Direkt till innehållet

Elektronisk hantering av frikort

Den 7 juni 2016 införde Region Halland en tjänst för elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort. Tjänsten heter eFrikort och integrerades med Regionens vårdsystem VAS men den går också att nå via webben för de vårdgivare som inte arbetar i VAS.

Vilka privata vårdgivare som kan se och registrera dina avgifter kan du hitta på 1177.se​.

Elektroniskt högkostnadsskydd innebär att person oftast inte själv behöver hålla reda på sina betalda avgifter och frikort. Patient får frikort per automatik när gränsen för högkostnadsskydd är uppnått.

De gånger person kan behöva uppvisa kvitto eller frikort är när man går till privat vårdgivare som inte är anslutna till den elektroniska högkostnadstjänsten, alternativt att man går till annat landsting/region som inte är med i gemensam instans för det elektroniska högkostnadsskyddet eFrikort.

Många landsting och regioner arbetar med högkostnadstjänsten eFrikort och är med i den gemensamma instansen vilket innebär att man får ta del av varandras genomförda avgifter.

I vårdsystemet VAS räknas dessa avgifter med i ”kvar att betala” och i webbapplikationen eFrikort är avgifterna inräknade i högkostnadsskyddet. Dock kan man inte se andras genomförda avgifter i webbapplikationen under knappen ”visa avgifter” om inte ett samtycke av person finns.

När Region Halland går i drift med version 3.0 av eFrikort den 23 maj 2018 går vi även in den gemensamma instansen för eFrikort och får då ta del av samtliga genomförda avgifter från den gemensamma instansen.

I Version 3.0 hanterars också samtycke och utträde ur eFrikort, detta enligt PDL (patientdatalagen)

Det finns två olika samtycken

•Samtycke som Region Halland har tagit beslut om att alla med i tjänsten för eFrikort till någon säger till om utträde

•Samtycke om att samtliga vårdgivare får se varandras genomförda avgifter under knappen ”visa avgifter” i webbapplikationen eFrikort.

Vad innebär det att ge sitt samtycke?

Att ge sitt samtycke innebär att man säger Ja till att genomförda avgifter under knappen ”visa avgifter” får synas hos samtliga vårdgivare i webbapplikationen som är med i den gemensamma instansen.

Region Halland är en vårdgivare, alla privata vårdcentraler i Region Halland är egna vårdgivare och andra landsting och regioner är egna vårdgivare.

Vad innebär det att begära utträde ur eFrikort

Att välja att inte vilja vara med i den elektroniska högkostnadstjänsten innebär att man begär ett utträde. I dessa fall ska person samla på kvitto som tidigare och få ett inplastat frikort då frikortsgränsen är uppnådd.

Utträdet hanteras av Gemensam Administrativ Service, GAS, Team Patient genom att person kontaktar dem via Tele Q. 010-45 53 970.

Senare kommer person att kunna hantera sin önskan om utträde via E-tjänsterna på 1177.​

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för frågor kring elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort i Halland:

Britt-Inger.Pettersson@regionhalland.se, Redovisningsservice

Kristian.Stehn@regionhalland.se, IT Server-Kommunikation

Kika gärna också på de frågor som andra har ställt till oss.Mer information

Manualer

Presentation (för t ex APT)

Patientfolder

Senast ändrad: