Direkt till innehållet

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt genom hela vårdkedjan. Vi strävar mot en likvärdig cancerrehabilitering vid Hallands sjukhus som överensstämmer med det nationella vårdprogrammet 2019.

Kontaktinformation

cancerrehabilitering@regionhalland.se

Samordnare för cancerrehabilitering Halland sjukhus

Weronika Bohman, psykolog

Stina Ivarsson, logoped

Elinore Börjesson, kurator

Agneta Ericson, arbetsterapeut

Magdalena Laffrenzen, dietist

Karolina Hagström, sjukgymnast

Broschyrer

Distresstermometer

Råd av sjukgymnasten angående fysisk aktivitet

Hälsoskattning för cancerrehabilitering

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer

Information

Vägledning vid bedömning av anhörigstöd (länk till regionens intranät)

Cancercentrum

Relaterad information

Rutin Cancerreabilitering - bedömning och uppföljning av behov (länk till regionens intranät)

Senast ändrad: