Direkt till innehållet

Samlad sjukvårdsresurs

Avstämningsmöten

Deltagare: En representant från förvaltningarna Hallands sjukhus, Psykiatrin, Närsjukvården egenregi och Närsjukvården privat regi, Regionservice, Kommunikationsavdelningen (Regionkontoret) och två representanter från förvaltningarna Ambulans, Diagnostik och Hälsa, en representant från vardera Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Laholms kommun och Hylte kommun.

När: 27 december (onsdag) och 2 januari (tisdag) kl 14:00 via Teams.

Länk till mötet

 • Inledning med presentation av deltagarna
 • Kortfattad rapport:

  • nuläge från respektive deltagare
  • vad är den största utmaningen för närvarande
  • medskick

 • Identifierade samverkansbehov
 • Övriga frågor
 • Beslut
 • Behov av ytterligare samverkan och extra samverkansmöte

Kontaktperson: Jakob Alström

Minnesanteckningar 2023

Mall för minnesanteckningar

2024-01-02

2023-12-27

2023-06-27

2023-07-04

2023-07-11

2023-07-18

2023-07-25

2023-08-01

2023-08-08

 Senast ändrad: