Direkt till innehållet

Verktygslåda för kommunala hygienansvariga

På denna sida kan, du som chef/hygienansvarig/ombud, finna kunskapsunderlag, informations-/utbildningsmaterial och arbetsmaterial att använda i hygienarbete på din vårdenheten.

Samarbetsavtal mellan Vårdhygien Halland och kommunerna i Halland 2015-2018

Vårdhygien Hallands förslag till "Handlingsplan för ökad följsamhet till basala hygienrutiner"

Rena händer räddar liv - En webbplats för bättre handhygien inom vård och omsorg

Ovanstående webbplats är tänkt att hjälpa dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.

Filmer från temaföreläsningar - Svenska HALT Folkhälsomyndigheten:

Handläggning av UVI och äldre Föreläsare: Pär-Daniel Sundvall, Distriktsläkare, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral, Nationella Strama och Strama Västra Götalandsregionen. Filmtid: 18 minuter.

Äldre och sår Föreläsare: Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, doktorand Lunds Universitet, Sårcentrum Blekinge och RiksSår.

Filmtid: 18 minuter.

Vårdhygiens årsalmanacka - Ett hjälpmedel för dig som hygienansvarig. Observera att utbildningsmaterialet ligger som powerpointpresentation med ljudfil. Sätt muspekaren på "högtalaren" och tryck på "play". Får du det inte att fungera, kontakta vårdhygien.

Utbildningsmaterial till årsalmanackan:

Januari - Influensa

Februari - Spol- och diskdesinfektion

Mars - Mikrobiologisk screening

April - Clostridium difficile

Maj - Förrådshantering

Juni - Basala hygienrutiner

Juli - Sommarsemester

Augusti – Omhändertagande av hjälpmedel

September - Slutstädning/smittstädning av vårdplats/rum

Oktober - Tvätthantering

November - Basala hygienrutiner

December - Vinterkräksjuka (calici)

Webbsidor med bra vårdhygieniskt information:

SKL:s åtgärdspaket för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner (se nedan):

Informations-/utbildningsfilmer:

Basal hygien i vård och omsorg (utbildningsfilm 2016 - Vårdhygien Södra Älvsborg)

Instruktionsfilm "Basala hygienrutiner" för kommunal vård och omsorg (Kungsbacka kommun)

Basala hygienrutiner och klädregler inom hemtjänst (Regionförbundet i Kalmar)

Basala hygienrutiner och klädregler inom särskilt boende (Regionförbundet i Kalmar)

E-utbildning i basala hygienrutiner (Stockholms Läns Landsting)

Sagan om den rena handsken - Film framtagen av Hygiengruppen på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds Sjukhus AB i samarbete med Södersjukhusets VRI-grupp

Den osynliga utmaningen I - Folkhelseinstituttet Norge

Den osynliga utmaningen II - Handskar ersätter inte handhygien - Folkhelseinstituttet NorgeSenast ändrad: