok
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-11
Huvudförfattare: Esbjörnsdotter Midtvedt Marlene NSVH
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Vårdcentralen Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - Sekretess - VAS - Informationssäkerhet - Patientomhändertagande - Samordning och samverkan
Medicinsk term: Allmänmedicin
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Titel: Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH
Titel: Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-10-31
Huvudförfattare: Klintefors Lena HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Patient - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Diagnoskoder i primärvården - anvisningar
Titel: Diagnoskoder i primärvården - anvisningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-01-17
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Diagnos
Medicinsk term:
Fastställare: Platsansvarig läkare
Diagnosregistrering i VAS – KK HS
Titel: Diagnosregistrering i VAS – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-19
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Diagnossättning – Obstetrix – KK HS
Titel: Diagnossättning – Obstetrix – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda ADH HFS KOM
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad
Titel: Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-25
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Halmstad vårdadministration
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Dokumentation av journaltyp administration
Titel: Dokumentation av journaltyp administration
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-07
Huvudförfattare: Arvidsson Dagmar NSVH
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Pandemiuppdrag Närsjukvården Halland
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Patientinformation - Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentation och kodning - Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvård
Titel: Dokumentation och kodning - Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-26
Huvudförfattare: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Remisser - Inskrivning, Permission, Utskrivning - Sekretess - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Dokumentation som undantas signering
Titel: Dokumentation som undantas signering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-19
Huvudförfattare: Holmefalk Ulla HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Drogtest utan förvarning - handläggning
Titel: Drogtest utan förvarning - handläggning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-23
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Epikrisskrivning – KK HS
Titel: Epikrisskrivning – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Fakturering Polis
Titel: Fakturering Polis
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-04-25
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Fakturering - VAS - Administrering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och kontaktperson
Titel: Fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och kontaktperson
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - VAS - Anhöriga och närstående - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Födelseanmälan – kemlabprover på nyfödda vid avbrott – KK HS
Titel: Födelseanmälan – kemlabprover på nyfödda vid avbrott – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-11-17
Huvudförfattare: Samuelsson Ellen
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
GBS hos gravid - dokumentation
Titel: GBS hos gravid - dokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-01-25
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Hemsjukvård, hembesök - registrering
Titel: Hemsjukvård, hembesök - registrering
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-12-16
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Icke gravida på Graviditets- och ultraljudsmottagning - KK Halmstad
Titel: Icke gravida på Graviditets- och ultraljudsmottagning - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-05-17
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda ADH HFS KOM
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Nyckelord: Patient - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Inloggning - lösenord, upplåsning och byte
Titel: Inloggning - lösenord, upplåsning och byte
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-17
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - NCS Läkemedelsmodul - VAS - SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS - Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Journal - Försegling och vårdnadshavares tillgång till barns journal via nätet
Titel: Journal - Försegling och vårdnadshavares tillgång till barns journal via nätet
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-26
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Min journal på nätet - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Journal - kommunikation med patienter
Titel: Journal - kommunikation med patienter
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-11
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Hantering av information - Elektronisk post - 1177 Vårdguidens e-tjänster - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journal - preparering, transport och skanning
Titel: Journal - preparering, transport och skanning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-08-09
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Journaldokumentation studerande
Titel: Journaldokumentation studerande
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-16
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Vårdgivarwebben - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalförstöring - ta bort text i signerad eller låst anteckning
Titel: Journalförstöring - ta bort text i signerad eller låst anteckning
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-01-22
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Obstetrix - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalgranskning - uppdrag
Titel: Journalgranskning - uppdrag
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-30
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Patientdatalagen - IT-behörighet och loggning - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Journalskrivning i VAS - KK HS
Titel: Journalskrivning i VAS - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Journalspärr - VAS och NPÖ
Titel: Journalspärr - VAS och NPÖ
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-11-04
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patientdatalagen - Journal - VAS - IT Vårdsystem - Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Kallelser
Titel: Kallelser
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-03
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Avgifter
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Kallelser - Öppen kallelse
Titel: Kallelser - Öppen kallelse
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-03
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Redaktör: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: VAS - Patientinformation
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Klamydiatest via webben
Titel: Klamydiatest via webben
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-13
Huvudförfattare: Karlsson Malin A ADH MIB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Extern webb
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Kodning slutenvård – KK HS
Titel: Kodning slutenvård – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-13
Huvudförfattare: Astorsson Ann-Margret HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Koloskopiremiss
Titel: Koloskopiremiss
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-05
Huvudförfattare: Berggren Annika HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Remisser - Journal - Patientinformation - VAS - Processer
Medicinsk term: Kirurgiska specialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Konsultation
Titel: Konsultation
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-05-16
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Kvälls- och helgmottagingen - VAS-behörighet
Titel: Kvälls- och helgmottagingen - VAS-behörighet
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-10
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: VAS - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Labbsvar - larmgränslista
Titel: Labbsvar - larmgränslista
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-08
Huvudförfattare: Hillarp Andreas ADH KEM HSD
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord: VAS - Remisser
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Loggkontroll patientjournalsystem
Titel: Loggkontroll patientjournalsystem
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-11
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - Journal - Patientdatalagen - VAS - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Loggutdrag till patient
Titel: Loggutdrag till patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-08
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - Journal - Patientdatalagen - VAS - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination perioperativ
Titel: Läkemedel - ordination perioperativ
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-11-29
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Perioperativa förberedelser - NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Makulering av öppenvårdsbesök som ej blir av
Titel: Makulering av öppenvårdsbesök som ej blir av
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-05
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Narkosbedömning – registrering och dokumentation
Titel: Narkosbedömning – registrering och dokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-27
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Omvårdnadsdokumentation i slutenvård Barn- och ungdomskliniken
Titel: Omvårdnadsdokumentation i slutenvård Barn- och ungdomskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-09-06
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Onkologisk behandling - registrering och kodning
Titel: Onkologisk behandling - registrering och kodning
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-09-24
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Avgifter - Diagnos
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Operationsanteckning poliklinisk – KK HS
Titel: Operationsanteckning poliklinisk – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-17
Huvudförfattare: Magnusson Lisbeth HS BARN
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS - Provisio
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Operationsanteckning slutenvård - KK HS
Titel: Operationsanteckning slutenvård - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-06
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Picsara - Arkivering av digitalt journalmaterial
Titel: Picsara - Arkivering av digitalt journalmaterial
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-24
Huvudförfattare: Fermheden Jeanette HS MTA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Arkiv - Picsara - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Picsara - lagra film och foto
Titel: Picsara - lagra film och foto
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-08-23
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Journal - VAS - Picsara - Fotografering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Registrera utan betalning – KK HS
Titel: Registrera utan betalning – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-06
Huvudförfattare: Johansson Elisabeth D HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Registrering färdigvårdade mammor med barn på avd 17
Titel: Registrering färdigvårdade mammor med barn på avd 17
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-12-29
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: BB Halmstad
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Registrering och kodning - onkologisk behandling – KK HS
Titel: Registrering och kodning - onkologisk behandling – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Registrering och kodning av medicinska aborter - KK HS
Titel: Registrering och kodning av medicinska aborter - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-06
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda ADH HFS KOM
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Registrering vårdkontakt – kommunikation centralreception
Titel: Registrering vårdkontakt – kommunikation centralreception
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-16
Huvudförfattare: Jagerstål Catarina HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Regionservice
Nyckelord: Avgifter - Patient - VAS - Stödverksamhet
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Remiss till Smärtrehabiliteringen Hallands sjukhus Varberg
Titel: Remiss till Smärtrehabiliteringen Hallands sjukhus Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-12
Huvudförfattare: Johansson Hanna HS ANE
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Samordning och samverkan - VAS - Rehabilitering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Remiss till gyn onkologisk klinik eller gyn klinik i Lund respektive Goteborg – KK HS
Titel: Remiss till gyn onkologisk klinik eller gyn klinik i Lund respektive Goteborg – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-29
Huvudförfattare: Astorsson Ann-Margret HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Remisshantering inom kardiologin
Titel: Remisshantering inom kardiologin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-30
Huvudförfattare: Skoglund Elin HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Patient - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Remissvar - mottagningsbesök och polop-besök
Titel: Remissvar - mottagningsbesök och polop-besök
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-10-13
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Riktlinje för specialistvårdsremisser
Titel: Riktlinje för specialistvårdsremisser
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-09-28
Huvudförfattare: Månsson Lovisa HS REH
Redaktör: Persson Susanne C ADH HFS KANSLI
Gäller för: Kommunikation Halland - Hörselhabiliteringen Halland - Hörselmottagningen Halland - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Fakturering
Medicinsk term: Öron, näsa, hals (ÖNH)
Fastställare: Verksamhetschef
Riskanalys - VAS behörigheter
Titel: Riskanalys - VAS behörigheter
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-10-15
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Rutin för bokning i Carita samt dokumentation i VAS för paramedicinare i Specialisttandvård
Titel: Rutin för bokning i Carita samt dokumentation i VAS för paramedicinare i Specialisttandvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-06
Huvudförfattare: Andersson Marie R HS REH
Redaktör: Andersson Marie R HS REH
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus - Kuratorsmottagningen och Psykologmottagningen Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Röntgen - driftsstopp Sectra PACS
Titel: Röntgen - driftsstopp Sectra PACS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-11
Huvudförfattare: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Röntgen Halland
Nyckelord: Driftstopp - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Samtycke till annan vårdgivare av patient
Titel: Samtycke till annan vårdgivare av patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-11-20
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Patient - IT Vårdsystem - VAS - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Samtycke vid remiss/remissvar till annan vårdgivare – information till dig som patient
Titel: Samtycke vid remiss/remissvar till annan vårdgivare – information till dig som patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-11-20
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patientinformation - Informationssäkerhet - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Sekretess och samtycken
Titel: Sekretess och samtycken
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-30
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Lagar och krav - Patientdatalagen - Sekretess - Journal - VAS - Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Skyddade personuppgifter
Titel: Skyddade personuppgifter
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-10
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Lagar och krav - Sekretess - Personuppgiftsansvar - Journal - IT Vårdsystem - VAS - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Specialistvårdsremiss infertilitet – KK HS
Titel: Specialistvårdsremiss infertilitet – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-06-24
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Standardiserad förlängd öppenvård (SFÖ) – dokumentation och registrering
Titel: Standardiserad förlängd öppenvård (SFÖ) – dokumentation och registrering
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-01
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Patient - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Sökord med definitioner epikris
Titel: Sökord med definitioner epikris
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-06-25
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Uppföljning och förbättringar - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Sökord med definitioner heldygnsvård
Titel: Sökord med definitioner heldygnsvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-06-25
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Uppföljning och förbättringar - Patientsäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Sökord med definitioner utredningssammanfattning
Titel: Sökord med definitioner utredningssammanfattning
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-05-28
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Taligenkänningsdiktat - administrativ hantering
Titel: Taligenkänningsdiktat - administrativ hantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-11
Huvudförfattare: Cavrak Anna HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Trafikmedicin: Neuropsykologiska bedömningar på rehabiliteringskliniken
Titel: Trafikmedicin: Neuropsykologiska bedömningar på rehabiliteringskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-01-09
Huvudförfattare: Stenberg Antje HS REH
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord: Patient - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Uteblivna besök och sent återbud för Vårdcentralen Halland
Titel: Uteblivna besök och sent återbud för Vårdcentralen Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-07
Huvudförfattare: Arvidsson Dagmar NSVH
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: VAS - Patient - Avgifter
Medicinsk term:
Fastställare: Områdeschef
Utskrivningsinformation för patient - ÖNH
Titel: Utskrivningsinformation för patient - ÖNH
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-06
Huvudförfattare: Andersson Henrik L HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Inskrivning, Permission, Utskrivning - Administrativa processer - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
VAS - Inskrivning, utskrivning och överflyttning av patient på vårdavdelning
Titel: VAS - Inskrivning, utskrivning och överflyttning av patient på vårdavdelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-06-22
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS - OBS-knappen
Titel: VAS - OBS-knappen
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-09
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
VAS - Omvårdnadsdokumentation i slutenvård
Titel: VAS - Omvårdnadsdokumentation i slutenvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-28
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - Remisser och remissvar
Titel: VAS - Remisser och remissvar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Informationssäkerhet - Hantering av information - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
VAS - Reservnummer
Titel: VAS - Reservnummer
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-06-02
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
VAS - Smitta markering
Titel: VAS - Smitta markering
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-01-03
Huvudförfattare: Gröndal Anette NSVH
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
VAS - Tvångsvårdsregistrering
Titel: VAS - Tvångsvårdsregistrering
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-06-15
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Hantering av information - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS - Varning och överkänslighet
Titel: VAS - Varning och överkänslighet
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-24
Huvudförfattare: Gröndal Anette NSVH
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
VAS - anteckningstyper, definitioner, heldygnsvård
Titel: VAS - anteckningstyper, definitioner, heldygnsvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-04-05
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS - bevakning av e-recept i NCS
Titel: VAS - bevakning av e-recept i NCS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-01-02
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - Läkemedel - VAS - IT Vårdsystem - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - bevakningsformulär
Titel: VAS - bevakningsformulär
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-14
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - VAS - Journal - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS - blanketter
Titel: VAS - blanketter
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-24
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS - Dokumenthantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - dokumentation av behandlingsbeslut
Titel: VAS - dokumentation av behandlingsbeslut
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-02-20
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Dokumenthantering - Journal - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-21
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - NCS Läkemedelsmodul - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS - driftstopp, digital diktering
Titel: VAS - driftstopp, digital diktering
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-12-13
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Driftstopp - Journal - VAS - Informationssäkerhet - Dokumenthantering
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS - epikrisskrivning, kodning
Titel: VAS - epikrisskrivning, kodning
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-20
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - gemensam klinik
Titel: VAS - gemensam klinik
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-16
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - hantera och makulera felaktigt registrerat vårdtillfälle samt felaktig utskrivning
Titel: VAS - hantera och makulera felaktigt registrerat vårdtillfälle samt felaktig utskrivning
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-03
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS - Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - journalföring i VAS av läkarstuderande
Titel: VAS - journalföring i VAS av läkarstuderande
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-01-15
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - kommunikation inom och mellan vårdenheter i VAS
Titel: VAS - kommunikation inom och mellan vårdenheter i VAS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-09
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
VAS - palliativa patienter, dokumentation
Titel: VAS - palliativa patienter, dokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-31
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - registering av närstående
Titel: VAS - registering av närstående
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-01-08
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - remiss PET/CT
Titel: VAS - remiss PET/CT
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-06
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS - Röntgenförberedelser
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - remiss till distriktssköterska
Titel: VAS - remiss till distriktssköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-10-11
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - remisser till externa röntgenenheter som inte använder VAS
Titel: VAS - remisser till externa röntgenenheter som inte använder VAS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-02
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - Röntgenförberedelser - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - signering journalanteckningar
Titel: VAS - signering journalanteckningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-31
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - översikt över journal och anteckningstyper
Titel: VAS - översikt över journal och anteckningstyper
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-04-05
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS VAS-T och NCS - driftstopp
Titel: VAS VAS-T och NCS - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-10
Huvudförfattare: Johannesson Stina NSVH ADM AVD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: VAS - Incidenter/driftstörningar - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS bevakningsformulär för område 3 HS
Titel: VAS bevakningsformulär för område 3 HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-14
Huvudförfattare: Johannesson Ann-Helene HS VO3
Redaktör: Johannesson Ann-Helene HS VO3
Gäller för: Område 3
Nyckelord: VAS - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Områdeschef
VAS bevakningsformulär- Rehabiliteringskliniken
Titel: VAS bevakningsformulär- Rehabiliteringskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
VAS – bevakning av funktioner
Titel: VAS – bevakning av funktioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-06-12
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Journal - VAS - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS – bokning läkarbesök Rättspsykiatri
Titel: VAS – bokning läkarbesök Rättspsykiatri
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-26
Huvudförfattare: Hidebring Emelie PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: VAS - Rättspsykiatrisk vård
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
VAS – dokumentation administration
Titel: VAS – dokumentation administration
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Käll Elin RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Dokumenthantering - Journal - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
VAS – Återbud och uteblivet besök
Titel: VAS – Återbud och uteblivet besök
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-14
Huvudförfattare: Käll Elin RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Dokumenthantering - Journal - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
VAS- Dokumentation och registrering av kontakt på Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård
Titel: VAS- Dokumentation och registrering av kontakt på Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-20
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Gäller för: Sjukgymnastiken Hallands sjukhus Halmstad - Arbetsterapin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Administrering - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
VAS- Registrering och dokumentation vid anhörigkontakt- Rehabkliniken
Titel: VAS- Registrering och dokumentation vid anhörigkontakt- Rehabkliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-20
Huvudförfattare: Andersson Marie R HS REH
Redaktör: Andersson Marie R HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
VAS- Uteblivet , avbokat- ombokat besök- Rehabiliteringskliniken
Titel: VAS- Uteblivet , avbokat- ombokat besök- Rehabiliteringskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-22
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Vaginalcytologi - VAS-remiss - KK HS
Titel: Vaginalcytologi - VAS-remiss - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-09-24
Huvudförfattare: Andersson Inga-Margareta HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Väntelista dysplasi- och cancerkontroller – KK HS
Titel: Väntelista dysplasi- och cancerkontroller – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-14
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Halmstad vårdadministration - Kvinnokliniken Varberg vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Väntelista öppenvård – KK HS
Titel: Väntelista öppenvård – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-12
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck
Titel: Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-26
Huvudförfattare: Jadeling Persson Eva RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Vildebrandt Ems RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - VAS - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vårdgarantiservice - Remisspatienter - KK HS
Titel: Vårdgarantiservice - Remisspatienter - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-24
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Vårdkontakter - registrering
Titel: Vårdkontakter - registrering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-08-09
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Patient - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Vårdplan
Titel: Vårdplan
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-08-07
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: VAS - Anhöriga och närstående - Intyg och patientöverenskommelser - Psykiatri - Vårdplanering
Medicinsk term: Barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Fastställare: Verksamhetschef
Vårdplatsutnyttjande - checklista för vuxenpsykiatrisk patient på somatisk vårdavdelning
Titel: Vårdplatsutnyttjande - checklista för vuxenpsykiatrisk patient på somatisk vårdavdelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-13
Huvudförfattare: Wejstam Thomas PSH LEDN
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Vuxenpsykiatri
Nyckelord: Journal - VAS - Överbeläggning - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Öppen- respektive slutenvårdsregistrering av gynekologiska patienter – KK Halmstad
Titel: Öppen- respektive slutenvårdsregistrering av gynekologiska patienter – KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-11-09
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Övningspatienter
Titel: Övningspatienter
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-08
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: Administrering - VAS - Journal - IT-behörighet och loggning
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se
Titel: 1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-17
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster - Kommunikation
Medicinsk term:
Fastställare: Kommunikationsdirektör
1177 Vårdguidens e-tjänster
Titel: 1177 Vårdguidens e-tjänster
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
AMD - Standardbrevsvar
Titel: AMD - Standardbrevsvar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-14
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken gemensamt - Ögonkliniken läkare - Ögonkliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: Administrering
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Administrativa anteckningar – Område 1 HS
Titel: Administrativa anteckningar – Område 1 HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-26
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Område 1
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Områdeschef
Akutinläggning och anmälan i Provisio
Titel: Akutinläggning och anmälan i Provisio
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-29
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖNH
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Provisio
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Amniocentessvar - KK Varberg
Titel: Amniocentessvar - KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-26
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS - Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Anestesiläkarbedömning förlossningen – KK Varberg
Titel: Anestesiläkarbedömning förlossningen – KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-07
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Varberg vårdadministration
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS
Titel: Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-06-21
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Auroraremisser – KK Halmstad
Titel: Auroraremisser – KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-10-20
Huvudförfattare: Neij Annika HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Barn tvångsplacerade utanför Region Halland
Titel: Barn tvångsplacerade utanför Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-05
Huvudförfattare: Urell Gitte NSVH
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Lagar och krav - IT Vårdsystem - Ekonomi - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Begränsning av vårdnadshavares åtkomst till minderårigs invånartjänst
Titel: Begränsning av vårdnadshavares åtkomst till minderårigs invånartjänst
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-16
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Barn - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Behörighet och användarstöd MittVaccin
Titel: Behörighet och användarstöd MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-23
Huvudförfattare: Rosengren Marie RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: IT Vårdsystem - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Behörighet och åtkomst till VAS testmiljöer
Titel: Behörighet och åtkomst till VAS testmiljöer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-01
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Behörigheter - It-system
Titel: Behörigheter - It-system
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-12
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - Nyanställd - Informationssäkerhet - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS
Titel: Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-09-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration
Titel: Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - IT-behörigheter och åtkomst - Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Besökstyper – definition, regler och kommentarer
Titel: Besökstyper – definition, regler och kommentarer
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-19
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Bevakning av avbokade via webb
Titel: Bevakning av avbokade via webb
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-25
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad
Titel: Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-11
Huvudförfattare: von Bothmer Östling Katarina HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnokliniken Halmstad vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning avbokade besök från webb
Titel: Bevakning avbokade besök från webb
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-03-08
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad
Titel: Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 – KKH
Titel: Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 – KKH
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-12-05
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakningar inom Ögonkliniken
Titel: Bevakningar inom Ögonkliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-04-26
Huvudförfattare: Nilsson Maria K HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖNH
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad
Titel: Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-12-19
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg
Titel: Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-12-19
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Brev och intyg i VAS-PAKO – KK HS
Titel: Brev och intyg i VAS-PAKO – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-24
Huvudförfattare: Johansson Elisabeth D HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Clinic24 Närsjukvården rutinhandbok
Titel: Clinic24 Närsjukvården rutinhandbok
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-11
Huvudförfattare: Esbjörnsdotter Midtvedt Marlene NSVH
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Vårdcentralen Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - Sekretess - VAS - Informationssäkerhet - Patientomhändertagande - Samordning och samverkan
Medicinsk term: Allmänmedicin
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Titel: Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
CytoBase - driftstopp
Titel: CytoBase - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Björk Madeleine RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - Cytostatikaregistrering - Cytostatikahantering - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH
Titel: Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-10-31
Huvudförfattare: Klintefors Lena HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Patient - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dataintrång -Brott mot tystnadsplikt -Sabotage mot it-system, misstanke om
Titel: Dataintrång -Brott mot tystnadsplikt -Sabotage mot it-system, misstanke om
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-07-16
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Incidenter/driftstörningar - Sekretess - IT-behörighet och loggning - Patientdatalagen - Personal - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: HR-direktör
Diagnoskoder i primärvården - anvisningar
Titel: Diagnoskoder i primärvården - anvisningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-01-17
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Diagnos
Medicinsk term:
Fastställare: Platsansvarig läkare
Diagnosregistrering i VAS – KK HS
Titel: Diagnosregistrering i VAS – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-19
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Diagnossättning – Obstetrix – KK HS
Titel: Diagnossättning – Obstetrix – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda ADH HFS KOM
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Digital diktering - reservlösning för akutmottagningen Varberg
Titel: Digital diktering - reservlösning för akutmottagningen Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-09-03
Huvudförfattare: Johannesson Irene HUSLÄKARNA VARMBADHUSET
Redaktör: Johannesson Irene HUSLÄKARNA VARMBADHUSET
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Akutvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg - Akutkliniken sekretariat Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Digital diktering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Digital diktering – reservlösning för medicin HSV
Titel: Digital diktering – reservlösning för medicin HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-03
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Sekretariat Medicin Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Digital diktering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad
Titel: Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-25
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Halmstad vårdadministration
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Dokumentation av journaltyp administration
Titel: Dokumentation av journaltyp administration
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-07
Huvudförfattare: Arvidsson Dagmar NSVH
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Pandemiuppdrag Närsjukvården Halland
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Patientinformation - Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Titel: Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-26
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Dokumentation och kodning - Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvård
Titel: Dokumentation och kodning - Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-26
Huvudförfattare: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Remisser - Inskrivning, Permission, Utskrivning - Sekretess - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Dokumentation som undantas sign
Titel: Dokumentation som undantas sign
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-22
Huvudförfattare: Karlsson Öhlin Susanne HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentation som undantas signering
Titel: Dokumentation som undantas signering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-19
Huvudförfattare: Holmefalk Ulla HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentationsansvar på jourtid för Hallands sjukhus Halmstads vårdadministration
Titel: Dokumentationsansvar på jourtid för Hallands sjukhus Halmstads vårdadministration
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-29
Huvudförfattare: Kolnig Jenny LAHOLMSHÄLSAN
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Dokumenthantering - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Driftstopp VAS inklusive Aweria och digital diktering
Titel: Driftstopp VAS inklusive Aweria och digital diktering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-28
Huvudförfattare: Lindh Anneli HS AKK
Redaktör: Lindh Anneli HS AKK
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus Varberg vårdadministration - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Informationssäkerhet - Digital diktering - IT
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Driftstörning Pascal
Titel: Driftstörning Pascal
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Läkemedels- och journaltjänster
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Läkemedels- och journaltjänster
Drogtest utan förvarning - handläggning
Titel: Drogtest utan förvarning - handläggning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-23
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
E-arkiv korrigering av avställt material
Titel: E-arkiv korrigering av avställt material
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
E-arkiv reservnummer på inskannade journaler
Titel: E-arkiv reservnummer på inskannade journaler
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT - IT Vårdsystem