Direkt till innehållet

Aktuell NCS Version

NCS 5.9

Uppdateringen av NCS Läkemedelsmodul till 5.9 sker den 26 september på kvällen. Denna version innehåller flera utvecklingsärenden kopplat till Nya föreskriften, HSLF-FS 2017:37 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt beslutstöd från Svenska informationstjänster för läkemedel, SIL. Mer information om Region Hallands arbete kring den nya föreskriften Ordination och hantering av läkemedel i Hälso- och sjukvården finner ni här.

Några exempel på utvecklingar:

 • Möjlighet att lägga upp receptfavoriter för registrerade recept
 • Makulering av e-recept blir möjligt i Förbered/Verkställ dialogen
 • Förenklat arbetsflöde när ett läkemedel saknas i SIL
 • Anpassning SIL 5.0
 • Beslutsstöd från SIL, Flera valbara listor för rekommenderade läkemedel
 • Beslutstöd från SIL, Nationell lista Undvik till äldre
 • Lagkrav: Anpassning att SSK som delegerats möjligheten att dosjustera får åtkomst att dosjustera recept
 • Lagkrav: Anpassning av dokumentation kring iordningställande, administrering eller överlämnade
 • Lagkrav: Anpassning av dokumentation kring byte av generiska preparat vid administrering
 • Lagkrav: Anpassning att registrera batchnummer på biologiska framställda läkemedel
 • Informationsöverföring av aktuella recept och ordinationer i slutenvården till NPÖ och Journalen

För mer information se Leveransbesked NCS 5.9. I september kommer läkemedelsansvariga få mer information om denna version på olika informationstillfällen samt att informationsmaterialet kommer att kompletteras.

Kontaktinformation

​Du når oss via länken nedan

RGS IT VÅRDSYSTEM

Felanmälan och support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900

Senast ändrad: