Direkt till innehållet

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt genom hela vårdkedjan. Vi strävar mot en likvärdig cancerrehabilitering vid Hallands sjukhus som överensstämmer med Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering - RCC (cancercentrum.se).

Kontaktinformation

cancerrehabilitering@regionhalland.se

Broschyrer

Hantering av ångest

Fysisk aktivitet och träning vid cancer

Guide till Hälsoskattning för cancerrehabilitering

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer

Min vårdplan

Hälsoskattning för cancerrehabilitering

Information

Vägledning vid bedömning av anhörigstöd (länk till regionens intranät)

Cancercentrum

FaR-aktörer – Träning vid cancerbehandling

Relaterad information

Rutin Cancerreabilitering - bedömning och uppföljning av behov (länk till regionens intranät)

Fysisk aktivitet och träning vid cancerbehandling för vuxna över 18 år (länk till regionens intranät)

Senast ändrad: