Direkt till innehållet

Endokrina sjukdomar

Endokrinologi innefattar sjukdomar i kroppens hormonproducerande körtlar och metabolism samt diabetes. Det nationella programområdet leder kunskapsstyrningen inom sjukdomspanoramat.

Mer om det nationella programområdet för endokrina sjukdomar finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida för kunskapsstyrning vård.

Nationella styrande dokument

Nationell riktlinje diabetes

Region Hallands arbete med ordnat införande

Regional process för diabetes saknas. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

 

För information om Diabeteshjälpmedel se vänsterspalten.

Senast ändrad: