Direkt till innehållet

eFrikort

Tjänsten eFrikort hanterar högkostnadsskydd och frikort digitalt. Tjänsten är integrerad med Region Hallands vårdsystem VAS men den går också att nå via en webbapplikation för de vårdgivare som inte arbetar i VAS. För att kunna logga in i tjänsten krävs SITHS kort.

De flesta av Sveriges regioner använder samma digitala högkostnadstjänst – eFrikort. Det innebär att informationen om frikort, giltighetstid, totalsumma följer patient oavsett var vården utförs.

eFrikort i 1177

Från den 12 mars 2024 visas också eFrikort upp mot Ineras nationella högkostnadstjänst HKS. Oavsett vilken högkostnadstjänst som används ska alla regioner visa upp frikortsuppgifter mot den nationella högkostnadstjänsten. För invånaren innebär detta att hen på 1177 kan se sina frikortsuppgifter och genomförda vårdbesök.

Mer information om högkostnadsskydd och frikort finns i avgiftshandboken

Så ansluter du som privat vårdgivare till Region Hallands eFrikort

För privata vårdgivare som tar emot halländska patienter finns en möjlighet att ansluta till eFrikort via Region Halland. Möjligheten inkluderar privata tandvårdsverksamheter där patienter i Halland betalar vanlig hälso- och sjukvårdsavgift för sina besök.

Åtkomst till eFrikort kräver att verksamheten finns i HSA-katalogen och att användare har SITHS-kort för identifiering. Både HSA och SITHS är förknippade med en kostnad.

Verksamheter i Halland med ett befintligt vårdavtal med Region Halland:

Kontakta pvg.hallandskatalogen@regionhalland.se för anslutning till eFrikort via Hallandskatalogen

Övriga verksamheter:

Kontaktuppgifter

För frågor som rör hur tjänsten fungerar och hantering av högkostnadsskydd och frikort i Halland kontakta:

Britt-Inger Pettersson

Huvudjournal och hälsoinformatik, RKITD

E-post: Britt-Inger.Pettersson@regionhalland.se

Manualer

På sidan Högkostnadskort och frikort i Avgiftshandboken hittar du manualerSenast ändrad: