Direkt till innehållet

Aktuell NCS Version

NCS 5.11

Uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till 5.11 skedde den 15 april 2020. Den aktuella versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller ett mindre antal funktionella utvecklingsärenden kopplat till lagkrav. Funktionen behandlingsorsak- och behandlingsändamål är utvecklade så att vi i Region Halland kan slå på funktionalitet stegvis.

Den aktuella version innehåller bl.a.

  • Behandlingsorsak- och behandlingsändamål
  • Ny förmånshantering
  • Kunna skanna läkemedelsförpackning 2D-kod

Mer information finner ni i Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.11 samt i Kompetensportalen.

 

Utbildningsfilmer

I kompetensportalen finns tre filmer som berör behandlingsorsak och förmånshantering. Filmerna finner ni igenom att söka i Kompetensportalen på NCS 5.11 – Behandlingsorsak och förmånshantering

Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom Region Halland

Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom kommunen eller är privat vårdgivare

Felanmälan och support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900

Senast ändrad: