Direkt till innehållet

Smärtmottagningen

Smärtmottagningen är en resurs för hela Region Halland, placerad på Hallands sjukhus Varberg. Smärtmottagningen finns till för vuxna och barn med komplex smärtproblematik, både akut och långvarig samt cancerrelaterad. Smärtmottagningen erbjuder smärtkonsultationer för patientansvariga läkare inom närsjukvård, specialistsjukvård och psykiatri, se mer specificerat nedan.  

Smärtmottagningen består av ett tvärprofessionellt multimodalt team på specialistvårdsnivå. Yrkeskategorier i teamet är läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och psykolog. 

På Smärtmottagningen behandlas svåra långvariga smärttillstånd med fokus på såväl farmakologisk som icke-farmakologisk terapi. Detta kan även innefatta aktiv smärthantering, på individ eller gruppnivå.