Direkt till innehållet

Om projektet

Under 2023 ersätter och byter Region Halland systemet VisibaCare till Platform24.

Platform24 är namnet på själva systemet och leverantören. Systemet består sedan av två verktyg: Clinic24 och Manage24.

Clinic24 är det verktyg vårdpersonalen använder för videobesök och chatt.

Manage24 är ett administratörsverktyg som några få har behörighet till.

Användarstöd

På sidan Platform24 – Användarstöd finns systemstöd för personal.

Projektledare

Victoria Andersson

E-post: Victoria.Andersson@regionhalland.se

Projektledare

E-hälsa och invånartjänster

Kontakt förvaltningsrepresentanter

Närsjukvården Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt

 

Hallands sjukhus Anna Cavrak

Johanna Hjelmberg

ADH/HFS Lena-Britt Sjöholm (ADH)

Karin Lindberg (ADH)

Anna Samuelsson (UM)

Psykiatrin Mathias Sörensen

Ulrika Åkesson

Linda Skafte

Avgränsningar

  • Förvaltningarna ansvarar för att omhänderta eventuella anpassningar i verksamheten. ​
  • Projektet ska inte definiera eller ansvara för digitalisering av vårdprocesser utan endast stödja ett sådant arbete. Anpassning av vårdriktlinjer är ett verksamhetsansvar som projektet stöttar.​
  • Införande av plattformen sker i först inom region drivna verksamheter för att ersätta nuvarande plattform för digitala vårdmöten. Efter att detta införande är klart kommer privata vårdgivare att erbjudas samma plattform.

Presentationer att hämta

Introduktion digital tillgänglighet och Platform 24 (PDF-fil)Senast ändrad: