Direkt till innehållet

Tidskrifter

I biblioteken finns ett flertal tryckta och elektroniska tidskrifter inom medicin, odontologi, psykiatri och omvårdnad. De tidskrifter som cirkulerar till kliniker och avdelningar arkiveras på biblioteket vid årets slut.

Beställningar på artiklar ur våra tidskrifter levereras oftast, per mail, samma dag som beställningen inkommit.

Hittar ni inte tidskriften i vår tidskriftslista se då nedanstående länkar:

  • EDS tidskriftslista för Region Halland
  • Browzine - vår tidskriftsapp Browzine är ett nytt, enkelt sätt att samla dina favorittidskrifter ur våra samlingar till din personlig bokhylla. På så vis får du alltid tillgång till det senaste numret och dina favoritartiklar är inte mer än ett par tryck bort. För användning skapa ett konto. Endast för anställda i Region Halland

Skriva, referera, publicera

Här finns länkar till webbplatser  med information och instruktioner till författare av artiklar, uppsatser, avhandlingar mm.

Impaktfaktorer

Impaktfaktorn mäter  artiklars och tidskrifters genomslag via bland andra Google Scholar-citeringar och Altmetrics.

Citeringsdatabasen Google Scholar mäter liksom Web of Science hur många gånger varje artikel är citerad i databasen.

Altmetrics är ett samlingsnamn på tjänster som mäter artiklars genomslag i sociala medier. Två exempel är Altmetric och Impactstory.

Refworks (Proquest) Upphandlat till Region Halland

Detta program är webbaserat och uppbyggt för att kunna dela referenser med samarbetspartner i hela världen. Genom att skapa ett individuellt konto kan du även använda systemet utanför regionens IP. När du använder RefWorks hemifrån loggar du först in med gruppkod RWRegionHalland sedan dina personliga loginuppgifter.

ResearchGate är en webbplats och sökmotor för forskare inom samtliga discipliner.

ResearchWeb är Region Hallands forskningsadministrationssystem

 

Länkar

ClinicalKey

DOAJ Directory of Open Access Journals

Senast ändrad: