Direkt till innehållet

Aktuell NCS Version

NCS 5.11.6

Uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till 5.11.6 skedde den 21 oktober 2020. Den aktuella versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller systemunderhåll utan större förändringar för verksamheten samt felrättningar.

De förändringar som görs är kopplat till:

  • Läkemedel med förmånsbegränsning
  • Subvention enligt Smittskyddslagen

För mer information, se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.11.6.

Utbildningsfilmer

I kompetensportalen finns tre filmer som berör behandlingsorsak och förmånshantering. Filmerna finner ni igenom att söka i Kompetensportalen på NCS 5.11 – Behandlingsorsak och förmånshantering

Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom Region Halland

Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom kommunen eller är privat vårdgivare

Felanmälan och support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten 010-47 61 900.

Öppettider:

Måndag-torsdag 07.00-17.00

Fredag och dag före helgdag 07.00-16.00

Senast ändrad: