Direkt till innehållet

Aktuell NCS Version

NCS 5.10

Uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till 5.10 skedde den 24 april 2019.

Den aktuella versionen innehåller bl.a.

  • NCS minibackup kompletteras med ordinationslistor för patienter med pågående dagvårdslistor.
  • FASS.se öppnas via knappen FASS i NCS
  • Vid klick på knappen Biverkan, i NCS öppnas fass.se med fokus på avsnittet biverkningar.
  • Rapportera in riskfaktorer till Infektionsverktyget
  • Koppla till tidigare registrering och ändra ordinationsorsak i samband med antibiotikaförskrivning
  • Uppdelning av data till Infektionsverktyget per avdelning i slutenvård
  • Registrerad Permission i slutenvården blir tydligare

 

För mer information se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.10.

Kontaktinformation, felanmälan och support:

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900. Välj servicedesk IT och Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

 

Kontaktinformation

​Du når oss via länken nedan

RGS IT VÅRDSYSTEM

Felanmälan och support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900

Senast ändrad: