Direkt till innehållet

Aktuell NCS Version

NCS 5.12.5

Uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till 5.12.5 skedde den 16 Juni 2021. Den aktuella versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller systemunderhåll och felrättningar.

De förändringar som sker skett i NCS Läkemedelsmodul är kopplat till:

  1. Förbättrad funktion av dialogen Patientkommentar i Utdelningslistan (kopplat till PIL-projektet).
  2. Möjliggjord funktion för ordinationsvägledning vid förskrivning och ordination.

 

För mer information, se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.12.5.

 

Utbildningsfilmer

I kompetensportalen finns du som medarbetar utbildningsfilmer gällande NCS.

 

Utbildningarna finner ni igenom att söka i Kompetensportalen på:

Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom Region Halland

Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom kommunen eller är privat vårdgivare

 

Felanmälan och support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten 010-47 61 900.

Öppettider:

Måndag-torsdag 07.00-17.00

Fredag och dag före helgdag 07.00-16.00

Senast ändrad: