Direkt till innehållet

Höftledsartros

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för höftledsartros (vårdförlopp) har godkänts av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS).

Vårdförloppet inleds vid misstanke om höftledsartros, eller vid försämring av tidigare känd höftledsartros. Vårdförloppet avslutas vid acceptabel funktions- och smärtsituation, vid annan diagnos som anledning till symtomen eller vid remiss för ortopedisk bedömning inför ställningstagande till kirurgi.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att fler patienter bör få rätt vård i rätt tid och att patienter i hela landet bör utredas, behandlas och omhändertas i enlighet med nationella behandlingsriktlinjer, samt att öka kunskapen om höftledsartros bland patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.

Senast ändrad: