Direkt till innehållet

Länkar till systemSystemlista

1177 e-tjänster - personalverktyget

Agresso Webapplikation

Analysförteckning

Auricula

Bark - Barnhälsoarkiv

BEA - Besöksersättningsadministrationen

Beslutsstödsportal

Beställning av ambulans och liggande sjukresa

BizTalkPortal

Bukaorta - kallelsejournal

Business Objects

Cellprovtagning - kallelsejournal

Cytburken

eFrikort

EKG (Tracemaster Vue) - Installation

EKG (Tracemaster Vue) - Login

Filur, filuppladdningsportal

Formulär (1177.se)

Förrådsvaror (Mediq webbshop)

Gynopregistret

Hallandskatalogen (anonym)

Hallandskatalogen (Region Halland och privata vårdgivare)

Hallandskatalogen (Hallands kommuner)

Hyperdoc Online

iChemistry (med inlogg)

InterInfo

Internet för besökare – Självserviceportal

Internkatalogen

Juris on line

KLiPP (Kliniska praktikplatser)

KoBe (beställning av tjänstelegitimation SITHS)

Kundweb MTA

Lean Care (patientserver för tyst vårdmiljö)

Lifecare

Lisa

Läkarlistan

Master

Medibas (gäller enbart Närsjukvården)

Medibas (privata vårdgivare)

Medrave

Namnkontroll folkbokföringen

Palliativregistret

Paratus portal

Pascal ordinationsverktyg

Philips Patientövervakning HSV (Webgranskning)

Pillan (databas för läkemedel)

Platina

Psykiatriska kvalitetsregistret

PUL-register

Rehabstöd

Resam - bokning

Researchweb

Retts (trageringsverktyg för akutmottagningar)

Senior alert

Servicedesk (IT och telefoni)

Sesam LMN (förskrivning nutrition)

Sesam 2 - centralförråd

Sesam 2 - hjälpmedel

Självstudier

Smittskyddsanmälan

Stratsys

Streber

Svevac

Syngo Dynamics

Teleopti Pro

TeleQ

Test av tjänstelegitimation

Texter (begreppsdatabas)

Varbi rekrytering

VAS-hjälpen

Webbabest

Webbmail (OWA)

Websesam - förrådsartiklar

WebSesam - hjälpmedel

WIS (krisledning)

ViVa, vårdgaranti och valfrihet

Vue Motion (röntgenbilder Halland)

wwBakt

Vårdval Finans, närsjukvård (VvFN):

Vårdval Finans, specialiserad öppenvård (VvFS):

Senast ändrad: